Hør om meditation som lægemiddel mod posttraumatisk stress-lidelse (PTSD) hos krigsofre

– såvel soldater som flygtningene

 

1.    Soldater: (om 2. krigsflygtninge se nedenfor, og 3. Analyse af at bruge…, se nederst)

Date: Mon, 14 May 2012 08:51:40 +0200  From:     SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd  <sfi_nyhedsbrev@ sfi.dk

http://www.sfi.dk/files/billeder/SFI_Arrangement_top470px.gif

6.06.2012 

http://www.sfi.dk/files/billeder/SFI_Update_streg.gifYoga og meditation – kan det afhjælpe ADHD og krigstraumer?

SFI inviterer til Gåhjemmøde.
Kan meditation forandre hjernen, så hjemvendte soldater kan leve med deres traumer? Kan åndedrætsøvelser hjælpe børn med ADHD med at overvinde angst?

I den nye dokumentarfilm ”Free the mind” følger man den førende hjerneforsker professor Richard Davidson i hans forsøg på at forbedre livskvaliteten for krigsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom og børn med indlæringsproblemer gennem yoga og meditation. På en workshop erfarer de, at øvelser kan hjælpe dem til at skabe positive forandringer.

Professor Richard Davidson har gennem studier af tibetanske munke påvist, at meditation kan udvikle hjernen. Han har i årevis arbejdet med at finde ud af, hvordan og hvorfor meditationen påvirker mennesket fysisk.

På SFI er hjemvendte soldater og børn med ADHD væsentlige forskningsområder. I anledning af, at Richard Davidson kommer til Danmark i forbindelse med visning af filmen, inviterer vi derfor til gåhjemmøde, hvor han vil vise uddrag fra dokumentaren og fortælle om sin forskning.

Det er den danske filminstruktør Phie Ambo, der står bag ”Free the mind”. Filmen har premiere den 6. juni om aftenen i biografer over hele landet.

Kom og hør om et spændende nyt forskningsfelt, og deltag i debatten om nye, effektive behandlingsformer som alternativer til traditionel behandling.

NB: Arrangementet foregår på engelsk.

Program

  • Jørgen Søndergaard, direktør for SFI, siger velkommen
  • Richard Davidson, hjerneforsker, professor ved University of Wisconsin, USA, viser uddrag fra filmen og fortæller om sin forskning
  • Spørgsmål og diskussion
  • SFI byder på en forfriskning 

Tid og sted:
Onsdag den 6. juni kl. 15.00 – 17.30
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

Arrangementet er gratis at deltage i

Tilmelding:
Tilmeld dig gåhjemmødet her >>

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Krigsflygtninge og torturofre overvinder PTSD igennem meditation:

 

Videresendt af Arne H. sammen med følgende væsentlige link til dokumentation på, at også dem foran geværmundingerne, krigsflygtningene og andre voldsofre, har oplevet positive erfaringer med meditation:

 

-------------------------------------------------------------------

-------- Original Meddelelse --------

Subject:         Fwd: A new short video from David Lynch Foundation: "African

 

“Refugee Overcomes PTSD through Transcendental Meditation"

 

Date:             Mon, 16 Apr 2012 13:13:57 +0200

From:            lisbet norgaard <lisbetn@ speedymail.org

 

This is a very dramatic but also inspiring testimonial

http://youtu.be/LenAq29XTvc

Eller:

http://www.youtube.com/watch?v=LenAq29XTvc&feature=youtu.be

 

Before learning Transcendental Mediation...

And...

After one week of practise of Transcendental Meditation:

 

-------------------------------------

3.

Analyse af positive men evt. også afledede (utilsigtede) negative virkninger af brug af meditation indenfor militæret.

– samt om de udelt positive virkninger af at lære flygtninge at meditere.

 

 

Det er positivt at man fra samfundsvidenskabeligt og politisk  hold er ved at få øjnene op for hvilke muligheder der kan ligge i også at inddrage en mental teknik som meditation er.

Og det er positivt at SFI her har tager initiativ til at udbrede de erfaringer man har indhøstet i kontrollerede forsøg med krigsofre in casu soldater, der har pådraget sig PTSD, posttraumatisk stresslidelser/syndrom .

 

Men personligt vil jeg stærkt opfordre til at vor regering og myndigheder viser andre typiske krigsofre, som flygtningenes PTSD-lidelser mindst lige så stor opmærksomhed da procentandelen med PTSD-lidelser givet er noget større - i hvert fald for det fåtal det lykkes at få asyl i  f. eks. Danmark.

 

Og faktisk har jeg været med til sammen med mange andre at råbe op om at tage flygtningenes PTSD alvorligt. Men den tidligere regering reagerede jo ved at acceptere Dansk Folkepartis krav om at fjerne PTSD som muligt asylbegrundende argument. Og helt groteskt blev det da de2 "ubarmhjertige samaritanere" Krarup og Langballe (seniorerne) fik fjernet undtagelsesbestemmelse om, at PTSD-ofre med sprogindlæringsvanskeligheder kunne få dispensation for de stadigt til det absurde skærpede sprogkrav for dansk statsborgerskab.

 

Derfor er jeg ekstra glad for at SFI her giver mulighed for også at sætte fokus på en overset og ofte forhånet gruppe hårdt ramt af posttraumatisk stresssyndrom, nemlig flygtningene og  herunder især torturofre og krigsflygtninge.

Her er der virkeligt noget at rette op på fra den tidligere regerings tid.

 

Det er fint man kan afhjælpe den enkelte lidende PTSD-ramte soldat med bl.a. meditation.

 

Men man må også se i øjnene, at meditationskursus kun forbeholdt soldater også kan medføre den paradoksale virkning, at vi så risikerer at gøre såvel både den enkelte PTSD-ramte soldat - og brugt som generel forebyggelse af soldater imod krigs-PTSD, så kan gøre hele hæren mere kampduelig (og måske krigsliderlig). Og som følge af en sådan ensidig satsning på at hjælpe soldater imod krigstraumaer, så medvirker de ansvarlige (og i et demokrati er det jo os alle)  jo så herigennem til at skabe mange flere civile PTSD-ramte krigsofre!

Altså jo flere PTSD-krigsofre blandt dem der skal håndtere aftrækkeren vi forebygger og hjælper med meditation, så hæren bliver mere kampdygtig, - jo mange flere PTSD-krigsofre vil der blive blandt de især civile mennesker foran den nu mere effektive soldats så også mere afskrækkende geværmunding.

 

Thi meditation er egentlig bare en mental teknik, og som sådan udelukkende positiv. Men som andre teknikker (A-kraft) selvfølgelig også  kan misbruges af kyniske magthavere (jf Atomvåben)

Og forbeholdes gratis meditationsundervisning til soldater, så ender man blot med at skabe endnu flere dræbte og traumatiserede PTSD-krigsofre. Og det vil fremme militarismen – lige så længe man ikke vil se de civile PTSD-krigsofre i øjnene!

 

Vil den danske regering og Folketing virkelig være med til det?

 

Jeg håber det virkelig ikke (og det gælder især mht. det parti jeg selv stemte på i september 2011)

 

Ja så ligger det lige for at gøre det nemmere for flygtninge med PTSD at få traumebehandling og herunder altså tilbyde flygtninge gratis meditationskurser. OG det gælder både de anerkendte asylmodtagere og at man sørger for en ordentlig PTSD-screening af asylsøgere ved deres ankomst.

 

Og så parallelt til at gøre soldater mere krigsduelige med brug af meditation: Hvis Socialdemokraterne virkelig vil fortsætte den jernhårde Sass-doktrin med at matche Dansk Folkepartis asylstramninger – og efter at man har fået regeringsansvaret  nu tilsyneladende gerne opretholder dem, - ja at regering og folketing så i det mindste vil tilbyde afviste asylsøgere et gratis meditationskursus, så de måske kan opnå lidt modstandskraft til at tackle en usikker fremtid måske med udsigt til ny flugt fra geværmundinger hvis det altså lykkes at undslippe den nu mere effektive soldats geværløb i næste omgang? (Ja jeg har her set bort fra alle fjendebilleders fremmedgørende opdeling i ”os og dem” fordi det er den rene gift for vi almindelige menneskers brug af vores sunde fornuft).

 

Og hvis den enkelte afviste vitterligt ikke var forfulgt, så alligevel får styrket sine muligheder for at skabe sig en eksistens i samvirke og harmoni med andre mennesker.

Dette sidste kan nemlig også blive en effekt af at meditere. Så i et lyst øjeblik kan man håbe at meditationen også vil virke positivt på rekrutternes personlige udvikling, så de vælger at desertere fra krigsromantikken.

 

Herved ville magthaverne være tvunget til at tænke kreativt på at løse verdens udfordringer på mere fredelige ikkevoldelige måder.  Dette vil jo være den ultimative (og billigste) måde at forebygge krigsofres posttraumatisk stresssyndrom, selvfølgelig så stadig kombineret med gratis meditationskursus f.eks. også indbygget i det almene uddannelsessystem (findes faktisk allerede) og kombineret med øvelser i ikkevoldelig kommunikation.

 

Når jeg her er blevet tændt af mailen fra SFI, så er det fordi min egen erfaring med meditation (Trancendental meditation) igennem 39 år er at jeg oplever en positiv virkning, en sand (over)leve-teknik. (har hermed så sikkert nu afskrækket mange, men var måske værre hvis ikke…og det var jo TM, som John Lennon lærte)

Arne Hansen , post@ arnehansen.net

 

 


 

 

 

Tilbage til forsiden