D 8.12.10 Fra Tom Vilmer Paamand <Tom@ Paamand.dk>

 

Poul Dahl

www.pouldahl.dk

                                                                            Stendalgård 28.november 2010

 

 

 

Torturdebat

- kan tortur forklares og i visse tilfælde forsvares?

 

Ifølge en opinionsundersøgelse, lavet af Ipinion for DR, er 41 procent af danskerne villige til at acceptere udlevering af fanger til tortur.

På den baggrund har DR startet en debat, der skal forsøge at finde forklaringen på, hvorfor så mange tilsyneladende har den holdning, og det er i den forbindelse, jeg bl.a. i et interwiev med DR har givet min svar på dette spørgsmål.

Når det her drejer sig om begrebet tortur, er det min grundlæggende holdning, at vold, ikke mindst i form af terror og tortur, er kriminelle handlinger og derfor selvfølgelig også ulovlige og forbudte. Krig medfører både vold, terror og tortur. Derfor er krig også ulovlig og forbudt. Sådan er det, og sådan skal det fortsat være.

 Forklaringen på, hvorfor så mange alligevel er villige til at acceptere vold i form af ”tortur”, skal efter min opfattelse findes i den menneskelige natur og her viljen til at overleve. Vi kan alle forestille os en situation, hvor vi selv, eller dem vi holder mest af, er i yderste livsfare. En situation som betyder, at vi i desperat afmagt er villige til at begå vold mod andre.

Det samme gælder samfundet. Også her kan vi forestille os situationer, hvor vi kun kan overleve ved at begå vold. I sin yderste konsekvens også det mest voldelige man kan forestille sig, krig. Aktuelt har vores oplevelse af en terrortrussel således medført, at vi som samfund fører krig i Irak og Afghanistan.

Det at skulle debattere og forklare viljen til at kunne acceptere vold i form tortur forekommer mig at være forholdsvis uproblematisk, men når det i samme sag gælder spørgsmålet om, hvorvidt vold, i form af tortur, også kan forsvares, bliver debatten en ganske anden.

Det nemmeste er selvfølgelig at holde sig til det svar, der ifølge DR gives på ”Christiansborg”, nemlig at man aldrig kan tillade tortur eller at udlevere fanger til myndigheder, hvor de risikerer tortur. Et svar, der imidlertid for mig er udtryk for en holdning, der betyder, at man kan forsvare tilladelsen til at deltage i krig med, at man ikke ”tror”, det vil medføre en risiko for vold i form af tortur. Eller sagt på en anden måde, tortur kan forsvares med en forklare, at man blot handler i god tro.

Så enkelt tror jeg ikke det er, og det betyder også for mig, at det bliver alt for nemt at ”gå i krig”. Det er bl.a. derfor jeg personligt deltager i debatten og her så ihærdigt efterlyser en åben og fordomsfri debat om krig og krigens vilkår.

 

POUL DAHL

Tidligere chef for Jægerkorpset

Og FNs Vagtstyrke i Irak

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden