Marker modstand mod militær den 5. september.

 

Af Henning Sørensen, Djursland.

 

Siden jeg som skoledreng og avisbud i efteråret 1945 deltog i den landsdækkende underskriftsindsamling mod dødsstraffens genindførelse over besættelsestidens groveste landsvigere, har freds- og militærnægterarbejdet været mit liv ”spor 2” (afholdssagen har førstepladsen).

Disse bevægelser var væsentlige elementer i mine arbejdsårs faglige og politiske virke, og som pensionist har jeg bl.a. skrevet en bog om fredssagens og militærnægtelsens historie, Krudt uden kugler (Forlaget Hovedland, 2002). Endvidere tog jeg initiativ til afsløring af en mindesten på det sted hvor den første mili- tærnægterlejr blev oprettet i efteråret 1918 (vort lands første og verdens 2. militærnægterlov blev

vedtaget kort før jul 1917).

 

Afsløringen fandt sted så nær 90 års dagen som muligt, nemlig den l1. november 2008 kl 11.00, 90 års dagen for afslutningen af 1. verdenskrig. Nægterlejren var oprettet nogle uger før, vi ved ikke bestemt hvornår; men vi ved at nægterne i lejren, da de hen på eftermiddagen den 11. november 1918 hørte om fredsslutningen, afholdt en højtidelighed. Stenen stod i nogle måneder ved adressen Gantekrogsvej 9, Mårum pr. 3230 Græsted. I den siden ombyggede lejr er der i dag et Røde Kors

Center for uledsagede flygtningebørn.

Desværre blev stenen ødelagt antagelig af militaristiske personer: men nu har Aldrig mere Krig besluttet at en kopi af den oprindelige sten skal afsløres den 5, september kl.14,00 på den nævnte adresse, jeg foretager som i 2008 afsløringen og vi håber som i 2008 også at få bl.a. Klaus Rifbjerg som taler, Det vil glæde om mange af Rød+Grøns læsere vil komme tilstede der.

 

Et par dage før indrykker Aldrig mere Krig også på mit initiativ en annonce i så mange af landets dagblade som vi kan skaffe penge til. I denne annonce opfordrer vi folk til at flage på halv stang den 5, september i sorg over vort lands krigsdeltagelse og vor ungdoms militarisering. De foregående år har ca. 70 danskere m/k lagt navn til og støttet annoncen, det samme har en række organisationer bl.a. nogle af Enhedslistens lokalafdelinger.

 

Jeg håber, at disse to aktiviteter, må blive synlige modstykker til den af de militærvenlige partiers beslutning om at 5, september skal være flagdag til "ære" for soldaterne. Nærmere oplysninger kan ses på Aldrig mere Krigs hjemmeside http://aldrigmerekrig.dk/ . Ligesom jeg også gerne fortæller om disse to pacifistiske/antimilitaristiske tiltag, jeg kan træffes på telefon nr, 86 0216 79.

 

PS ovenstående har Henning Sørensen fået optaget i Rød+Grøn, august 2012

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden