D. 6.05.11 fra Henrik Herløv Lund <herloevlund@ mail.dk>

KRITISKE DISKUSSIONER maj. 2010: Bør oppositionen støtte ophævelse af EJENDOMSVÆRDISKATTESTOPPET?

INDHOLD:

 

BØR OPPOSITIONEN STØTTE

OPHÆVELSE AF

(EJENDOMSVÆRDI)SKATTESTOPPET ?

 

- Som krævet af De Radikale ved 2020 - forhandlingerne -

 KRITISK DISKUSSION  , 12 sider.  Jf link nedenfor

   Intro:

 

 

HUSK: Man behøver ikke at læse alle modtagne KRITISKE DISKUSSIONER. Man har lov at vælge ud eller gemme til senere.

Link til denne 12 siders KRITISKE DISKUSSION: http://www.arnehansen.net/110506Ejendomsvaerdiskattestop.pdf

 

Økonom, cand. Scient. adm.
Henrik Herløv Lund,
www.henrikherloevlund.dk
herloevlund@mail.dk
60 95 38 95

Alle tidligere KRITISKE DISKUSSIONER  kan downloades på
www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm

 

 

http://www.arnehansen.net/110506Ejendomsvaerdiskattestop.pdf

 

 

 

 

ah-kommentar: JA sæt også grundbeskatningen op (og meget mere til med afdæmpet start) – også af hensyn til de arbejdsløshedsramte udkantområder som forarmes af den relativt meget større manko i grundbeskatningsbeløb på de samfundsskabte jordværdistigninger rundt om de befolkningstunge vækstcentre. (som de bagefter skal være med til at betale overindkomstskatten)

 

Og så kan denne samfundsskabte jordværdistigning kapitaliseres af storbyens tilfældige grundejere i en ond prisspiral fordi efterspørgselen efter jord kunstigt forøges hvorimod udbuddet af jorden i og omkring byerne jo er en naturkonstant, hvorfor kun jord- (og ejendoms-)priserne kan give efter og må stige til himmels under højkonjunktur og ende i boligbobler og bankkrak og depression og arbejdsløshed og fallerede boligejere. (hvor så Foghs skatteloft ”bare” gjorde skævvridningen endnu værre)

 

Fordelingsmæssigt bliver så igen den urealistisk lave grundbeskatning med dens økonomisk ineffektive skævvridning af lokaliseringen af den økonomiske udvikling altså til stor gunst for hovedstaden med dens velhavere, hvor alle magthavere vel ”tilfældigvis” bor og arbejder (inklusive ejendomsspekulanterne) og ingen af dem synes overhovedet interesseret i at rette op på denne økonomiske ineffektivitet, så længe skævheden favoriser dem selv, som storbyernes grundbesiddere - uanset politisk partifarve?

 

- Eller kan der her tænkes at blive en så stor forskel på den blå blok og så den ”røde ditto”, så man alligevel gider lette sig fra sofaen på valgdagen?

For ved at øge grundbeskatningen kunne kagen jo såvel blive større som bedre fordelt, så hvorfor alt det nøl?

 

 Hør evt. mere på

http://www.arnehansen.net/dialog/fred/110425PrebenPed.Grundskyld64.htm (fra Frederikshavn Lokalradios Dialogprogram http://www.arnehansen.net/dialog/ )

 

 

Tilbage til forsiden