Jørgen Dragsdahl fortjener Nobels Fredspris for sin indsats for at vi i 1980erne undgik den ultimative atombombekrig

 

Her d. 25.10.2013  lige før dommen bliver afsagt i Østre Landsret, hvor professor Bent Jensen har appelleret en dom fra byretten, hvor han blev dømt for injurier fordi han har beskyldt journalist Jørgen

Dragsdahl for at have været agent for KGB under Den Kolde Krig, så har jeg behov for som aktiv i  "Nej til Atomvåben" i 1980erne, hvor NtA var kritisk overfor begge atommagterne, USA og Sovjet, at gentage hvad jeg d. 21/10 skrev i en fodnote til et rundsendt indlæg af  en anden daværende aktiv NtAer, troels Toftkær:.

 

Nej til Atomvåben så faren i de militaristiske kræfter på bege sider med deres økonomiske og ideologiske egeninteresser i at opbygge uforsonlige trussels- og fjendebilleder af hinanden til inddoktrinering af de respeltive egne befolkninger til at støtte den accellererende Atomkaprustning.

 

Dette måtte stoppes og dertil var det vigtigt at skaffe så vidt muligt sandfærdige og verificerbarte  informationer og kvilificerede og nuancerede analyser om begge atomsupermagters handlinger og politikken bag den  og herunder også kunne se den som betinget af modpartens handlinger.

 

NtA udviklede en folkenes afspænding fra neden-strategi med direkte kontakt mellem de modstående atomsupermagters militæralliancers civile samfund for at bygge bro og lære hinanden at kende som gidseltagne mennesker med den samme frygt og ønsker om at leve i fred og skabe tillid, for herigennem at nedbryde de gensidige falske fjendebilleder, som var  grundlaget for militaristiske politikeres med fingre på atomvåbenaftrækkeren spillen hasard med  menenskedens overlevelse.

 

Og her gjorde Informations journalist Jørgen dragsdahl  en uvurderlig pionerindsats, med sin grundigt researchede og nuancerede og upartiske og uafhængige og uforfærdede journalistik, der byggede på kilder fra både regering og opposistion i begge atomsupermagterne.

 

Og Troels Toftkær var pioner i afspænding fra neden-strategien  med at skaffe kontakter til ikke-regeringsstyrede organisationer i østbliokkens civilsamfund, især menenskerettighedsgrupper, som f.eks.  Vaslac Havels Charter 77 Vaslac Havels Charter 77, som nogle måske stadig husker.

 

Faktisk burde Jørgen Dragsdahl,  istedet for at skulle forsvare sig imod koldkrigernes beskyldninger for landsforrædderi,  hædres med Nobels fredspris for sin indsats for at vi i 1980erne undgik den ultimative atombombekrig. Og det var bl.a igennem at Danmark i den periode igennem sin glorværdig fodnotepolitik modstod presset fra NATO-militaristerne. Og som Knud Vilby for nylig skrev i Ulandsnyt i høj grad dengang var med til at øge Danmarks renome som en nation, der aktivt arbejdede for en fredelig og retfærdig verden (efter hukommelsen).

 

ARne Hansen, aktiv i Nej til Atomvåben i 1980erne under atomraketkaprustningskrisen. (og nu efter nedlagte NtA i AMK)

 

 

 

 

Tilbage til forsiden