Ikkevoldsstrategiens succes i Ægypten og Serbien via Otpor

 

D. 11. februar 2011 dagen for at ægypterne gennem fredelige demonstrationer trods voldelige chikaner med mange dødsofre fik presset diktatoren Mubarak væk inspirerer mig:

 

Fantastiske ægyptere og fantastisk at Gandhis ikkevoldsstrategier igen er blevet brugt med succes (så langt). Og ikkevoldsideerne er efter sigende blevet spredt til den ægyptiske studenterbevægelse ‘6. april’. Det er foregået via den rådgivende organisation CANVAS http://www.canvasopedia.org/   der består af folk fra Otpor de unge serbere i Beograd, som i 2000 væltede Serbiens Milosevic. Det fortalte en af dens ildsjæle Popovic til Stjernfelt i Information d. 21. januar jf http://www.information.dk/257127  og det skete dengang også med ikkevoldelige midler.

 

»Det afgørende, vi gjorde i OTPOR, var, at vi tålmodigt underminerede samfundets støttepiller med ikke-voldelige midler. Det afgørende er at trække folk væk fra de bærende søjler ved at give dem et bedre tilbud, så at sige…

 

Det, der holder folk nede, er ikke så meget sanktioner i sig selv, men frygten for sanktioner … Det er frygten, man skal bearbejde f. eks ved at anvende humor imod frygten…

Et ikke-voldeligt oprør kræver jo masser af mennesker. … Det afgørende er at huske, at folk kun vil kæmpe for noget, der er vigtigt for dem selv…

 

I alle tilfælde må man bruge de samme ikke-voldelige midler… En bevægelse må have 1) Enhed i formål, folk og organisation, 2) Planlægning - OTPOR fik succes, fordi alt var detaljeret planlagt, og det lykkedes os at forene 19 forskellige partier i oppositionen, 3) Streng ikke-voldelig disciplin - hvis bare et eneste medlem skejer ud og begår vold, forårsager det dyb skade på hele bevægelsen og dens ry…”

 

Til brug for de unge ægyptere har CANVAS altså brugt sit serbiske Otpors ikkevoldserfaringer til at opdatere Gandhis aktivistiske ikkevoldsstrategi jf Gandhis ord "Fred er vejen til fred". I den bæredygtige fred må målet være indeholdt i midlerne.

 

Måtte dette brede sig til resten af verden. Hvilket militært spild kunne vi så undgå til gavn for samarbejde for klima/miljø og social retfærdighed og mellemfolkelig forståelse på hele kloden til glæde for alle. Hurra!

 

Men ikkevoldsstrategier kræver så også fra nu af vor alles støtte og medvirken i det lange seje træk, som jeg gerne deltager i sammen med ligesindede - ganske i Gandhis aktivistiske ikkevoldsånd.

 

Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krig,

post@arnehansen.net, www.arnehansen.net , http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

 

 

PS. Læs gerne også om den demokratiske oppositions grundlag mv videresendt af Tue Magnussen samtidig med at Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre, RCT, som samarbejder med et ægyptisk,  hilser Mubaraks fald velkommen:

http://www.arnehansen.net/110211TRCT+aegyprdemogrundlag.htm

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden