Fra Dagbladet Arbejderen d. 20.11.98

"Erklæring fra det kurdiske parti PKK's leder Abdullah Öcalan 16. november

INSPIRERET og opmuntret af Italiens storslåede historie, dets folks åbne og demokratiske karakter og dets regerings demokratiske tilsnit rejste jeg den 12. november 1998 med fly fra Moskva til den italienske hovedstad Rom.

Min grundlæggende hensigt var at deltage i diskussionerne om et antikt folkeslag, kurdernes - og også de i Kurdistan boende armenske og assyriske folkeslags - eksistens, identitet og frihed.

KURDISTAN - som ligger i Mellemøstens hjerte, civilisationens vugge - har i århundreder været skueplads for ødelæggende krige og er i dag udleveret til en koalition af internationale kræfter, som er i færd med at udføre et folkemord.

D et er uomgængeligt , at d er b ør anvendes en civiliseret metode - nemlig politik - for at finde en løsning på de virkelige årsager til krig i regionen

Der kan ikke gives nogen human forklaring på folkemorderiske angreb på andre folkeslags kultur og frihed.

Vi må sætte en stopper for dette.

JEG ER IMOD al form for terror, også hvis den udgår fra os. Jeg er rede til at gøre alt, hvad jeg kan, for at den stoppes øjeblikkeligt.

For at dette kan ske, ønsker jeg blot , at det internationale samfund - først og fremmest FN og EU samt demokratiske og menneskerettighedsorganisationer og enkeltpersoner - sætter sig i bevægelse.

Jeg er kommet til Italien for at åbne vejen for en politisk løsning. Jeg ønsker at være til stede her for at hjælpe med til at skabe de politiske betingelser for dette.

Jeg erklærer hermed, at jeg vil udvise den yderste respekt for det italienske folks værdinormer og føler mig forpligtet af dets love.

HVIS der gives os denne mulighed, vil det ikke stride imod Italiens interesser. Tværtimod mener jeg, at det vil tjene Italien til ære i overensstemmelse med dets historie.


Kommentar af Arne Hansen på grundlag af Dagbladet Arbejderen, Information m.fl. medier:

I modsætning til den nye tyske regering forsøger USA's regering at presse den italienske regering til at udlevere PKK-lederen Öcalan til den tyrkiske regering vel vidende, at det vil betyde tortur og dødsstraf - formaliseret eller ej. Menneskerettigheder og folkenes selvbestemmelse betyder åbenbart intet for USA's regering, når de kommer på tværs af USA's magtpolitiske alliance med NATO-landet Tyrkiet. Helt uden hensyn til at Tyrkiet har et korrupt fascistoidt nationalistisk-militaristisk styre, der systematisk undertrykker kurdernes menneskerettigheder og bekriger konsekvensen, de kurdiske oprørere med NATO-våben. Er det så mærkeligt, at kurdere har svært ved at forstå at den pludselige interesse fra amerikansk og dansk side for at stoppe undertrykkelsen af kosovoalbanerne ikke også skal gælde en magtfuld standsning af undertrykkelse af kurderne i Tyrkiet ? Hvordan skal jeg over for kurderne kunne argumentere for, at det demokratiske Danmark fører en selvstændig udenrigspolitik baseret på menneskerettighederne? Ved at folketingets partier og den danske regering internationalt kræver, at man tager PKK på ordet og sætter sine kræfter ind på at få forhandlet en positiv fred igennem, hvor begge folk(altså civilsamfundene) kan føle at de får en mere værdig og sikker fremtid.

En god ven, Bilal Arslan, har bedt mig meddele til alle interesserede, at Kurdisk Kulturforening mandag d. 23. november kl 14 indkalder alle interesserede til en demonstration ved Christiansborg under parolen: "For en politisk og fredelig løsning af den kurdisk-tyrkiske krig - nu"

En delegation fra Kurdisk Kulturforening vil søge foretræde for folketingets partier for at aflevere en opfordring til, at den danske regering skal gøre sin indflydelse gældende overalt for at skaffe fred.

Danske talere er velkomne. Henvendelse herom og om arrangementet kan ske til Zeynel eller Bilal Arslan på telefon 22337348

( Arne Hansen, budbringer)