PRESSEMEDDELELSE: Frederikshavn d. 15.09.92

ved Arne Hansen, Fredsaktion 92, Sønderjyllands Alle'35, 9900 Frederikshavn, 98425542DEN TV-SKABTE BORGERKRIG I JUGOSLAVIEN.Det er de uansvarlige politiske ledere Milosevic og Tudjman grove TV-manipulation af henholdvis serberne og kroaterne, som har muliggjort denne afskyelige, ufattelige og meningsløse borgerkrig i det tidligere Joguslavien, sagde en fredsaktivist fra Beograds Center for Antikrigsaktioner på et møde i Frederikshavn tirsdag aften.

Ja 4 uansvarlige journalister står simpelthen øverst på en liste over de krigsforbrydere, der bør retsforfølges.

Erfaringerne fra Jugoslavien havde overbevist fredsaktivisten om, at TV-mediet kunne bruges til at skabe krig hvor som helst - også i Danmark.

I det multikulturelle jugoslaviske samfund, hvor en stor del af befolkingen nu i generationer havde levet i blandede familier, var borgerkrigen ikke grundlæggende etnisk eller religiøs, men bundede snarere i befolkningens frustrationer over den stadig dårligere økonomiske situation.

Men i vesten havde man opfattet konflikten som etnisk/nationalistisk og religiøs. Og igennem mediepåvirkningen var folk i Jugoslavien efterhånden selv kommet til at tro på det.

Og det havde reelt udartet sig til en krig imod den moderne verdslige multikulturelle bykultur og dens blandede familier.

Fredsaktivisten var selv kroat og gift med en serber og boede i Beograd, så hun kendte problemet på sin egen krop. Men desværre var det sværere at få gang i fredsbevægelsen i Kroatien.

Fredsbevægelsen havde sidste efterår advarende forudsagt, at en EF-anerkendelse af Kroatien blot ville medføre udvidelse af krigen.

Når Tyskland ville have anerkendt Kroatien for at beskytte den kroatiske minoritet i det gamle Jugoslavien, hvorfor er Tyskland så tilsyneladende ligeglad med at den kroatiske regering straks herefter krænker de kroatiske serberes grundlovssikrede menneskerettigheder med krig til følge?

De uigennemtænkte og kluntet udførte økonomiske sanktioner mod Serbien havde nok medført mærkbare lidelser for især den fattigste del af befolkningen. Men Milosevic havde benyttet de ensidige FN-sanktioner mod Serbien til at give udlandet skylden for alle de materielle afsavn, som serberne led under på grund af hans egen krig. Således havde de økonomiske sanktioner hidtil virket stik imod deres hensigt.

Sanktioner var kun hensigtsmæssige, når de kunne isolere ledelsen fra befolkningen i stedet for som nu at have øget opslutningen om Milosevic. Sonja følte sig helt skrækslagen ved tanken om al den nød og elendighed som vinteren nu ville bringe for alle de husvilde flygtninge. Økonomiske sanktioner ville altid gå ud over de svageste.

Center for antikrigsaktioner i Beograd har tidligere taget afstand fra de gamle kolonimagters planer om militær intervention retfærdiggjort som humanitær intervention.

Ifølge fredsaktivisten var det stupidt af de vestlige regeringer alene at regne med de etniske skillelinjer ved udpegningen af deltagerne ved forhandlingsbordet. Hvorfor inviterer man alle krigsmagerne uden også at invitere repræsentanter fra fredsgrupper over hele Jugoslavien? Det var frustrerende at opleve, at bl.a. den danske udenrigsminister ønskede den fascistiske bandit Paraga med ved forhandlingsbordet uden at invitere Center for antikrigsaktioner, som altså nu havde knoklet for fred i årevis.

Man måtte sikre en løsning så alle de flygtede - også de blandede familier - kunne vende tilbage. For som situationen nu udviklede sig med nationalismen i højsædet, så ville en tilbagevenden for de blandede familier betyde at de blev skudt, ingen ville have dem.

Fredsbevægelsen har brug for alle de mennesker i Europa, som har udtænkt alternative løsninger. F.eks. skal der være møde i Verona, hvor alle jugoslaviske freds- og menneskerettighedsgrupper skal sætte gang i en fredsproces, som den internationale fredsbevægelse i Europa så skal støtte - bl.a. ved at påvirke sit hjemlands udenrigsminister!

Lisbeth Christiansen fra fredsaktion 92 fungerede som tolk og fortalte også om gruppens arbejde til støtte for fredsgrupper i det tidligere jugoslavien, hvortil der også behøvedes penge, som kunne indsættes på bankkonto 0363-188001 Unibank.

Tidligere på dagen havde de 2 fredskvinder besøgt de samfundsfaglige elever på Frederikshavn gymnasium, hvor de bl.a. foreslog at danne grupper, som kunne tage til Aalborg og snakke med jugoslaviske asylsøgere?