D 21.03.11 Klippet fra "Jan Øbergs langsomme blog" http://janoberg.wordpress.com/  Libyen – krigsdagbog, (som opdateres løbende)

 

Libyen: DE 7 MANGLENDE ALTERNATIVER til den aktuelle flyveforbudszone-bombning

 

18. marts 2011

ALTERNATIVERNE? # 1 – Siden balladen begyndte: Skab en uvildig international fact-finding kommission. Da vi hverken har klar information om den militære situation, drabene eller Gaddafis stategi. Hvilke udenlandske specialstyrker har længe været i landet? Hvem er “oprørerne” egentlig?

 

18. marts 2011

ALTERNATIVERNE # 2 – Skulle have skabt en international bredt sammansat mæglingsgruppe af højt respekterede fhv. diplomater, kulturfolk, konfiktforskere, forhandlings- og forsoningseksperter – folk udelukkende fra lande, der ikke har specielle nationale interesser i Libyen – lidt buddhister, erfarne fhv FN-folk, militærer. Gruppen fremlægger sin rapport for FN, EU og verdens medier. Budskab: Der er flere muligheder!

 

18. marts 2011

ALTERNATIVERNE # 3 – EU som EU kunne have inviteret repræsentanter for alle parter i Libyen og omegn til en høring i EU-Parlamentet, så vi kunne få klarhed i hvem der står for hvad. FN kunne bruge Generalforsamlingen til noget lignende. Fakta om konflikten, om parternes synspunkter og følelser samt hvad de selv ser som løsninger er altafgørende forud for at nogen intervenerer. Høringer er heller ikke blevet prøvet.

 

18. marts 2011

ALTERNATIVERNE # 4 – Diskussion af en robust FN-mission, som vi har rimeligt gode erfaringer med i borgerkrige, som f.eks. i Kroatien. 3 dele: 1) Robuste FN-styrker, der kan afvæbne oprører & overvåge en våbenhvile, deponere våben under lås. 2) FN-politi til beskyttelse i lokalsamfundene; 3) Civile hjælpearbejdere, jurister, socialarbejdere, etc – alle der véd noget om den menneskelige dimension af konflikter & vold.

 

18. marts 2011

ALTERNATIVERNE # 5 – Facilitere forhandlinger, jo mindre medieopmærksomhed jo bedre. På flere steder i verden. Alle parter/grupper i Libyen med + repræsentanter for naboer og internationale organisationer. Inddrage erfarne NGOer, religiøse ledere, forhandlings- og mæglingsekspertise. Brainstorm, brug af erfaringer fra vellykkede konfliktløsninger og fredsaftaler i historien. Kort sagt – professionalisme!

 

18. marts 2011

ALTERNATIVERNE # 6 – Eneste mål med forhandlinger: At finde frem til løsninger alle parter kan leve med UDEN at de vestlige lande pådutter sine “løsninger” eller true nogen til at skrive under med en pistol i ryggen (som Rambouillet og Dayton hvilket aldrig holder).

Da en FN-våbenhvile er etableret mens dette foregår kan man give forh…andlingerne den tid, der behøves og det TAGER tid at nå kvalitets-konfliktløsning.

 

18. marts 2011

ALTERNATIVERNE # 7 – Hvis alt dette prøves og er forgæves kan man iflg FN-traktaten gå til militær intervention mod dem, der ikke på nogen måde vil deltage i en civiliseret forhandlingsløsning eller bryder våbenhvilen på landjorden. Altså militær = sidste udvej helt ifølge FN-traktaten.

 

18. marts 2011

KONKLUSION PÅ DE 7 MANGLENDE ALTERNATIVER

Verdenssamfundet er forpligtet til at “skabe fred med fredlige midler” (FN traktatens Artikel 1) og kun når alt er prøvet at bruge vold under FN-kommando.

I tilfældet Libyen er intet blevet prøvet. Vi har kun aggressionen No-Fly Zone – “war as the only plan in towndvs total mangel på konflikt- og fredskundskab. Konfliktanalfabetisme + militarisme = krig.

 

 

Læs løbende på "Jan Øbergs langsomme blok" på

http://janoberg.wordpress.com/2011/03/20/libyen-krigsdagbog/

hvor der også er mulighed for at kommentere hvis man vil problematisere eller tilføje

 

læs  her bl.a om mediernes svigt af sine public service forpligtelser

 

På denne adresse er der også  links til en perlerække relevane internetsider

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Læs på en af dem: også denne kritiske analyse d. 21.03.11 af Jan Øberg:

 

Libya - contradictions, foolish assumptions & flawed humanism:

http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/libya-contradictions-foolish

 

Den mm kan man som facebookbruger også finde vej til via Jan Øbergs adresse:

http://en-gb.facebook.com/janoberg.se  

og indlede dialog, jf endnu et klip fra Jan Øbergs langsomme blog:

 

"19. marts 2011

TAK TIL DE UHYRE FÅ DANSKERE

Tak til dem, der på min Facebook side har kommenteret ovenstående 7 forslag til hvordan Libyen-konflikten kunne være håndteret med mere adekvate midler end dem, der i aften er blevet taget i brug. Dog flere svenskere end danskere svarede.

Hvorfor ligger de danske venner af FN, folkeret og fred så lavt? Er der en fredsopinion i Danmark? Er det opgivenhed over at Danmark nu deltager for 4. gang i krig?"

 

 

Jan Øbergs blog er altså dansksproget og bør blive mere kendt fordi Øbergs kritiske synspunkter er en mangelvare hos de krigsførende danskere, som fortjener en mere nuanceret information

og mulighed for at indlede dialog på http://en-gb.facebook.com/janoberg.se  

 

Mvh ARne H.

Tilbage til forsiden