Henning Sørensens pacifistiske Læserbreve

Nogle af Henning Sørensens mange korte, klare og fyndige læserbreve fra de 3 sidste år 2009-2012

D. 6. april 2012

Her følger en del af Henning Sørensens mange korte og fyndige læserbreve og alle med en klar pointe Og disse har alle udgangspunkt i pacifisme og antimilitarisme.

Linkene er til deres placering på www.arnehansen.net/

(Mere om Henning Sørensens liv og virke som hyldetst til kæmpen der fylder 80 d. 14. april 2012: http://www.arnehansen.net/dialog/fred/120327HenningSoerensen1-64.htm

 

12.03.24

Jeg beder Dem bringe nedenstående som debatindlæg.
Med venlig hilsen – og tak
Henning Sørensen

Alle skal spare undtagen soldaterne
Socialdemokratiets veteraner ville vende sig i deres grave, hvis de kunne se, at deres gamle parti, der har opbygget velf
ærdsstaten, nu har nedsat en kommission, der på værste borgerlige vis har til formål at nedbryde samme velfærdsstat.
Kun p
å et område vil regeringen ikke være smålig: Med hensyn til at bruge penge på de soldater der er kommet til skade i de ulykkelige krige, som det militaristiske folketingsflertal har bragt vort land ud i. Disse veteraner har indtil nu kostet vort land en halv milliard kroner, og på dette område "Skal vi ikke være smålige" har krigsminister Nick Hækkerup (S) udtalt. Naturligvis skal tilskadekomne soldater hjælpes af det offentlige som alle andre, der har foretaget tåbelige, selvskadende valg i livet. Den folkelige solidaritet bør være uden grænser.
Men over for alle andre, der lider under "selvskabt plage", for nu at bruge en vending fra en salme, bliver der strammet op og sk
året ned. Det gælder således et område, som jeg som organiseret afholdsmand har arbejdet med fra min tidligste ungdom, hjælp til alkoholister, hvor det bliver stadig vanskeligere at få midler til forskellige hjælpeforanstaltninger. Det samme gælder i endnu højere grad over for sygdomme, der ikke udmiddelbart skyldes ukloge valg i livet: Antallet af sygedage på arbejdspladserne skal presses ned, det bliver stadig vanskeligere at opnå førtidspension, og efterlønnen er blevet ødelagt til skade for de, der i et langt arbejdsliv har haft det hårde slæb.
Men n
år talen er om soldater, der med åbne øjne er gået ind til et livsfarligt "arbejde", og som tilmed efter mine begreber har skadet vort lands omdømme, bliver invalideret, så må der endelig ikke vises smålighed, og KFUM opfører særlige boliger for dem.
Ikke mindst arbejderklassen b
ør gøre oprør mod denne forherligelse af mennesker, der ikke blot har skadet sig selv; men også deres land.

Henning Sørensen

Forfatter, fhv. skraldemand

Villa Pax

Irisvej 17, 8500 Grenaa

Tlf./fax: 86 32 16 79

 

Jeg beder Dem bringe nedenstående som debatindlæg.
Med venlig hilsen og tak

Henning Sørensen

 

Hvidstengruppens skæbnesvangre langtidsvirkninger

Der er tilsyneladende ingen ende på den litteratur og de film, der fremstilles om 2. verdenskrig. Med få undtagelser (bl.a. min i 2002 udkomne bog ”Krudt uden kugler”) ser de alle tingene fra en militaristisk synsvinkel.

Det er også tilfældet med filmen om Hvidstengruppen. De var uden tvivl velmenende mennesker; men de har med deres deltagelse i den voldelige modstand mod nazismen skabt en del af fundamentet for den dyrekøbte og kulturnedbrydende oprustning efter 2. verdenskrig og senere for vort lands nuværende skæbnesvangre krigsdeltagelse.

Hvidstengruppen havde, som jeg ser det, tjent deres land bedre ved at have koncentreret sig om deres fredelige samfundsnyttige virke. Marius Fiil kunne tilmed have gået ind i kampen mod alkoholens stedsevarende besættelse af vort land ved at omdanne Hvidsten Kro til alkoholfri zone og videreført den som afholdshotel. Dette havde været i fædrelandets velforståede interesse.

http://www.arnehansen.net/120206HSprframil.htm

logo

Modtaget d. 5. februar 2012.02.15

Præster  burde  holde sig fra militæruvæsnet

 

Af Henning Sørensen

 

FELTPRÆSTER:

I disse uger føres der i medierne debat om, hvordan feltpræster bør agere i krig. Nogle slår sig på brystet som aber og beder for, at de danske soldater må sejre. Nogle, bl.a. et par af biskopperne mener at dette er for militaristisk.

Desværre har der endnu ikke været pacifistiske synspunkter inde i debatten. De ikke så få af folkekirkens præster, der har været militærnægtere, har åbenbart været bekvemmelighedsnægtere, de forholder sig tav se som de faldne soldaters grave.

Sidst unge. danskere tilskyndet af regeringen meld te sig til krig i et fremmed land var under 2. verdenskrig. De fik ingen danske feltpræster med sig, tværtimod tog størstedelen af den danske præstestand afstand fra deres handling, hvori mod de, der kom levende hjem, fik mulighed for at tale med en fængselspræst.

Den danske præstestand burde reagere over for de unge krigsgale, som deres kolleger for 70 år siden. I stedet bakker folkekirken uden hørbare undtagelser op om vort folks militarisering og vort lands krigsdeltagelse. Det er sørgeligt!

Den danske præstestand stand burde reagere overfor de unge krigsgale, som deres kolleger for 70 år siden.

 

Af Henning Sørensen

Irisvej 17, GrenaaOgså flasker med alkohol bør forsynes med skræmmebilleder

Kun de yngste danskere kan ikke huske, da rygerne overalt fרrte sig frem som herrefolk. Derfor er vi mange der finder det i orden, at rygning bliver trængt stadig mere tilbage i det offentlige rum.
Som et led i disse bestræbelser er det for mig helt fint, at cigaretpakker nu forsynes med skræmmebilleder af bl.a. en kræftsyg lunge og ødelagte tænder. Jeg går ud fra, at også de andre former for tobaksvarer forsynes med tilsvarende billeder.
Men først og fremmest bør lovgivningsmagten gribe lige så hårdt ind over for vort folks alvorligste sundheds- og kulturnedbrydende fænomen, den åh så frie alkoholomsætning. En af måderne bør være, at alle flasker med alkohol til drikkebrug forsynes med billeder af alkoholforårsagede skader, eksempelvis en ødelagt lever eller bugppytkirtel, en smadret bil, eller et barn med alkoholsyndrom.
Mulighederne er legio.
Såvel tobak som alkohol er folkefjender. Desværre har politikerne ikke mod til for alvor at gå til kamp mod alkoholen.

Henning Sørensen
landsformand for DANMARKS AFHOLDSFORENING
Fortatter, fyh. Skraldemand,
Villa Pax
Irisvej 17, 8500 Grenaa
Tlf./Fax 86 32 16 79

 

http://www.arnehansen.net/110831Flaghalv.htm

http://www.arnehansen.net/logo.gif

Pr postbud  d. 31.08.11 fra Henning Sørensen:

 

FLAG PÅ HALV STANG den 5. SEPTEMBER

 

Folketingets militaristiske partier har vedtaget, at der skal flages til "ære" for soldaterne den 5. september.

Som modstander af en hvilken som helst militær foreteelse støtter jeg den pacifistiske organisation Aldrig mere Krigs

Opfordring ti1 i stedet at flage på halv stang i protest mod vort lands krigsdeltagelse og i sorg over såvel de mennesker,

som danske soldater har dræbt i fremmede land, som over de unge danskere M/K der vildførte af militærpropaganda

har sat livet til under fjerne himmelstrøg.

At flage for at hylde soldaterne er efter mine begreber misbrug af dannebrog.

At flage på halv stang i protest mod krig og militarisme er i overensstemmelse med det budskab korset i vort flag udtrykker.

 

Henning Sørenssn

Forfatter, fhv. skraldemand

Vilta Pax

Irisvej 17, 5500 Grenaa

Ttf./Fax 86 3216 79

 

 

Og pr 04.09.11 også link til selve annoncen med opfordring til at flage på halv på den militaristiske flagdag:

Annoncen om at flage på halv stang mandag d. 5. sept. i sorg over ofrene fra Danmarks krige indrykket af 68 personer + 7 foreninger

http://www.arnehansen.net/110904FLAGP%C3%85HALVSTANG.pdf  

 

Hør også gerne forfatteren Klaus Rifbjergs mening om den militaristiske flagdag på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/110829Rifbjerg64.htm

 

Eller man kan læse en tekstudskrift af det meste af hvad Klaus Rifbjerg sagde her hentet fra Arbejderen.dk d. 2.09.11

http://arbejderen.dk/artikel/2011-09-02/s-t-flaget-p-halvt

 

Sæt flaget på halvt

Kulturpolitik

- 02. Sep 

Klaus Rifbjerg opfordrer til at flage på halv stang den 5. september, som siden 2009 er de udsendte danske soldaters officielle flagdag.

 

Når det officielle Danmark fejrer sine udsendte soldater på den nye flagdag 5. september ved at lade Dannebrog gå til tops, sætter andre flaget på halvt for at ære de faldne.

 

Blandt dem er forfatter Klaus Rifbjerg, der ikke mener at der er noget at fejre, tværtimod.

 

– Når man tænker på hvilke ulykker krig i almindelighed og dem vi har oplevet de senere år har udvirket, kan man ikke sige andet end, at det vil man nødigt være med til. Og man ville ønske, at tingene kunne være på en anden måde, siger han til Arne Hansen fra Frederikshavns Lokal Radio, FLR.

 

Anledningen er, at Landsforeningen Aldrig Mere Krig i annoncer i Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad vil opfordre folk til at sætte flaget på halv stang den 5. september.

Grotesk fejring

 

Partierne bag Forsvarsforliget 2005-2009 vedtog for to år siden at gøre dagen til det danske miitærs officielle flagdag for soldater udsendt siden FN’s oprettelse i 1948.

 

Klaus Rifbjerg finder det imidlertid fuldstændig grotesk at fejre den danske krigsindsats i lande som Irak og Afghanistan.

 

– Det er sørgeligt at tænke på, at de folk, som et mere eller mindre enigt Folketing har sendt ud for at indføre demo­krati og bedre forhold næsten altid forårsager flere ulykker end de laver noget godt, siger Klaus Rifbjerg.

 

– Min grundholdning er, at alle de udmærkede mennesker i det danske militær, der rummer en vis forståelse og følsomhed, kunne bruges på en mere positiv måde, hvis deres indsats var uden våben og udelukkende humanitær, siger Klaus Rifbjerg.

 

Ideen til Aldrig Mere Krigs annoncekampagne for at flage på halv stand under forsvarets flagdag den 5. september kommer fra pacifisten Henning Sørensen fra Grenå. Og ham har Klaus Rifbjerg tidligere samarbejdet med.

 

De to stod sammen med blandt andre skuespillerne Anne Marie Helger og Peter Larsen bag den mindesten for fred og militærnægtelse, der blev indviet 11. november 2008 i Grib Skov. Det skete på stedet, hvorden første militærnægterlejr blev etableret så tidligt som i 1918.

For fred og militærnægteri

 

Lige som Henning Sørensen er Klaus Rifbjerg gammel militærnægter. Det er en af grundene til, at han støtter initiativet med at sætte flaget på halvt den 5. september.

 

– Som militærnægtere er vi en meget lille flok, som ikke har meget at skulle sige overfor de mægtige komplekser af militære magthavere, og alle dem der synes, at man kan gøre det ene og det andet i freden og frihedens havn – også vold, siger han til FLR.

 

– Så når der dukker en dag op, hvor man gerne vil vise hvad man mener om det, så kan det gøres ved at flage på halvt, hvor alle andre flager på hel, for jeg synes ikke der er noget at fejre, forklarer Klaus Rifbjerg.

 

– Jeg synes, at man på denne dag, der for nogen er en jubeldag, manifesterer sin sorg over, at nogen ofrer deres liv i en god sags tjeneste – uden at tænke over konsekvensen af, hvad det er de foretager sig, slutter Klaus Rifbjerg.

 

 

 

Opfordring til at flage på halv

 

­»Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i ­krigene i Irak og Afghanistan, har vedtaget, at den 5. september skal ­være flagdag til ære for danske soldater.

 

­

 

­Som modstander af alt militær er vi dybt bekymrede over, at vort ­land deltager i angrebskrige og besættelser, og vi sørger og alle, ­civile såvel som soldater, som må lide og dø i dem.

 

­

 

­Derfor opfordrer vi alle der er enige med os til at markere deres sorg ­ved at flage på halv stang den 5. september.

 

­Landsforeningen Aldrig Mere Krigs tekst til de annoncer, som ­vil blive indrykket i Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad op til 5. september.

 

 

 

Den officielle flagdag 5. september

 

­I slutningen af marts 2009 blev parterne bag Forsvarsforliget 2005-­09 enige om, at 5. september for fremtiden skulle være officel ­flagdag for alle de soldater, der har været udsendt sinde 1948.

 

­Valget af datoen kom efter lange og snørklede forhandlinger. Dansk ­Folkeparti ønskede, at det skulle være 29. august til minde om ­bruddet med Nazityskland i 1943. Daværende forsvarsminister ­Søren Gade og hans bagland fra Venstre ønskede, at flagdagen ­skulle være den 31. august til minde om udsendelsen af korvetten ­»Olfert Fischer« på denne dato i 1990 til Irak-krigen.

 

­Datokrigen fik Venstres forsvarspolitiske ordfører Karsten Nonbo til ­at melde sig som fredsmægler. Han foreslog den neutrale 30. ­august. Valget faldt altså på den lige så neutrale 5. september.

 

 

Man kan også høre en tidligere tidligere tale af Klaus Rifbjerg i forbindelse med Afsløring af en mindesten for militærnægtelse og fred i Grib Skov d. 11.11 2008 kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig og vedtagelse af verdens første lov om militærnægtelse på : http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081111Gribskovafsloering64.htm

 

Desværre blev mindestenen for 90-året for afslutningen på første verdenskrig og for vedtagelse af Danmarks første og verdens 2. Miltærnægterlov kort efter skændet af vandaler. Disse er stadig ukendte idet politiet ikke ville bruge ressourcer på sagen - og heller ikke efter massakren på Utøya.

 

http://www.arnehansen.net/110831Flaghalv.htm

http://www.arnehansen.net/logo.gif

I øvrigt er her et tidligere indlæg fra Henning Sørensen:

Fra Henning Sørensen d. 19.08.11

 

FOLKEKIRKEN, FRASKILTE OG FELTPRÆSTER

 

I Kristkirken i Kolding er der nu ansat hele tre præster der alle har det tilfælles, at de ikke vil vie fraskilte,

 hvilket sandsynligvis vil øge hastigheden i faldet i folkekirkens medlems~

tal, og det forekommer mig i strid med kristendommens budskab om syndernes forladelse.                 '`

Derimod er der i høj grad brug for præster i folkekirken der tager afstand fra kirkens støtte til vort lands krigsdeltagelse

og vort folks militarisering, som kommer til udtryk bl.a. i feltpræsteordningen og "kristelige" soldaterhjem.

I 1930 vakte det kirkeligt og folkeligt røre, da godt 100 præster, de fleste i folkekirken, stiftede Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster,

der tog afstand fra en hvilken som helst militær foreteelse og opfordrede ungdommen til at nægte militærtjeneste.

Det vil kræve væsentlig mere mod, at genetablere denne organisation,

end at sparke til fraskilte mennesker der i forvejen ligger ned.

 

Henning Sørensen

Forfatter, fhv.. Skraldemand

Villa Pax '

Irisvej 17, 8500 Grenaa

Tlf./Fax 86 3216 79

 

 

Den oprindelige opfordring til at støtte annoncen om i sorg at flage på halv  kan ses på

http://www.arnehansen.net/110818bidragtilflagpaahalv.htm

 

26.07.2011

http://www.arnehansen.net/logo.gif

http://www.arnehansen.net/110728HSBreivik-kristendom.jpg

http://arnehansen.net/logo.gif

http://www.arnehansen.net/110624HenningSKirkenmodkrig.jpg

http://www.arnehansen.net/110624HenningSKirkenmodkrig.jpg 

 

http://www.arnehansen.net/110629HSogsaaMilnaegtermuseumiOksboel.htm :

Fra Henning Sørensen d. 2-4-2011.

 

FLYGTNINGE - OG MILITÆRNÆGTERMUSEUM I OKSBØL.

 

I årene 1945 til 49 var der i Oksbøl en flygtningeby med ca. 35.000 indbyggere. Ulykkelige tyskere der i krigens sidste måneder havde måttet flygte fra deres hjem og sat alt hvad de ejede til. Nu bliver der oprettet et flygtningemuseum i nogle af flygtninge— byens tilbageværende bygninger. Et godt initiativ til minde om et af de triste kapitler i vort lands historie.

 

Dette museum vil kunne tilføres endnu et perspektiv, hvis der også oprettes  et militærnægtermuseum til minde for den militærnægterlejr der i årene 1949 til 59 havde til huse i nogle af flygningebyens bygninger i Oksbøl. Her brugte unge idealistiske mænd to år af deres liv på at modarbejde forudsætningen for alle krige: Militær og militarisme, og de prægede lokalområdet bl.a. ved at deltage i egnens folkelige liv for mit vedkommende primært i afholdsbevægelsen. Den i eftertiden mest kendte Oksbølnægter er uden tvivl forfatteren og højskolemanden Car1 Scharnberg (1930-1995). At militærnægterne tabte ideologisk og politisk, så vort land nu deltager i angrebskrige og ungdommen står i kø for at blive soldater er en sørgelig kendsgerning: men tabernes, historie er ofte den mest lærerige.

 

Henning Sørensen

Forfatter

Villa Pax

irisvej 17, 8500 Grenå

Tlf.  86 32 16 '79

 

 

Og så historien om de tyske krigsflygtninge:   

Man  kunne så d. 23. juni 2011 i Stedsans på P1 høre museumsinspektør på Varde Museum, John Jensens <jvj@vardemuseum.dk> dagsaktuelle fortælling om bl.a. de vilkår som de tidligere besætteres krigsenker og børn som havde overlevet flugten væk fra den fremrykkende østfront fik,  da englænderne efter Danmarks befrielse måtte give de danske myndigheder besked om at sørge for flygtningenes overlevelse og beskyttelse. En fortælling som da også giver et kort vue op til vore dages (krigs)flygtninge – og som er en aflytning værd på: http://www.dr.dk/P1/Stedsans/Udsendelser/2011/06/16094033.htm

 

 

http://www.arnehansen.net/110402HenningS-EL.htm

http://www.arnehansen.net/logo.gif

 

Modtageet pr brev fra Henning Sørensen d. 2.04.11

 .

HISTORISK' NYTENKNING HOS ENHEDSLISTEN

 

I vort lands politiske historie er der sørgelige eksempler på, at når først et antimilitaristisk parti har indtaget et militæraccepterende standpunkt er der ingen vej tilbage Socialdemokrattiet, Det Radikale Venstre og SF, begyndte med at give den militære djævel en lillefinger og nu har han i alle tre partier taget hele hånden. Den 18. marts stemte Enhedslisten for dansk deltagelse i krigen å. Libyen. Små to uger senere har partiet trukket sin støtte til krigen tilbage bl.a. som følge af kraftige protester fra mange medlemmer bl. a. undertegnede. Måtte Enhedslisten af de seneste begivenheder have lært for fremtiden at tage afstand fra en hvilken som helst militær foreteelse. En militærvenlig

holdnin er altid begyndelsen til et højreskred på de øvrige politiske områder.        

 

Henning Sørensen

Forfatter, fvh. Skrafdemand

Villa Pax

Irisvej 17, 8500 Grenaa

Tlf 86 3216 79                   

 

 

 

http://arnehansen.net/110110HSFrihedskamp-afghan.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

7-1-2011

 

FRA FRIHEDSKAMPEN TIL KRIGEN I AFGHANISTAN.

 

I sommeren 1945 få uger efter krigens afslutning hørte jeg et radioforedrag om den politiske og folkelige situation af formanden for den pacifistiske organisation Aldrig mere Krig, valgmenighedspræst og salmedigter Uffe Hansen (1894-1994). Han betegnede nazismen som en djævelsk ideologi og han fremhævede de

der med politiske og kulturelle midler havde bekæmpet nazismen, hvorimod han tog afstand fra de der havde anvendt vold som mord og bombesprængninger. Disse sidste krævede nu, at vort land skulle opruste og der skulle oprettes et korps af frivillige bevæbnede kvinder og mænd. Denne politik advarede Uffe Hansen imod. Den ville på sigt forrå vort folks mentalitet.

De der ønskede oprustning og militarisering fik som sørgeligt bekendt det politiske overtag, så Danmark nu deltager i krige i bl.a.  Afghanistan, og de danske soldaters råhed, menneskeforagt og sprogbrug i denne krig har befolkningen netop kunnet se på TV i filmen Armadillo. Det vi så der er simpelthen et kulturfolk uværdigt.

Skal dansk kultur og folkelig egenart bevares for kommende slægter en folkerejsning mod militær og militarisme påkrævet

Henning Sørensen

Forfatter, fhv. skraldemand

Villa Pax

Irisvej 17, 8500 Grenå

Tlf. 86 3216 79

 http://arnehansen.net/100815HSHjemsendtehelte.htm

logo

 

D 25.08.10 fra Henning Sørensen

 

HELTENE FRA KRIGEN I AFGHANISTAN

Knap 10% af de med hold 9 til fronten i Afghanistan udsendte soldater er hjemsendte før tid. Nogle

 er mere eller mindre alvorligt sårede; men de fleste er "psykisk nedslidte”. Eller med andre ord:

De har set krigens sande, dæmoniske ansigt og taget konsekvensen der af. De er den ulykkelig krigs

eneste helte. De bør modtages med blomster og flag i lufthavnen og der bør festes for dem på deres

 hjembyers rådhuse. Med støtte og evt. skoling fra de pacifistiske organisationer bør de tilbydes

 folkeskoler, efterskoler, højskoler og højere læreanstalter for der at advare mod vort samfunds kræft

svulst.

 

Henning Sørensen

Forfatter

Irisvej 17, 8500 Grenaa

Tlf 86 321 i 79 

 

 

 

Modtaget 17.08.2010 Fra Henning Sørensen pr brev

 

MODARBEJ KRIGEN UDEN DØDSTRUSLER

 

En mand fra Kalundborg er varetægtsfængslet i 13 dage for at have truet med at dræbe statsministeren og dennes familie, hvis han ikke inden 27. september trækker de danske tropper hjem fra krigen i Afghanistan.

At truslen om dødsvold er forkastelig er alle krigsmodstandere forhåbentlig enige om. Militær og militarisme i almindelighed og Afghanistankrigen i særdeleshed bør bekæmpes med "åndens sværd", således arbejder den pacifistiske organisation Aldrig mere Krig p.t. på at samle så mange danskere som muligt der vil ligge navn og penge til annoncer der opfordrer vore landmænd m/k til at flage på halv den 5. september i sorg og protest mod militær og krigsdeltagelse.

Den 5. september er den dag folketingets militaristiske flertal har vedtaget skal være flagdag til "ære" for soldaterne.  /`

 

Henning Sørensen

 

http://arnehansen.net/100725HSsoldtalemedpacifist.htm

logo

 

Modtaget fra Henning Sørensen  d.25-7-2010.

 

LAD SOLDATERNE TALE MED EN PACIFIST!

 

Venstre foreslår, at alle danske soldater skal tale med en psykolog inden de sendes til fronten.

Godt vil det være, hvis de inden de udsendes taler med en pacifist, et menneske der tager afstand fra en hvilken som helst militær foreteelse. For en halv snes år siden talte jeg med en ældre mand der som ung havde været frivillig ved Hitlers østfront. Efter samtalen sagde han til mig: "Havde jeg i l941 talt med et voksent menneske med dine holdninger, havde jeg aldrig hoppet på det nazistiske militærs limpind".  En del af de der i vor tid melder sig til krigstjeneste i en femmed verdensdel, er uden tvivl det salmedigteren Hans Adolph Brorson kalder: "Forhærdede tidselgemytter".  Men en del vil også være modtagelige for humanistiske og pacifistiske holdninger, som desværre i vor tid er sjældne i hjem, skole og kirke. Kvindernes Fredsliga og Aldrig mere Krig vil på få uger kunne stille det fornødne antal modne vejledere til rådighed  

 

Henning Sørensen

Forfatter, fvh. Skraldemand

Villa Pax

Irisvej 17, 8500 Grenaa

Tlf./Fax 86 32 16 79

http://arnehansen.net/100530HenningSungeogaekdre.htm :

http://arnehansen.net/logo.gif

Fra Henning Sørensen d. 29-05-2010.

 

YNGRE OG ÆLDRE FOREN JER: FJERN MILITÆRET!

Regeringen og Dansk Folkeparti har på en nat forringet kårene for det unge slægtled dramatisk. Det har fået bl.a, Yngre Sagen til kritisere os ældre for at være sluppet om ikke gratis så dog billigere fra følgerne af regeringens skattelettelser til de mest velbjergede. I stedet for mudderkastning generationerne imellem

bør vi sammen rejse et folkekrav om nedlægge militæret. Det vil give ca. 80% af de nødvendige besparelser, og derudover give vort land et langt bedre internationalt image, Viggo Hørups 125 år gamle ord om militæret;"Det nytter indet,det skader kun", er om muligt endnu mere sande i vor tid.

 

Hennings Sørensen, forfatter ,Grenå

 

http://arnehansen.net/100318HShospitaler,militaer.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

18-03-2010.

ORDENLIGE HOSPITALER OG SKOLER ELLER MILITÆR

 

På Randers Sygehus bliver der nu fyret 70 medarbejdere og det samme sker på

landets øvrige sygehuse og på skolerne. Angiveligt har landet ikke råd til en optimal

behandling af vore syge og den bedst tænkelige undervisning til vore børn. Begge dele bliver på

langt sigt dyrt for de kommende generationer.

 

De manglende penge bør i stedet skaffes ved simpelhen at nedlægge

det under enhver synsvinkel samfundsskadelige militærvæsen. Dette

koster statskassen 21 milliarder kr. årligt. Det vil have den side-

gevinst, at vi følgeligt må trække os ud af den vanvittige krig i Afghanistan.

En af de der i min ungdom viste mig det der for mig blev livets

retning var folketingsmand for Det Radikale Venstre,højskolelærer

Kristian Nygaard, Høng (1888-1954). Hans valgsprog var "Hver krone

der er givet ud til militær er givet forkert ud". Se dengang var

der radikale til. Samme Kristian Nygaard var for øvrigt i årene

1947 til 52 en af mine forgængere i Danmarks Afholdsforenings

Formandsstol.

 

Henning Sørensen

Forfatter, fvh. Skraldemand

Villa Pax

Irisvej 17, 8500 Grenaa

Tlf./Fax 86 3216 79

http://arnehansen.net/100112HSmilfremforefterloen.htm

logo

10.01.10 fra Henning Sørensen

 

EFTERLØNNEN OG DET RADIKALE VENSTRE

 

Efterlønnen er det største sociale fremskridt på arbejdsmarkedet i mine arbejdsår. Havde jeg ikke efter godt 30 år som skralde mand kunnet forlade arbejdsmarkedet som 60 årig, havde jeg sand synligvis været så nedslidt, at jeg ikke havde kunnet skrive de fem bøger jeg indtil denne dag har fået på boghandlernes disk. Men nu vil Det Radikale Venstre helt afskaffe , den allerede flere

gange forringede , efterlønsordning.

Det vil være mere i overensstemmelse  med Radikale Venstres historiske traditioner, om det i stedet kræver det  , ikke blot nytte løse, men det under enhver synsvinkel samfundsskadelige militær- uvæsen afskaffet, og dermed tilføre arbejdsmarkedet ca. en snes tusinde unge, overvejende dygtige mennesker.

Henning Sørensen

Forfatter, fvh. Skraldemand

Villa Pax

Irisvej 17, 8500 Grenaa

http://arnehansen.net/0910112folkekirkenmilitaeretsdik.htm

logo

 

12.10.09

Folkekirken er militærets dikkende lammehale.

Af Henning Sørensen forfatter, fhv. skraldemand, "Villa Pax", Irisvej 17, 8500 Grenå:

FOLKEKIRKEN: Ved Folketingets åbningsgudstjeneste sagde sognepræst Kathrine Lilleør bl.a., at soldaterne i Afghanistan er de modigste danskere. Jeg forventede, at nogle af Lilleørs kolleger, som har været militærnægtere, ville have opponeret mod denne vanvittige udtalelse. Det er desværre ikke sket. De antimilitaristiske røster i folkekirken er åbenbart afløst af en leflen for feltpræster og soldaterhjem. Folkekirken er blevet militærets dikkende lammehale. Soldaterne i Afghanistan er eventyrere, vildførte af militærpropaganda, og kompromitterer den kristne tro i den muslimske verden.

 

http://arnehansen.net/090914HenningS2doede.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

Fra Henning Sørensen d. 14.09.09

TO SØRGELIGE DØDSFALD

To af 1960-ernes ungdomsoprørs smukkeste og mest samfundsgavnlige organisationer er desværre henholdsvis død og døende. Kristne for Nedrustning har ikke markeret sig i flere år. Folkekirkens opbakning til vort lands krigsdeltagelse og vort folks militarisering burde have et teologisk modspil; men feltpræster og soldaterhjem har i vor tid frit spil i den folkekirkelige andedam. 

Militærnægterforeningen, der nåede en alder'på'42 år, har afviklende generalforsamling i København på lørdag den 19.09.09. Foreningen toppede med over 4000 medlemmer. Vi ca. 80 der er tilbage har for de flestes vedkommende rundet livets middagshøjde, og forening en har ikke kunnet hindre, at unge formeligt står i kø for at komme i krig. Måtte de to organisationer snarest genopstå som fuglen Fønix af asken. Indtil da holdes de antimilitaristiske og pacifistiske holdninger i live i de gamle fredsorganisationer

Kvindernes Fredsliga og Aldrig mere Krig.

Henning Sørensen

Forfatter, Villa Pax, Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79

http://arnehansen.net/090710HSLaustRasmussen.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

D. 10.07.2009  Fra Henning Sørensen

 

6. juli, Helle Thorning Schmidt og Laust Rasmussen

 

Den 6, juli fejredes i Fredericia 160-årsdagen for slaget ved byens volde under den første slesviske krig. Blandt gæsterne var socialdemokratiets formand, Helle Thorning Schmidt. 

 

Efter mine begreber har vor tid i høj grad behov for at mindes en person der  senere i historien var knyttet til Fredericia: Den socialdemokratiske politiker Laust Rasmussen (1862-1941}. Jeg fik først øje på ham for hans livslange indsats for afholdssagen;  men hans primære bud til vor tid er hans arbejde for afrustning. Han blev født i et "husmandshjem uden for Fredericia, blev uddannet typograf og  redigerede Horsens Socialdemokrat fra 1892 til 1918. Fra 1906-10 og 1913 til 1935 sad han i Folketinget valgt for Socialdemokratiet. Fra 1924-26 og fra  1929 til 1932 var han forsvarsminister og som pacifist var det hans mål at nedlægge sit ministerium.

Han arbejdede til sin død imod Socialdemokratiets stadig mere militærvenlige linje, hvis resultat efter 2. Verdenskrig var at Socialdemokratiet var hovedansvarlig for den dyre og kulturnedbrydende oprustning, der i vor tid muliggør, at Danmark deltager i angrebskrige og besættelser i fjerne lande. Vor tid har i høj grad brug for Laust Rasmussens holdninger. Fredericia bør opkalde en gade efter ham,

 

Henning Sørensen

Forfatter, fhv. skraldemand

Villa Pax. Irisvej  17

8500 Grenaa

, Tif. 86 3216 79

http://arnehansen.net/090516hsBolmannbispevalg.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

 Henning Sørensen: Fastholder bispekandidat Kaj Bollmann sin ungdoms antimilitarisme?

D. 16.05.09 er modtaget følgende fra forfatteren Henning Sørensen, der stiller følgende spørgsmål til bispekandidat Kaj Bollmann:

 

Den ekskalerende militarisering af vort folk er en alvorlig trussel mod dansk kultur og folkelig egenart, og denne sørgelige udvikling bakkes desværre aktivt eller passivt op af folkekirkens præster. Således er der (mindst)to af kandidaterne til Københavns bispestol, der som feltpræster har ladet sig spænde foran militarismens vogn. I sidste århundrede var mange præster derimod aktive i antimilitaristisk arbejde, således var en henvendelse fra 491 præster medvirkende til at Danmark i 1917 fik sin første (og

verdens 2.) militærnægterlov. Bl.a. dette redegør jeg for i min bog KRUDT UNDEN KUGLER (Forlaget Hovedland 2002). Det hidtil sidste forsøg fra folkekirkelig side på at modarbejde militær og

militarisme var organisationen KRISTNE FOR NEDRUSTNING i 1980erne. En af medarbejderne i denne var pastor Kaj Bollmann, der nu er blandt kanditaterne til Københavns bispesæde. Inden han evt. bliver biskop vil det være relevant at spørge Kaj Bollmann om han fastholder sin ungdoms antimilitarisme og som biskop vil modarbejde det forræderi mod evangeliet som militær og militarisme er?

 

Henning Sørensen

Vi11a Pax, Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79

http://arnehansen.net/090505HSbiskopmilitarisme.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

Modtaget d. 5. Maj 2009

 

BISKOPPERNE STØTTER MILITARISERINGEN OG DE POLITISKE HØJREKRÆFTER

 

Folkekirkens biskopper har fra et møde i Nyborg udsendt et forslag til hvordan præster kan inddrage udsendte soldater og deres

pårørende i søndagens kirkebøn. Det er den gammelkendte og sørgelige historie om kirken der støtter militarismen og de politiske højrekræfter.

Præsterne bør i stedet opfordres til at bede om tilgivelse for de lokale folk som vore udsendte soldater har dræbt

bl.a. i Afghanistan, samt bede om, at soldaternes samvittigheder

uden ophør må påbyde dem at forlade militæret og give sig til at bestille noget nyttigt.

 

Henning Sørensen, forfatter, fhv. skraldemand og byrådsmedlem for SF og nuv. Medlem af Aldrig Mere Krig

Villa Pax, Irisvej 17 Grenå

http://arnehansen.net/090428HSsoldaterloen-sygepleje.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

Modtaget fra Henning Sørensen

 

                      26-4-2009 .

 

OM SOLDATERS OG SYGEPLEJERSKERS LØNNINGER

 

For nylig kom det frem, at soldaterne i den danske besættelseshær i

Afghanistan oppebærer en årsløn på 603.000 kr. Det mener de selv er for lidt,

hvorimod den konservative folketingsmand Helge Adam

Møller, der er militærmand af "fag", mener at det er en god løn til

unge først i tyverne.

Det er sjældent, at jeg er enig med en konservativ

 politiker; men i denne sag er jeg, og da ganske særligt, hvis

man sammenligner med hvad mennesker der bestiller noget nyttigt får i

løn. Ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråds hjemmeside får en

sygeplejerske således 24.000 kr. pr måned i grundløn. Med diverse tillæg

opnår mange en noget højere løn; men soldaterne får væsentligt mere

end dobbelt så meget.

Det er dybt umoralsk, at unge der lader sig oplære til at slå

ihjel og faktisk ofte gør det, får en meget større løn end de, hvis

uddannelse  og  virke er at bevare liv.

Det er i høj grad brug for at styrke de antimilitaristiske og

pacifistiske strømninger i vort folk.

 http://arnehansen.net/090414HSarbminbesoegeskadede.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

 

 

Modtaget fra Henning Sørensen d. 17. april 2009.

 

 

INGER STØIBERG BØR BESØGE ALLE ARBEJDSSKADEDE!

 

Minister for krigsvæsen, Søren Gade besøger alle soldater, der er blevet såret ved fronten i Afghanistan, når de atter er i deres hjem som rekonvalescenter. Hensigten er at styrke soldaten og

dennes familie i et militaristisk livssyn.

Jeg vil opfordre beskæftigelsesminister Inger Støiberg til på tilsvarende vis at besøge alle der har været udsat for en arbejdsskade under udøvelse af deres fredelige  samfundsnyttige arbejde. Det er disse hverdagens helte der sammen med deres arbejdskammerater opretholder vort samfunds velstand. Det er også dem der betaler for det på enhver måde samfundsskadelige militærvæsen.

Henning Sørensen

Forfatter og fhv. skraldemand

Villa Pax, Irisvej 17

8500 Grenå, `Tlf. 86 32 16 79

 

 http://arnehansen.net/090314HenningSFstragiskeskift.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

D. 14.03.2009 modtaget fra Henning Sørensen som tidligere har været medlem af SF                                                                                                                                                                                             

SFs TRAGISKE SKIFT I MILITÆRPOLITIKEN

I denne tid for 50 år siden deltog det nystiftede parti SF sammen med de gamle antimilitaristiske organisationer i agitationen mod militær og militarisme. De krævede vort land afrustet og antallet  af militærnægtere nåede hidtil usete højder.

I dag er SF blevet "ansvarlig":Det foreslår,at de unge der vildførte af militærpropaganda melder sig til fronterne, skal forpligtes på en psykologundersøgelse såvel før som efter krigsdeltagelsen.

Havde SF med styrke fastholdt sin oprindelige pacifisme, havde

Danmark meget sandsynlig ikke været i den ulykkelige situation at

Været et krigsførende land

 Henning Sørensen

Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79

http://arnehansen.net/090227henningSMilitarisme.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

Fra Henning Sørensen d. 27.02.09

 

VORT FOLKS TRAGISKE MILITARISERING

 

Det var for mig en rystende oplevelse den 26. februar på TV at se, at folk

begejstret hyldede soldater, der var hjemvendt fra fronten i Afghanistan, da de

marcherede gennem Holstebros gader.

Er vort folk virkelig så militariseret, som disse TV klip giver udtryk for? For

min bevidsthed er der ingen forskel på de der under 2.verdenskrig meldte sig til

Hitlers Østfront, og de der i dag melder sig

til fronten i Afghanistan. De første blev af det store flertal mødt med den

kolde skulder, når de var hjemme på orlov. I vor tid bliver deres arvtagere mødt

med en tankeløs begejstring.

Vort folk har i høj grad behov for en antimilitaristisk vækkelse som den der i

1960-erne og 70-erne prægede vort land, og den skul le gerne grave et par

spadestik dybere i folkesjælen end dengang. De gamle pacifistiske organisationer

Kvindernes Fredsliga og Aldrig mere Krig vil antagelig kunne danne grobund for

en ny folkerejsning mod militarisme.

 

Henning Sørensen

Forfatter, f.h.v. skraldemand

http://www.arnehansen.net/081108ThomasChrDigtDuUngdom.htm

Ved afsløring af en mindesten for fred og militærnægtelse ved Gribskovlejren d. 11.11.2008 kl 11 reciterede Henning Sørensen nedenstående digt af pacifisten Thomas Christensen.

Du ungdom der nægter i tide
Thomas Christensen havde en lyrisk åre, hvilket bl.a. kom til udtryk i følgende digt, hvor han sammenligner soldaten og militærnægteren.
 
Du ungdom der kryber og maver
dig frem gennem pløre og muld
du minder om oldtidens slaver
der sloges på kejserens bud.

Du ungdom der kun kan marchere,
give agt, stå ret, falde ned,
som lader dig sløvt eksersere,
du truer vor frihed og fred.

Du ungdom, der nægter at tage
mod krigsgudens khakihabit
har menneskeværdet tilbage
soldatens er flosset og slidt.

Du ungdom der nægter i tide
kan blive en manddom der dur;
men du der lar' tingene skride
fornægter din sande natur.

Du ungdom der vælger at bruge
en hakke frem for et gevær
kan krigens råhed ej sluge,
du værner vort menneskeværd.

Du ungdom spræng pigtråd og skranke
du ungdom fra øst og fra vest,
bind sammen med hånd og med tanke,
en verden i fremskridt og fest.

 

Manuskriptet til den forudgående tale af Henning Sørensen blev desværre ødelagt af det kraftige regnvejr. Men man kan høre talen på

Hør her tale af Henning Sørensen : http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081111Gribskovafsloering64.htm

 

http://arnehansen.net/090616HSdemil-israel.htm  

 logo

Fra Henning Sørensen

 

16.06.2009

 

DEMILITARISER  ISRAEL!

Israels premierminister Netanyahu støtter nu etableringen af en

palæstinensisk stat på betingelse af, at denne bliver demilitari-

seret,altså ikke får noget militærvæsen. Som militærnægter og

modstander af en hvilken som helst militær foreteelse kan jeg

100% støtte dette krav, og jeg går ud fra, at Israel så også ned-

lægger sit militær der for øvrigt er verdens dyreste pr, ind-

bygger

Henning Sørensen

Forfatter, f.h.v. skraldemand

Villa Pax, Irisvej 17

8500 Grenaa, Tif. 86 32 16 79

http://arnehansen.net/090314HenningSFstragiskeskift.htm

logo

D. 14.03.2009 modtaget fra Henning Sørensen som tidligere har været medlem af SF                                                                                                                                                                                             

SFs TRAGISKE SKIFT I MILITÆRPOLITIKEN

I denne tid for 50 år siden deltog det nystiftede parti SF sammen med de gamle antimilitaristiske organisationer i agitationen mod militær og militarisme. De krævede vort land afrustet og antallet  af militærnægtere nåede hidtil usete højder.

I dag er SF blevet "ansvarlig":Det foreslår,at de unge der vildførte af militærpropaganda melder sig til fronterne, skal forpligtes på en psykologundersøgelse såvel før som efter krigsdeltagelsen.

Havde SF med styrke fastholdt sin oprindelige pacifisme, havde

Danmark meget sandsynlig ikke været i den ulykkelige situation at

Været et krigsførende land

 

Henning Sørensen

Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79

http://arnehansen.net/081101inbyGribskov11nov.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

Alle fredsinteresserede indbydes til at være med til

 

Afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse

i Gribskovlejren d. 11.11. kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig i 1918

 

Program:

Kl. 11: Afsløring ved Henning Sørensen: Fredsafslutning for 1. Verdenskrig

Talere:

Jørgen Knudsen, forfatter og højskolelærer www.saxo.com/dk/author/joergen-knudsen.aspx

Klaus Rifbjerg. forfatter og kulturradikalt fyrtårn – nok uden hjemmeside-behov

Anne Marie Helger, samfundsengageret skuespiller og strålende komiker ”helt ud i skoven” http://www.helger.dk/

Ordet frit for alle.

Men hvor kommer den ”skøre” ide fra?                                                                                                                                         Fra Aldrig Mere Krig-medlemmet Henning Sørensen, som selv skriver herom i et brev fra d. 27-10-2008:

”Jeg har længe med græmmelse tænkt på, at der bør være et alternativ til planerne om at rejse et monument for de faldne danske soldater i krigene i Irak og Afghanistan. 

Jeg fik så den tanke, at der bør være et varigt minde på det sted i Grib Skov, hvor den første militærnægterlejr blev oprettet i efteråret 1918. Imidlertid har det ikke været muligt, at finde frem til datoen for den første militærnægterlejrs oprettelse. Derfor markerer vi ved mindestenens afsløring tre begivenheder i samme historiske periode: Rigsdagens vedtagelse af vort lands første og verdens 2. Miltærnægterlov d. 13. november 1917. Oprettelsen af den første militærnægterlejr i vort land i Grib skov i efteråret 1918, og endelig indgåelse af den våbenhvile d. 11. november 1918 kl 11,00 der betød afslutningen på 1. Verdenskrig.2 af dem der var i Grib Skov Lejren og således var blandt de første militærnægtere, har fortalt mig, at nægterne holdt en mindehøjtidelighed, de hen på eftermiddagen den 11. november (1918) hørte, at krigen var slut.

Det er disse 3 begivenheder, vi mindes d. 11. november i år, et varigt minde, som jeg håber, vil fremme fredssag og pacifisme også blandt kommende slægter.”  Sådan slutter Henning Sørensen.

 

Man kan høre Henning Sørensens egen stemme i et interview om ideen med mindesten d. 27. oktober 2008 på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081027Henningsgribskov64.htm (Frederikshavn Lokalradios program Dialog redigeret af Arne H.)

Er man interesseret i flere oplysninger har Henning Sørensen tlf 86 32 16 79

 

Henning Sørensen har skrevet bogen ”Krudt uden kugler” om fredsbevægelsens historie udgivet på forlaget Hovedland.

 

Praktisk:

Gribskovlejren har adressen, Gantekrogsvej 9, Mårum, 3230 Græsted og ligger midt i Gribskov

 (nu RK-acylcenter for uledsagede børn og unge)

Er man i bil: er en af måske flere veje fra Mårum ad Gantekrogsvej. Brug krak.dk.

Der går S-tog fra København Hovedbanegård kl 9:15 mod Hillerød med ankomst kl 9:55. I Hillerød skal man tage kl 10:00 med PP 005 fra Hillerød st. mod Gilleleje og med afstigning i Mårum Station kl st. til Mårum (Græsted-Gilleleje) st., hvor det ankommer kl 10 og med afstigning i Mårum kl 10,12. Og herfra vil Aldrig Mere Krig organisere transport til Gribskovlejren. Interesserede henvender sig blot i rimelig tid i forvejen til Peter Henning på tlf 29279615. Men er man frisk på en vandretur på halvanden km. til lejren i en smuk efterårsskov, så er det også en oplagt mulighed.

Arrangørerne er Aldrig mere krig www.aldrigmerekrig.dk   og Kunstnere for fred http://www.kunstnereforfred.dk/

Er du interesseret i fred så læs gerne Aldrig mere Krigs nyhedsbrev for november-december 2008  redigeret af Ulla Røder på

www.aldrigmerekrig.dk/NYHEDSBREV_AMK_NOV_DEC_2008_HJEMMESIDEN.pdf   www.arnehansen.net/081101AMKNYHEDSBREV.pdf                                                                                

Læs også en invitation til alle om at deltage i afsløringen af mindestenen for fred og militærnægtelse i Grib Skov tirsdag d. 11. november kl 11 i Grib Skov-lejren på http://www.arnehansen.net/081101invgribskov..pdf  

Denne invitation er velegnet til at printe ud og bruge som blikfang eller uddele sammen med denne indbydelse.

Alle er velkomne

På vegne af Aldrig Mere Krig  ved Peter Henning, Ulla Røder, Hermod Hansen og Arne Hansen, post@arnehansen.net, www.arnehansen.net, mobil 30 42 08 18 (opdateret 3.11.08)

--

Reportage fra mindestensafsløringen: http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081111Gribskovafsloering64.htm/

 

http://arnehansen.net/031030HenningSoerensen.htm

http://arnehansen.net/logo.gif

" Pacifister i alle lande foren jer"- møde med Henning Sørensen i Frederikshavn 6.11.03 - og hør det nu

                      Frederikshavn d. 30.10.03

 

Hvordan har du det med  at det er god tone, at konflikter stadig kan afgøres gennem, at vi slår hinanden ihjel ? Eller har du tænkt på at blive militærnægter, så er det måske en ide at

 

møde pacifisten Henning Sørensen på torsdag d. 6. november kl.19 i Danmarksgade 78,1

 

i Frh Multietniske Forenings lokaler med indgang i gården bag Telebutikken.

 

Henning Sørensen vil fortælle om hvordan han blev pacifist og om den danske fredsbevægelses historie, som han også har skrevet en bog som hedder Krudt uden kugler

 

 

Flygtninge, som ved hvad krig er, opfordres stærkt til at komme og diskutere hvordan krige kan  stoppes og om evt. fredsbevægelser i hjemlandene. Man kan selvfølgelig også diskutere Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan.

 

I mødelokalet kan man også se en lille planche-udstilling om krig og fred baseret på FNs principper for international undervisning som er udlånt af lektor Knud Gammelgaard, som  gerne vil samarbejde med kræfter i Frederikshavn Multietniske Forening og Frederikshavn kultur-kommune  om at opbygge et center for udvikling af global fred, demokrati og social retfærdighed – med udgangspunkt i FMFs centralt beliggende lokaler i Frederikshavn.

 

Alle er velkomne til mødet på torsdag d. 6. november kl. 19 i Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler i Danmarksgade 78.

 

 Har man spørgsmål er man velkommen til at ringe til telefon 98425542 eller maile post@arnehansen.net

 Henning Sørensens foredrag ”Krudt uden Kugler” (i kortere udgave) kan høres på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/031106Henning-Soer-krudt-u-kugler64.htm/

 

 

Og lidt udførligere:

 

Pacifister i alle lande foren jer

 

Det kunne være titlen på det foredrag som den kendte forfatter, pacifisten og afholdsmanden Henning Sørensen, vil holde i Frederikshavn. Multietniske Forenings lokaler i Danmarksgade 78 torsdag aften d. 6. november kl. 19. Men det er det ikke helt. Henning Sørensen vil fortælle om sin egen danske baggrund for at blive pacifist i en ung alder midt i forrige århundrede. Ja faktisk har oplægsholderen skrevet en hel bog om den danske fredsbevægelsens historie ”Krudt uden kugler” udgivet på forlaget Hovedland.

Det har været et ønske fra mange nyfrederikshavnere at mødes med politisk aktive danskere og høre om deres historie.

 

Men de danske erfaringer kan på den anden side ikke fylde hele den multikulturelle verden vi i dag lever i. Derfor er både Henning Sørensen og de multietniske mødearrangører meget interesseret i at høre om pacifistiske politiske bevægelser i andre lande. Ja for det er jo en kendsgerning at de allerfleste politiske bevægelser er begyndt på et ikkevoldeligt grundlag. Det gælder f. eks Nelson Mandelas befrielsesbevægelse, ANC , som jo først så sig nødsaget til at fravige dette princip pga. omverdenens ligegyldighed som legitimerede apartheidstyrets voldelige undertrykkelse på et racistisk grundlag. 

I dagens Frederikshavn er vi jo så heldige at have en masse folk fra andre lande med deres erfaringer  og som forhåbentligt ikke har glemt deres oprindelseslandes historie.

Derfor inviterer Frederikshavn Multietniske Forening alle med viden om deres hjemlandes pacifistisk orienterede  bevægelser til at komme til mødet med Henning Sørensen og her fremlægge deres historiske viden og også fortælle om deres erfaringer med hvorfor det oftest endte i vold og krig.

 

Aktuelt og i Fremtiden ?

Men det allervigtigste er vel egentligt at diskutere, hvordan vi i fremtiden kan undgå voldens onde spiraler ?

OG her kan det aktuelle eksempel være Irak, hvor det nu ifølge den verdenskendte journalist Robert Fisk viser sig, at den største hindring for at vinde freden er de amerikanske soldater (bistået af deres konservative politiske ledere) kun har lært militaristisk brug af kugler til at løse alverdens politiske problemer.

 

Sjovt nok har Politikens redaktør Thøger Seidenfaden lige skrevet, ” at Rumsfelds og Bushs 'strategiske koncept' har nogenlunde samme intellektuelle lødighed, som den vistnok hedengangne pacifistbevægelse 'Aldrig mere krig'. Henning Sørensen er medlem af  Aldrig Mere Krig, som altså endnu eksisterer.  Men det kunne være, at der nu er brug for nydanskerne til at puste nyt liv i en gammel dansk pacifistisk tradition ?

Kom og deltag i debatten, hvor alle behøves.

 

 

Center for udvikling af global fred, demokrati og social retfærdighed – med udgangspunkt i FMFs centralt beliggende lokaler i Frederikshavn.

 

For at mødet ikke blot skal blive en enlig svale så har vi også inviteret seminarielektor Knud Gammelgaard til at komme og præsentere sine ideer om et fredsmuseum og debatbibliotek her i Frederikshavn. I mødelokalet vil der således blive udstillet en lille planche-udstilling om krig og fred baseret på FNs principper for international undervisning som er udlånt af lektor Knud Gammelgaard, som  gerne vil samarbejde med FMF-kræfter og Frederikshavn kultur-kommune  om at opbygge et  Center for udvikling af global fred, demokrati og social retfærdighed – med udgangspunkt i FMFs centralt beliggende lokaler i Frederikshavn

.

De emner der tænkes behandlet i et sådant fredsdannelsesprojekt er : Krig og fred i menneskets historie. Årsager til væbnede konflikter. Fredsbestræbelser – internationalt. Danske fredsbevægelser. Religiøse og politiske. Krigen og freden i litteraturen, malerkunsten og musikken. Krig/fred-spørgsmålet i undervisning og opdragelse. Individuel vold og strukturel vold, årsager og  bekæmpelse. Og endelig ikkevold som politisk kampmiddel.

 (videresendt

 

 

 

 

Tilbage til forsiden