D. 11.03.11 Fra Carsten Mathiasen, amatørfredsforsker og Cirkus Bella Donna <cirkus@ bella-donna.dk>

 

 STORYTELLING SOM VEJ TIL FRED

1.-2. april 2011 i Tårnstudiet, Vesterbrogade 40, København

med Karsten Mathiasen, fortæller og klovn

og Inger Lise Oelrich, fortæller og teaterinstruktør

En fortæller er hverken fredsmægler eller terapeut, ej heller præst eller chefen, men det står helt klart, at de har noget væsentligt at bidrage med i fredsprocesser. Hvad mon det er og hvordan kan det beskrives?

Fredag aften 1. april kl. 19.00

Foredrag:  STORYTELLING SOM VEJ TIL FRED OG FORSONING

med Karsten Mathiasen og Inger Lise Oelrich

   To inkarnerede ”fredsfortællere” vil fremlægge deres erfaringer med at bruge fortællekunsten som redskab, til dels at arbejde for en mere fredelig verden generelt, men også til at bruge fortællekunsten i specifikke sammenhænge for at fremme konfliktløsning: Hvordan kan fortælling bruges som illustration til ”konflikttrappen”, til at skabe mobbefrit skolemiljø og i internationalt konfliktløsningsarbejde.

Indledning ved Dorte Justesen, Bestyrelsesformand for Center for Konfliktløsning

 

 

Lørdag 2. april 10.00-17.00 

Workshop: STORYTELLING SOM VEJ TIL FRED OG FORSONING

Med Inger Lise Oelrich

I alle tider har mennesker søgt fredens vej gennem at tale fra hjertet og lytte til hinanden med alvor og empati. I dette forvandlingsrum, som skabes når mennesker kommer sammen, findes store muligheder for forsoning og lægen af gamle sår. Både kollektivt og individuelt. Verden skabes ved de ord vi taler.

Kan vi forvandle vores fortid og befri fremtiden ved de historier vi fortæller? Hvad er fortællerens opgave i fredsprocesser? Hvilke redskaber findes? Disse og andre spørgsmål vil blive belyst i løbet af vores dag sammen ved hjælp af øvelser, fortællinger, cases og samtale. ALBA Fredsprojekt har de seneste år forsket i fortællerens specielle kompetencer i forhold til fred og forsoning. Dette vil blive fremlagt, sammen med erfaringer fra et arabisk dialogmøde, hvor storytelling blev brugt som fredsredskab i en politisk sammenhæng.

OBS! Deltager du i workshop, skal du også være med til foredraget fredag aften. Simpelthen for at tingene ikke skal gentages! Foredraget giver en baggrund for arbejdet vi gør om lørdagen. Men du er også velkommen til blot at deltage fredag.

Karsten Mathiasen har fortalt historier mere og mere intensivt de sidste ti år ved siden af sit arbejde som gøgler og klovn i eget cirkus. I starten fokuserede han meget på sjove gavtyvehistorier fra hele verden, og med tiden er hovedinteressen fokuseret på at finde og fortælle historier, der skaber fred. Stor erfaring med at fortælle for skolebørn - som kommunal fortæller i Faxe Kommune.

Karsten har taget initiativ til Tænketank for Tilgivelse, som bl.a. deler historier om vejen til fred og tilgivelse på siden www.tilgivelse.dk   Han har også taget et internationalt initiativ til fejring af FNs fredsdag 21. sept. med fortællinger: Storytelling Peace One Day http://www.facebook.com/group.php?gid=283701625010

Inger Lise Oelrich er teaterinstruktør, lærer og fortæller. Hun har levet i mange lande og har arbejdet med kreativitet og voksenudvikling indenfor teater, uddannelse, helse, socialt arbejde, erhvervsliv m.m. de sidste 30 år.

Inger Lise har taget initiativ til int. symposier bl.a. Storytelling as a Healing Art 2005, Storytelling as a Pathway to Peace 2007, Ord som læger 2010, samt et stort antal møder, konferencer og kurser om mundtlig fortælling. I 2005 stiftede hun ALBA - Allians för läkande berättande i Norden sammen med 50 nordiske deltagere på det første symposium i Sverige. Siden 2009 leder hun ALBA Fredsprojekt, som forsker i fortællerens specielle kompetencer i en fredsfremmende situation. Projektet er finansieret af Folke Bernadotte Akademin i Sverige. Se også:  http://www.nordiskalba.org

 

 

TILMELDING til: Center for Konfliktløsning, CfK,  center@konfliktloesning.dk

Tilmeldingsfrist 14.marts (der er begrænset antal pladser, så først til møllepricippet) PRIS: 100 kr. for foredrag (CfK medlemmer gratis),   750 kr. for workshop (CfK medlemmer 500 kr.)

Arrangør: Center for Konfliktløsning & ALBA Allians för Läkande Berättande i Norden. Mere Info: Karsten Mathiasen: cirkus@bella-donna.dk
 eller  Tel. +45 56726115/23610315

Kontingentet for at blive medlem af CfK er 300 kr, så du kan faktisk spare 50 kr, hvis du har lyst til at tegne medlemsskab. For studerende og pensionister er kontingentet kun 100 kr. 
 Se mere : www.konfliktloesning.dk

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden