Sidste:  Fra genindvielsen d. 5. september 2012-09-07

Foto af den genindviede mindesten med nogle af AMKs HB-medlemmer og andre bl.a idemanden Henning Sørensen:

http://www.arnehansen.net/120905FotoGribskovindvToms.jpg

En lydoptagelse af højtideligheden følger snarest på http://www.arnehansen.net/dialog/  sammen medflere billeder.

 

Hærværksramt mindesten for militærnægtelse genopstilles 5. september i Gribskov

 

I november 2008 indviede Aldrig Mere Krig og Kunstnere For Fred en mindesten for

militærnægterloven fra 1917, åbningen af Gribskovs nægterlejr i 1918 og

afslutningen på den 1. Verdenskrig 1918. Ved indvielsen talte blandt andre

forfatteren Klaus Rifbjerg, historikeren Jørgen Knudsen samt skuespillerne Anne

Marie Helger og Peter Larsen.

 

Opstillingen vakte en del debat, og udløste ikke kun trusler, men også

ødelæggende hærværk. Mindestenens bronzeplade blev stjålet, og stenen overhældt

med tjære. Ved gerningsstedet blev efterladt et dannebrogsflag med påskriften:

Til ære for de faldne helte. Politiet afviste at undersøge sagen.

 

- Stenen fik en tid lov til at stå som monument over hvad der meget passende

kaldes "hærværk", men er nu renset og genopbygget med sit oprindelige budskab om

fred og forsoning, fortæller fredsaktivist Peter Henning.

 

- Stenen bliver gen-indviet på Flagpåhalv-dagen den 5. september. Dagen hvor

alle kan markere deres sorg over de mange civile og soldater, som lider og dør

under de krige, som vort land ulykkeligvis deltager i, ved at flage på halv

stang, forklarer Peter Henning.

 

Talere bliver denne gang idémanden for mindestenen fhv. skraldemand og formand

for Danmarks Afholdsforening, forfatteren Henning Sørensen. Hasse Schneidermann,

der var med i det første hold nægtere på Antvorskov Højskole, samt journalist

Tom Vilmer Paamand og fredsaktivist Peter Henning - alle er militærnægtere.

Indvielsen foregår klokken 14 nær Gantekrogsvej 9 i Gribskov.

 

---------------------------------

 

Kontaktnumre til Aldrig Mere Krig:

Henning Sørensen, Grenaa, telefon 8632 1679.

Peter Henning, Helsingør, mobil 2927 9615, mail Peter@AldrigMereKrig.dk .

 

Vedlagt:

Foto af Henning Sørensen ved indvielsen i 2008, med den nye plakette og den

ødelagte sten indsat. Billedet kan frit anvendes. Samt opslag om

Flagpåhalv-dagen den 5. september.

 

Hent flere billeder, læs mere og se ruten på

http://aldrigmerekrig.dk/det_sker/

 

Et par citater fra debatten:

"Hvad bliver det næste, en mindesten til flugtbilister?"

"Nægtere er folk uden moral, etik og selvrespekt."

"Den skal skæmmes og pisses på af hunden.. ;)"

 

 

Ovenstående er kopi af pressemeddelelse modtaget i opdateret version d. 3.09.2012

Udsendt af Tom Paamand tvp@ fred.dk på vegne af Aldrig mere Krig

 

Videresendt  af ah med tilføjelse af en lydoptagelse af hele afsløringshøjtideligheden i 2008, som  kan høres og ses her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081111Gribskovafsloering64.htm

 

og man kan også høre Henning Sørensen fortælle om genafsløringen af mindestenen med den nye plakette fra en optagelse d. 20. august her:

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/120820HSflagpaahalv5.9+minde64.htm

hvor Henning Sørensen helliger sidste halvdel af interviewet til at fortælle om hvorfor vi må holde monumentet for militærnægtelse i hævd.

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden