# Klassisk musiker får AMKs Fredsrose

http://www.aldrigmerekrig.dk/komntar/_gifs/goldschmidt_s.jpgOboisten Henrik Goldschmidt er nu blevet hædret for sit fredsarbejde. Han har sammen med sin faste medspiller Anders Singh Vesterdahl i årevis arbejdet for at få folk fra ellers stridende lande til at skabe musik sammen i fredeligt sammenspil.
Henrik Goldschmidt fik Aldrig Mere Krigs Fredsrose for sin indsats. Mest kendt er Middle East Peace Orchestra, hvor arabere og jøder spiller sammen for fred i Mellemøsten, men de to musikere har også på tilsvarende vis arbejdet meget med børn og unge, både herhjemme og i Mellemøsten.
Henrik Goldschmidt har selv forklaret om visionen, at han i sine projekter samler alle de nationaliteter og religioner, der skal til for at "lave en rigtig god krig". Men ved i stedet at optræde sammen, kommer deltagerne om bag de fasttømrede fordomme, og møder mennesket, der altid gemmer sig bag ens fjendebilleder.
"I en tid hvor Mellemøsten atter står i brand, er der hårdt brug for sådanne initiativer, der kan mindske spændinger og gøre dialog mulig - for kun dialog og samarbejde kan skabe varig fred", sagde Tom Vilmer Paamand fra AMK i sin tale ved overrækkelsen.
Fredsrosen blev overrakt efter en velbesøgt koncert den 18. november i Kastrup Kirke på Amager, hvor under Henrik Goldschmidt selv fortalte om sit fredsarbejde. Resultatet af hans seneste integrationsprojekt vil i øvrigt kunne høres og ses på DR nytårsnat.

 

Kopieret fra http://aldrigmerekrig.dk/komntar/index.htm på Aldrig Mere Krigs hjemmeside redigeret af Tom Vilmer Paamand

 

 

Tom Vilmer Paamands tale ved overrækkelsen af  Fredsrosen fra Aldrig Mere Krig til Henrik Goldschmidt følger her:

 

Henrik Goldschmidt har som klassisk uddannet musiker haft rigeligt at se til, i så fornemme steder som Det Kongelige Kapel og Danmarks Radios Symfoniorkester.
Det kunne være nok, men oven i har Henrik Goldschmidt heldigvis valgt at bruge sit talent på fredelig vis, og forsøger at samle mennesker fra kulturer og religioner på tværs af alle grænser, hvor netop forskellen bliver til styrke i et samspil, hvor konflikterne mest er musikalske.
Vi har set det i projektet Middle East Peace Orchestra, hvor arabere og jøder spillere sammen for fred i Mellemøsten. Orkestret spiller jødisk klezmer, men spiller også klassisk arabisk musik - og så alle de mellemformer, hvor musikken bliver kaldt noget forskelligt i de lokale kulturer, men har samme rødder og kan flettes på inspirerende vis. I et andet projekt blev palæstinensiske og israelske piger blandet i et fælles kor, der rejste til Danmark og gav koncert.
Henrik Goldschmidt har også fundet tid og overskud til at undervise børn på Vestbredden og i Gaza med basis i arabisk musiktradition. Herhjemme har han arbejdet med et børnekor, der synger sange på tværs af de kulturelle grænser - på arabisk, hebræisk og mange andre sprog. Henrik Goldschmidt har arbejdet med flygtningebørn, og har oprettet Akademi For Mellemøstlig Musik, der er musikskole for rødderne på Nørrebro. Samme sted opstod The Mepo Youth Project, der giver udsatte unge med blandet etnisk baggrund mulighed for at optræde sammen med musik og dans.
Henrik Goldschmidt har selv forklaret om visionen, at i projektet medvirker "alle de nationaliteter og religioner, der skal til for at lave en rigtig god krig". Men ved i stedet at optræde sammen kan deltagerne komme om bag de fasttømrede fordomme, og "møde mennesket, der altid gemmer sig bag ens fjendebillede".
Sådanne ord vækker respekt i fredsbevægelsen, ikke mindst hos os pacifister i foreningen Aldrig Mere Krig, hvor ideologien netop er fredelig sameksistens og forsoning. Modsvarende har sådanne modige projekter, der netop går helt på tværs af de etablerede konflikter, ikke gjort det nemt at finde samarbejdspartnere, musikere og sponsorer.
Men Henrik Goldschmidt har holdt fast i visionen, og er fortsat med sine fredelige projekter, ofte i samarbejde med kollegaen Anders Singh Vesterdahl. Ikke mindst lige nu, hvor Mellemøsten atter står i brand, er der hårdt brug for sådanne initiativer, der kan mindske spændinger, og gøre dialog mulig - for kun dialog og samarbejde kan skabe varig fred.
Henrik Goldschmidts mangeårige virke med at at få folk fra ellers stridende lande og områder til at skabe musik sammen i fredeligt sammenspil, hædrer vi fra Aldrig Mere Krig nu med foreningens ærespris, Fredsrosen. 

 

Man kan også høre Tom Vilmer Paamands tale ved overrækkelsen af fredsrosen til Henrik Goldschmidt samt et interview med fredsrosemodtager Goldschmidt dagen efter på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/121118HGoldschmidt-Fredsrose64.htm

 

 

Tilbage til forsiden