Til læsere af Bent Jensens Ulve, får og vogtere: Lidt om Nej til Atomvåben

 

D 3. marts 2014 modtaget fra Holger Terp  <holgerterp@ pc.dk> - i forlængelse af  interview med Jens Thoft i Dialog http://www.arnehansen.net/dialog/fred/140228JensThoftomBJsbog64.htm

om Bent Jensens koldkrigs-bog ”Ulve, får og vogtere”, hvis omtale af Jens Thoft opleves både løgnagtigt og misvisende omtalt?

 

Til læsere af Bent Jensens Ulve, får og vogtere: Lidt om Nej til Atomvåben

Af holger Terp, redaktør Fredsakademiet

Nej til Atomvåben
Atompacifistisk dansk fredsgruppe oprettet i januar 1980 efter ved-tagelsen af NATOs dobbeltbeslutning i december 1979.
Dansk afdeling af European Nuclear Disarmament.
NTA var en tværpolitisk græsrodsbevægelse bestående af lokal- og emnegrupper samt et landskontor der koordinerede det
daglige arbejde. Nej til Atomvåben afholdt halvårlige landsmøder for medlemmerne, hvor de aktive fastlagde de fælles
retningslinjer. NTA arbejdede tæt sammen med Kvinder for fred og var i opposition til Samarbejdskommiteen for fred og
sikkerhed under den anden kolde krig.
NTA var dog sammen med Samarbejdskommiteen og Radikal Ungdom de danske medarrangører af Fredsmarch 81 fra
København til Paris. Nej til Atomvåben støttede også Kvindefredslejren ved Ravnstrup og Fredsfestival 1986.
NTA blev, ifølge PET-kommissionens beretning fra 2009, overvåget af Politiets Efterretningstjeneste fra start til slut.
Opløst 1991 pga uenighed om holdningen til Golfkrigen.

Winther, Judith
Dansk fredsaktivist og pacifist. Medlem af Aldrig mere Krig, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed samt stiftende
medlem af Nej til Atomvåben i 1980. Redaktionsmedlem af tidsskriftet Vandkunsten i hele udgivelsesperioden 1989-1992.
Stiftende medlem af tidsskriftet Arguments redaktion 1992-1994. Argument var en videreførsel af NTA's tidsskrift Ekstraposten.
Omfattende forfatterskab. Hovedværker: Politik fra neden og Civilsamfundets udvikling og historie.
- http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/word/w64.htm
- http://www.fredsakademiet.dk/library/politikfraneden.pdf
- http://www.fredsakademiet.dk/library/civilsamfundet.pdf

Fra Holger Terps efterord til Politik fra neden

Judith Winther er en af de første herhjemme der forsøger at beskrive den tidlige fredsbevægelses udvikling og historie, samt, ikke
mindst, dens ideers gennemførelse. Internationalt begyndte forskningen og formidlingen af historien om fredssagen og
fredsbevægelserne i perioden omkring første verdenskrig, specielt omkring Fredspaladset i Haag og Det norske Nobelinstitut.

Forarbejdet for denne nye forskning var Henri la Fontaines monumentale: Bibliographie de la paix et de l'arbitage internationale :
Mouvement Pacififique fra 1904 og Nobelinstituttets store bogtrykte katalog Litterature Pacifiste : Bibliographie du movement de
la paix, fra 1912, samt østrigeren Alfred Hermann Frieds Handbuch der Friedensbewegung der udkom i årene 1905 til 1913.
Det samme mønster ses i den hollandske jurist Jacob ter Meulens forfatterskab. Først doktorafhandlingen Beitrag zur Geschichte
der internationalen Organisation 1300-1700 fra 1916, efterfulgt af de fire murstenstykke Der Gedanke der Internationalen
Organisation in seiner Entwicklung, skrevet i årene fra 1917 til 1940. Og hvorfor denne opremsning af historiske værker fra tip,
tip-tip oldeforældrenes tid? Først og fremmest repræsenterer de en vigtig pionærindsats i en proces der går fra Geschichte og
Gedanke, fra beskrivelse til eftertanke, fra historie til idehistorie, altså et lag dybere.

For de fredsbevægelser som virkede efter anden verdenskrig var frygten for en altødelæggemde atomkrig mellem
supermagtblokkene den helt afhørende  faktor for langt de fleste fredsaktivister og pacifisters vedkommende. Har vi en fremtid? Vi vil leve og protester og overlev var samlingspunkterne for de mangee fredsbevægelser der ville en anden vej end den dårskab, verden blev regeret med under den kolde krig.

Litteratur

Noget er online - andet må skaffes via bibliotekerne.
The Arms race or the human race? Bernstorff ; Philipsen, 1986
- http://www.fredsakademiet.dk/library/armsrace.pdf
Everts, Philip: Nedrustningskampagne? Sådan
- http://www.fredsakademiet.dk/library/nedrustning.pdf
Greenham Common kvindefredslejrenes historie og sangbøger
- http://www.fredsakademiet.dk/abase/sange/greenham.htm
Nej til Atomvåben: Dansk sikkerhedspolitik. 1989. - [16] s. - ISBN 87-88161-05-6
Nej til Atomvåben: Forstærkningsaftalerne - hvad siger politikerne? 1985. - 19 s.
Nej til Atomvåben: Fredsarbejde - hvor står vi i dag? 1984. - 35 s.
Nej til Atomvåben: Fredslejre : Greenham Common, Comiso / Anette Westrup ; Judith Winther. 1983. - 11 s.
Nej til Atomvåben: Fredsstemmer fra Østeuropa - indlæg i en dialog. 1985. - 103 s. - ISBN 87-88161-22-6
Nej til Atomvåben: Hvem behærsker havene - indlæg fra fredsgrupper jorden rundt / red. Judith Winther. 198[6?] - 113 s. - ISBN 87-88161-36-6
Nej til Atomvåben: Kirken og freden. 1984. 31 s.
Nej til Atomvåben: Krigen og freden : En materialeliste og anden pædagogisk hjælp til brug ved planlægning i undervisning. 198? - 24 s.
Nej til Atomvåben: Vi vil leve. 1986. - 88 s. - ISBN 87-981276-0-8.
Christensen, Ann-Dorte: Kvinder i fredsbevægelsen : Hverdagsliv og politisk organisering belyst gennem en undersøgelse af
Kvinder for Fred og Nej til Atomvåben i Aalborg 1980-86. Aalborg Universitetscenter, 1990. - 130 s.
For en global sikkerhed. : Fredsbevægelsen Nej til Atomvåben i Danmark 1979-1986 / Anne Kirstine Hyldgaard Trauelsen ;
Jakob Bo Nielsen. speciale 2006.
Harvel, Václav: Politik og samvittighed - Essays af Vácalv Havel. Nej til Atomvåben, 1987. - 60 s. - ISBN 87-88161-41-2
Rejsen til Sovjet : Rapport fra NTA's besøg hos Sovjets Fredskomite / Inger Brøndum ; Ole Wødie. Nej til Atomvåben, 1984. -

19 s.
Terp, Holger: Danish Peace History : A Commentary.
- http://www.fredsakademiet.dk/library/dkpeace/index.htm
Terp, Holger: Goliath v David: A short history of the fight against organised peace work, - October 2010
- http://www.fredsakademiet.dk/library/goliath.pdf
Om staternes systematiske undertrykkelse af fredsbevægelser under krig og i den kolde krig.
Terp, Holger: Nuclear Weapons Production in the US., 2011.
- http://www.fredsakademiet.dk/library/nuclear_weapon_plants.pdf
Hovedværk om de amerikanske atomvåben, de fabrikker som fremstillede dem og de menneskelige og miljømæssige

omkostninger forbunder med produktion og besiddelse af kernevåben.
Toftkjær, Troels: Det østtyske fredsråd. Nej til Atomvåben, 1983. - 4 s.
En verden for mennesker - ikke for våben. / Formidlingsgruppen Nej til Atomvåben, 198?. - [16] s.
Winther, Judith: De danske forstærkningsaftaler. Nej til Atomvåben, 1985. - 47 s.
Winther, Judith: Politik fra neden : Om 1980ernes fredsbevægelse. 1992. - 199 s. - ISBN 87-98312-6-2

 

 

 

Tilbage til forsiden