Sidste:

Tirsdag d. 2. august kl. 10:15 anløber flygtningebåden M/S Anton Aalborg Havn og lægger til vest for isbryderen Elbjørn.(lige nord for Nytorv)

 

Mandag d. 1.08.11 fra Knud Andeersen <levendehav@ gmail.com>

 

Tirsdag d. 2. august kl. 10:15 anløber flygtningebåden M/S Anton Aalborg Havn med 70 bådflygtninge ombord. Fra stævn til styrehusets tag er Anton spækket med livagtige flygtningeskulpturer, der maner til eftertanke omkring verdens flygtningeproblemer og deres årsager. Stadig flere mennesker flygter nemlig fra krig, sult og nød i retning mod de rige lande. Der er mange årsager bag den nød, der skaber flygtninge, men en større og større årsag er klimaet. Derfor ser vi det i Landsforeningen Levende Hav som vores opgave at oplyse om de direkte konsekvenser af, at vi i verden ikke kan blive enige om at lægge kursen om og standse den meget uheldige udvikling, vi bevæget os ind i. Flygtningespørgsmålet rummer både politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner og kan derfor af og til virke fjernt og uforståeligt. De gode nyheder er, at udviklingshjælp faktisk nytter, og at mange millioner mennesker er blevet løftet ud af fattigdom, siden FN vedtog sine 2015-mål om halvering af sulten i verden, men især klimaforandringerne stiller fornyede og meget alvorlige udfordringer for at forhindre katastrofer som den, der for øjeblikket udspiller sig på Afrikas Horn.

Flygtningebåden fungerer som en nærværende og engagerende kunstbegivenhed. Den er blevet til på initiativ af Landsforeningen Levende Hav, der bl.a. arbejder med et udviklingsprojekt for kystfiskerne i Eritrea i Østafrika. Foreningen ønskede efter det mislykkede klimatopmøde i København i 2009 at gøre sit til at engagere den danske befolkning i verdens globale problemer og har derfor udarbejdet Flygtningebådsprojektet i et samarbejde med kunstneren Jens Galschiøt, der har fremstillet de 70 skulpturer. Projektet er hovedsaligt finansieret gennem Udenrigsministeriets kampagne for FNs 2015-mål. 

 

M/S Anton lægger til vest for isbryderen Elbjørn og kan besøges i Aalborg Havn indtil og med torsdag den 4. august. Alle er velkomne.

 

Der inviteres til pressemøde ombord på kutteren umiddelbart efter ankomsten tirsdag 10:15.

 

For yderligere oplysninger, kontakt skipper Knud Andersen på telefon 20 48 74 21 eller besøg Levende Havs hjemmeside: www.levendehav.dk

 

 

D. 31.07.11 opdateret 1.08.11

 

Flygtningebåden Anton kommer til Aalborg d. 2-4. august 2011

- under de internationale ungdomslege.

 

Ankomsten er tirsdag d. 2. august kl ca 10:15 hvor flygtningebåden Anton lægger til kaj vest for Elbjørn.

 

Aalborg får besøg af klimaflygtninge fra Afrikas tørkeramte områder. Det er dog ikke udsultede og afkræftede flygtninge fra Somalia og Afrikas Horn, som selv har kræfter til at komme herop hvor der er mad i overflod.

Derfor vil skipper Knud Andersen fra "levende hav" sejle til Aalborg med det gode skib Anton fyldt til randen med billedhugger Jens Galschiøts 70 utroligt virkelighedstro flygtninge-skulpturer, som en aktuel påmindelse af, at de rige lande i 2000 har forpligtet sig til inden år 2015 at Halvere fattigdom og sult i verden.

 

Arrangementet støttes af Aalborg kommune. Eventen i Aalborg d. 2-4. august består af udstillinger om, hvordan det går med at opfylde de mål, som sikkert vil kræve befolkningens konkrete opbakning bag deres folkevalgte politikere at sikre at målene denne gang rent faktisk bliver opfyldt.

 

Altså er Flygtningebåden både et kunstværk og en politisk manifestation, der bringer fornemmelsen af verdens flygtningeproblemer helt ind i de danske havne.

Interesserede kan finde Antons sejlplan på http://www.aidoh.dk/?categoryID=320 og læse og se videos fra touren rundt i Danmark og de til tider dramatiske møder med publikum på Facebooksiden ”Flygtningebåden” på http://www.facebook.com/group.php?gid=141528865878014

 

Bag begivenheden står kampagnen for FNs 2015 mål, Landsforeningen Levende Hav, organisationen Projektrådgivningen, flere mindre udviklings-NGO’er, samt kunstneren Jens Galschiøt.

 

Med 2015 Målene skal vi:

1.                   Halvere fattigdom og sult i verden

2.                   Opnå grundskoleuddannelse til alle

3.                   Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, og styrke kvinders rettigheder 

4.                   Reducere børnedødeligheden med to tredjedele 

5.                   Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder 

6.                   Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

7.                   Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

8.                   Opbygge et globalt partnerskab for udvikling

På Kajen ved Antons anløbsplads er der bl.a. pjecer og plakatsøjler som vil informere og illustrere sagen og målopfyldelsen.

Man kan selv læse mere om vores 2015-mål på http://www.2015.dk/

Og man kan selv følge med i hvordan det går med målopfyldelsen indtil nu på  www.verdensbedstenyheder.dk  og mere præcist på http://verdensbedstenyheder.dk/nyheder-og-2015-malene/maal1  og på http://www.u-landsnyt.dk/  

 

 

Når man kalder det flygtningeskibet, så er det altså især de millionvis af fattigdoms- og miljøflygtninge der tænkes på og som vil dukke op hos os, hvis altså ikke de rige lande føler sig forpligtet, og som man vil bruge Galschiøts flygtninge til at råbe danskerne op om, at det er i egeninteresse at støtte ulandenes udvikling væk fra sulten osv.

 

Interesserede kan læse mere og se billeder og videos på Galschiøts hjemmeside http://www.aidoh.dk/?categoryID=320  

 

Journalister er meget velkomne til at henvende sig til skipper Knud på mobil 2048 7421 (knud@levende-hav.dk)  eller Søren Thorst, Aalborg Kommunes  Eventsekretariat st@aalborg.dk  og Søren Ørgaard Aalb Fritidsafdeling  soen-kultur@aalborg.dk , subsidiært Jacob Olesen mobil 20973788 (eller evt.  ah 30420818)

Og også på kajen d. 2-4. august ved Nytorv i Aalborg besvarer skipper Knud Andersen gerne – også kontroversielle - spørgsmål om eventens baggrund.

 

Det er håbet  frivillige og humanitære og globalt engagerede foreninger i Nordjylland vil bruge deres netværk til at bakke op om eventen ved at informere og vise deres sympati og nysgerrighed ved også at møde op ved flygtningebåden

 

Ovenstående kan også høres på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside på  

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/110726Anton-Aalborg64.htm

 

Hvis man i øvrigt får lyst til at give en skærv til dansk Flygtningehjælps indsamling til Somalias akut sultende flygtninge, så brug http://flygtning.dk/saadan-kan-du-hjaelpe/giv-et-bidrag/hungersnoed-i-somalia/

 

Arne Hansen fra Et Anstændigt Danmark på vegne af flygtningebåden Anton

 

 

 

Tilbage til forsiden