NATO´s missilkapløb contra minerydnings-indsamling.


Det var middagens 2 væsentlige nyheder i dag (20/9).

Først fortælles det i radioavisen at Danmark overvejer at deltage i et fælles NATO-projekt om et dyrt anti-missilforsvar for at være på forkant med faren fra NATO´s eget trusselsbillede: Angreb af langtrækkende missiler fra evt fjendtligsindede et eller andet sted på kloden.

Adrenalinen steg: Altså var 80-er-fredsbevægelsens indsigt i, at koldkrigernes ønske om et skjold imod atommissiler var begrundet i, at den usårlighed som skjoldet skulle give, netop ville give dem fri bane til at føre en egoistisk-aggressiv udenrigspolitik med trusler om - og om nødvendigt brug af - atomkrig. Vi slap dog dengang....

Så et øjeblik efter kom postbudet med en bøn fra Folkekirkens Nødhjælp om at give en dagløn til en minerydder, så bønderne i de krigshærgede lande kunne komme til at dyrke jorden igen og brødføde sig selv .

Vi er sikkert mange som gerne vil give den dagløn. Men hvad nytter det hvis våbenvanviddet blot skal fortsætte under andre mere højteknologiske former?

Derfor må vi kræve af de folketingspolitikere vi har stemt på ,

- at de skærer mindst tilsvarende ned på militærbudgettet. (og allerhelst mangefold) og i stedet bruger pengene til minerydning..

- Og at de stopper den planlagte missilkaprustning

- og indser, at sikkerheden er udelelig - uanset hvor mange fæstningsværker de rige ekspanderende NATO- lande konstruerer mod deres egne fantasi-farer, da disse profetier snarest vil virke selvopfyldende gennem at skabe usikkerhed hos dem udenfor som så også.......

Tværtimod er sikkerhed et fælles projekt, som kun kan virkeliggøres gennem samarbejde om fælles udviklingsmål med brug af ikke-voldsmidler som tilgodeser alle menneskers behov.

Vi er ved at få landminerne forbudt. Nu skal vi have mordvåbnene væk, så der kan høstes føde og fremvokse tro på en fredelig fremtid på stedet og tillid til at den deles af alle - også af de tidligere fjender. Godt begyndt..............

Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krig, Email: arnehans@post3.tele.dk