D. 4.01.2012 åbenbares her en historisk plancheudstilling fra midt 1980erene som stadig peger på mange evigtaktuelle problematikker (og tallene står det alle frit for at opdatere)

 

Planchesamlingen, som består af 68 unikke plancher (jf link nedenfor), blev udarbejdet af Jakob Burkall, Knud Gammelgaard, Christian Jørgensen og Kim Sleiborg. Alle tilknyttet læreruddannelsen på Hjørring Gymnasium. For den tekniske udførelse stod primært Christian Jørgensen .

Samlingen indgik sammen med andre undervisningsmaterialer i en landsdækkende vandreudstilling.

 

Udstillingen er opdelt i 3 serier hhv en grøn om U-lande, en sort om Krig samt en blå serie om Fred.

 

I 2010 anbefalede University College. Nordjylland. Center for Undervisningsmidler en digitalisering.

http://www.arnehansen.net/1986krig-Fred-planch-Gammelgaard/

Anvendelse: Folkeskolens ældste klasser, efterskoler, gymnasier, seminarier, højskoler og studiekredse.  Kan anvendes sammen med Fred i verden? Krigen i mennesket? af Knud Gammelgaard.

NB Fremlæggelsen her er midlertidig og planlægges lavet så man umiddelbart kan klikke det næste billede frem og som diasshow og opløsningen skal reduceres til 1/6 for at gøre skiftet mellem plancherne rimeligt hurtigt.

Måske er der en fiks webdesigner, som gene vil hjælpe – evt på egen side?

----

 

En af forfatterne til plancheudstillingen, Knud Gammelgård, skrev også undervisningsheftet "Fred i verden? Krigen i mennesket.?".

 

Den er nu kommet i en Ny udgave 2011 på forlaget Kahrius. ISBN 978-87-91470-28-8.

 

Kan fremskaffes af enhver boghandel. 89 sider. pris 150 kr.

 

Kan også rekvireres ved henvendelse til Knud Gammelgaard.

<knudogpia@gammelgaard.mail.dk>

 

Resume af indhold ved forfatteren:

             Omtale af væbnede konflikter fra "Kain og

                               Abel" til W.T.C.

            Tekster om krig/fred-spørgsmål. Fra

                               Aristofanes til Bill Clinton.

 

Sidste: Knud Gammelgaard har efterfølgende  d. 6.01.12 oplyst om hjemmesiden Udvikling, Fred og Sikkerhed på http://www.krigfred.dk/index.html oprettet af FFV Foreningen til formidling af viden om udvikling, fred og sikkerhed ved den samme Christian Jørgensen nu som webmaster

Det anbefales derfor straks at gå til denne side, som også indeholder kontaktdata

 

 

 

Tilbage til forsiden