D. 12.02.11

Ikkevoldsstrategiens succes i Ægypten og Serbien via Otpor

 

D. 11. februar 2011 dagen for at ægypterne gennem fredelige demonstrationer

trods voldelige chikaner med mange dødsofre fik presset diktatoren Mubarak væk

inspirerer mig:

 

Fantastiske ægyptere og fantastisk at Gandhis ikkevoldsstrategier igen er blevet

brugt med succes (så langt). Og ikkevoldsideerne er efter sigende blevet spredt

til den ægyptiske studenterbevægelse '6. april'. Det er foregået via den

rådgivende organisation CANVAS http://www.canvasopedia.org/   der består af folk

fra Otpor de unge serbere i Beograd, som i 2000 væltede Serbiens Milosevic. Det

fortalte en af dens ildsjæle Popovic til Stjernfelt i Information d. 21. januar

jf http://www.information.dk/257127  og det skete dengang også med ikkevoldelige

midler.

 

"Det afgørende, vi gjorde i OTPOR, var, at vi tålmodigt underminerede samfundets

støttepiller med ikke-voldelige midler. Det afgørende er at trække folk væk fra

de bærende søjler ved at give dem et bedre tilbud, så at sige…

 

Det, der holder folk nede, er ikke så meget sanktioner i sig selv, men frygten

for sanktioner … Det er frygten, man skal bearbejde f. eks ved at anvende humor

imod frygten…

Et ikke-voldeligt oprør kræver jo masser af mennesker. … Det afgørende er at

huske, at folk kun vil kæmpe for noget, der er vigtigt for dem selv…

 

I alle tilfælde må man bruge de samme ikke-voldelige midler… En bevægelse må

have

1) Enhed i formål, folk og organisation,

2) Planlægning - OTPOR fik succes, fordi alt var detaljeret planlagt, og det

lykkedes os at forene 19 forskellige partier i oppositionen,

3) Streng ikke-voldelig disciplin - hvis bare et eneste medlem skejer ud og

begår vold, forårsager det dyb skade på hele bevægelsen og dens ry…"

 

Til brug for de unge ægyptere har CANVAS altså brugt sit serbiske Otpors

ikkevoldserfaringer til at opdatere Gandhis aktivistiske ikkevoldsstrategi jf

Gandhis ord "Fred er vejen til fred". I den bæredygtige fred må målet være

indeholdt i midlerne.

 

Måtte dette brede sig til resten af verden. Hvilket militært spild kunne vi så

undgå til gavn for samarbejde for klima/miljø og social retfærdighed og

mellemfolkelig forståelse på hele kloden til glæde for alle. Hurra!

 

Men ikkevoldsstrategier kræver så også fra nu af vor alles støtte og medvirken i

det lange seje træk, som jeg gerne deltager i sammen med ligesindede - ganske i

Gandhis aktivistiske ikkevoldsånd.

 

Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krig,

 

Er også lagt på http://www.arnehansen.net/110211ikkevoldiaegypten.htm

 

PS. Læs gerne også om den demokratiske oppositions grundlag mv videresendt af

Tue Magnussen samtidig med at Rehabiliterings- og forskningscentret for

torturofre, RCT, som samarbejder med et ægyptisk,  hilser Mubaraks fald

velkommen:

http://www.arnehansen.net/110211TRCT+aegyprdemogrundlag.htm

 

 

 

Tilbage til forsiden