Accept af tortur er nu officiel dansk politik,

Fra Anders Lundkvist + efterskrift af Arne Hansen.

 

 Date:            Tue, 20 Mar 2012 20:00:34 +0000

 From:           Anders Lundkvist <lunduv@ socsci.aau.dk

 To:                Arne Hansen <post@ arnehansen.net

 

 Kære Arne.

 

 Jeg er forfærdet over Danmarks accept af tortur. På mit barometer er Margrethe Vestager og de Radikale faldet fra 90 til 10.

 Jeg har skrevet denne kommentar på modkaft.dk , http://modkraft.dk/artikel/dansk-tortur    evt. til videresendelse i dit netværk:

 

 Dansk tortur

 

 Spørgsmålet er ikke om man er tilhænger af tortur. Det er kun sadister.

 

 Spørgsmålet er om man finder tortur nødvendig og derfor acceptabel. Det gjorde den tidligere regering og dens støtteparti, dvs. Venstre,

Konservative og Dansk Folkeparti. Og det gør den nuværende regering, dvs. De

Radikale, Socialdemokraterne og SF. At drage fordel af oplysninger fremkommet

gennem tortur er at acceptere tortur.

 

 Kun Enhedslisten er imod (idet jeg dog ikke kender holdningen hos Liberal Alliance). Især har det skuffet mig at De Radikale, som jeg troede

 var enige med Enhedslisten i en humanitær og principfast retspolitik, har

accepteret tortur-politikken ved fortsat at være med i regeringen; partiets

hjemmeside har ikke fundet sagen værd at omtale.

 

 Dette er så chokerende, at det er vigtigt at holde hovedet klart:

 

 Det drejer sig ikke om at fange Søvndal ved at konfrontere ham med tidligere udtalelse, eller om at latterliggøre ham,

når han kombinerer accepten af tortur med erklæringer om forstærket indsats for

menneskerettighederne. Det drejer sig om, at det overvældende flertal af

mandater i det danske Folketing står bag tortur-politikken.

 

 Det drejer sig heller ikke om, hvor vidt tortur ’virker’, dvs. om ofrene fortæller sandheden. Jeg tror personligt at den virker.

Hvorfor er tortur ellers så udbredt?  Og hvorfor var der under den tyske

besættelse en retningslinje for tilfangetagne frihedskæmpere om at tie stille i

de første 24 timer? Vel fordi man forventede, at de fleste derefter bukkede

under og udleverede navne og adresser. Men jeg er ikke ekspert, og faktisk er

jeg ret ligeglad.

 

 Det drejer sig noget mere om, at tortur er i åbenlys modstrid med et utal at internationale konventioner,

 herunder FN-konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Den søndag, hvor

Bødskov og Søvndal accepterede at modtage oplysninger baseret på tortur, meldte

de Danmark ud af det internationale retssamfund.

 Men det drejer sig først og fremmest om, at tortur er det værste i verden, fordi det krænker menneskets værdighed.

Langt mere end dødsstraf. Mennesket nedværdiges ikke ved at blive skudt, men

Dets integritet krænkes af tortur. Holdningen til tortur bør ikke være baseret

på nytte (virker den?), men på moral og menneskesyn.

 

 Og terrorargumentet? Den tikkende bombe?

 

 Hvis et land accepterer tortur, evt. ved at udlicitere den til andre, udøver dette land selv den værste form for terror.

 Det er ikke længere værd at forsvare, - eller det burde angribe sig selv, som

led i kampen mod terror.

 

 Jeg troede naivt at der var en bundlinje, som alle, fra højre til venstre, kunne være enige om.

Altså nogle ukrænkelige principper i dansk og vestlig politik. Eksemplarisk

udtrykt under 2. Verdenskrig, hvor de allierede – konfronteret med en langt

større trussel end al Qaeda – ikke kopierede nazismen. Der var ingen

udryddelseslejre for nazister, og Goering og Keitel blev henrettet, men ikke

torteret.

 

 I dag er der ingen principper i Danmark. Efter dette skred kan enhver uhyrlighed tænkes.

 

 Det værste er, at betydningen af det skete er druknet i fnidder om den ligegyldige Søvndal.

Men det handler om alle partiernes accept, igen bortset fra EL og måske LA.

 Hvor er juraprofessorerne? Biskopperne? Jeg håber at der rejser sig en storm mod denne

degradering af Danmark til en slyngelstat, så beslutningen omgøres. Ellers har

vi ingen argumenter mod fremtidige terrorister.

 

 Og – hvad der er værre – ellers har det danske samfund mistet sin værdighed.

 

 

 

 Venlig hilsen Anders Lundkvist

 Besøg min hjemmeside 'Demokrati eller Kapitalisme' på www.anderslundkvist.net

 ________________________________________

 

Tilføjelser af Arne Hansen

 

Videresendt af Arne Hansen med nogle tilføjelser som måske kan være med til

yderligere at underbygge modstanden mod tortur

 

Iflg. en nu ældre bog om tortur vist af Inge Genefke, så er det mest udbredte

motiv til at bruge tortur i verdens undertrykkende regimer netop IKKE for at

fremskaffe vigtige oplysninger, men det mest udbredte motiv til tortur er kynisk

kalkuleret systematisk at svække den politiske oppositions/modstandernes moral

og kampvilje ved systematisk at nedbryde dem og især deres ledere og så lade

torturofrene at overleve og sende dem ud blandt sympatisørerne igen som psykiske

vrag for at skræmme modstanderne (inklusive potentielle) til at opgive

politiske oprør mod undertrykkende regimer og deres håndlangere.

 

Og i den sammenhæng især, så var den psykiske tortur den værste. Det kunne

være med at stille den torturudsatte i et moralsk dilemma ved at udsætte dem

for DET UMULIGE VALG, som f.eks. på den ene side at skulle vælge mellem ENTEN at

give oplysninger om sine politiske venner og nære samarbejdspartnere, som kunne

udsætte disse for tortur og sætte disses liv og helbred på spil, altså ofre

disse kampfæller 

- ELLER på den anden side at vælge at svigte et familiemedlem, som blev tortureret

i et nabolokale og hvis skrig og råb om hjælp den torturudsatte så blev tvunget

til at høre på så lang tid torturofferet holdt stand med at tie.

 

Det hørte med til historien at de krav om oplysninger om kampfæller som

torturbødlerne krævede ofte allerede var kendte af dem i forvejen (og derfor

ligegyldige) og at de så udnyttede at de også i forvejen vidste at den

torturerede var nødt til at tie og derfor måtte opleve at stå i det moralsk

umulige valg og altså kynisk brugte denne viden om torturofferets oplevelse af

et umuligt valg, og derfor bare kunne fortsætte den fysiske og altså psykiske

tortur indtil torturofferet var moralsk nedbrudt, havde mistet sin selvrespekt

og kampvilje og ødelagt for bestandigt - og så løslade den torturerede til

skræk og advarsel for alle andre der kunne tænke på at gå i aktiv politisk

opposition eller i åbent oprør.

 

Og hvem af os ældre husker ikke Milgrams laboratorieforsøg der kunne lokke

almindelige mennesker til at udøve (fingeret) tortur og Jørgen Flindt Pedersens

film Din Nabos Søn som dokumenterede at man kunne hjernevaske normale unge

mennesker til at gå op i torturbøddelrollen med brask og bram og samtidig være

kærlig familiefar i fritiden.

 

Vi leger derfor ikke bare med de faktiske torturofre pga. vores og andre "pæne"

landes accept, men vi leger altså med ilden ved at acceptere en skrue uden ende

både hos os selv og i torturstaterne.

Og hvor begrundelsen er en konstrueret situation hvor vi bliver ofre for

myndighedernes antageligt indbildte påstande om at tortur af en enkelt person

vil kunne redde en masse danske menneskeliv. Som om vi mener at vores liv er

mere værdifulde end livet hos de mange flere torturofre vores chauvinistiske

politik antageligt vil være med til at generere i større tal i undertrykkende

politi- og diktaturstater.

 

 Er vi virkeligt blevet en ny slags åbent erklærede racister fra da

udenrigsminister Lene Espersen på VKO-regimets vegne første gang gik åbent ud og

accepterede at bruge oplysninger i Danmark fremskaffet ved tortur i andre lande ("varme

lande”). Det kan måske hævdes at ligge i tråd med dette O-dirigerede

fremmedhadsregime, hvor vi som flygtningevenner med kendskab til

VKO-regeringens udvisning af torturofre bl.a. tilbage til Syrien (og EU til

Gaddafi) efterhånden forventede det værste i en grad så det blev nærmest

sløvende trivielt.

Men det var vel meningen at vi med en ny regering nu skulle begynde på en frisk

med kampen for humanitet i højsædet? Ja vi kan ikke andet, og må hvis vi ønsker

demokrati, så det skal vi!

Arne Hansen


 

 

 

Tilbage til forsiden