D. 28.12.10 Tue Magnussen <TM@ rct.dk>

Om FN's konvention mod tvungne forsvindinger,

som Danmark her før nytårstalen stadig ikke har ratificeret!

 

Om FN's konvention mod tvungne forsvindinger

 

Danmark underskrev FN's konvention mod tvungne forsvindinger i 2007.

Nu er der gået tre år og Danmark har stadig ikke ratificeret konventionen..

 

I november oplyste udenrigsminister Lene Espersen (K), at hun ikke umiddelbart kendte til konventionen. 

I starten af december henviste udviklingsminister Søren Pind adspurgt til Udenrigsministeriet,

hvor embedsmænd dog rettelig kunne meddele,

at ratifikation af konventionen hører under Justitsministeriet.


I mellemtiden har Irak afleveret sin ratifikation.

Det er naturligvis godt, at Irak dermed sikrer konventionens ikrafttræden.

Men det er paradoksalt, at det er et land, som Irak, der kan "løbe med æren".

 

Uden smøl kunne Danmark, som det 20. og udslagsgivende land ,have markeret sig internationalt

som foregangsland til fremme af menneskerettighederne i FN.

 

Kommentar af Tue Magnussen, bestyrelsesmedlem i FN-forbundet,

i dagbladet Information 23. december 2010

 

Regeringen understreger, at den internationalt vil arbejde for at fremme menneskerettighederne.

Da udviklingsminister Søren Pind (V) tiltrådte, udråbte han endog sig selv til ”frihedsminister”.

Men regeringens politik er præget af et fravær af globalt udsyn bortset fra krigsførelsen i  

Afghanistan og især af total tavshed om FN’s betydning for dansk udenrigspolitik.

Det gælder også FN’s konvention mod tvungne forsvindinger, som træder i kraft i dag.

I en kronik i Information 10. oktober gennemgik jeg konventionen, men kort fortalt har den stor lighed med

FN’s konvention mod tortur, grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, som FN vedtog i 1984.

Den nye FN-konvention definerer en tvungen forsvinding og forpligter de deltagende stater til

at forebygge og bekæmpe tvangsforsvindinger.

 

Den  understreger et absolut forbud mod tvangsforsvindinger, som ikke kan fraviges hverken i krig eller under nødret.

 

Tvangsforsvindinger er både i fredstid og i krig en forbrydelse og de ansvarlige skal retsforfølges.

Samtidig forbydes hemmelige fængsler og nok så vigtigt, at overføre personer til lande, hvor de risikerer tvangsforsvinding.

 

Tvungne forsvindinger hører til dagens orden i mange 3. verdens lande.

Men forsvindinger og hemmelige fængsler kendes også fra Europa,

hvor den såkaldte krig mod terror har sat menneskerettighederne under pres.

Konventionen slår fast, at politiske kidnapninger er en international forbrydelse og at de ansvarlige for, at et menneske forsvinder, skal drages til ansvar.

 

Også den danske stat har pligt til at retsforfølge formodede ansvarlige for en tvungen forsvinding, når overtrædelsen er begået på dansk område - også i udlandet på danske militærbaser. 

Konventionen er også aktuel, når CIA bruger dansk luftrum til CIA-transporter og man kan kan håbe, at den kan blive et godt redskab til at bekæmpe CIA’s overførsler af terrormistænkte til torturvenlige stater.

Daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) underskrev i 2007 konventionen.

 

Nu er der gået tre år siden den danske underskrift og Danmark har stadig ikke ratificeret konventionen.

I november måtte udenrigsminister Lene Espersen (K) bekende, at hun ikke umiddelbart kendte til konventionen.

For få uger siden henviste udviklingsminister Søren Pind adspurgt til Udenrigsministeriet,

hvor embedsmænd dog rettelig kunne meddele, at ratifikation af konventionen hører under Justitsministeriet.

 

I mellemtiden har Irak afleveret sin ratifikation. Det er naturligvis godt,

at Irak dermed sikrer konventionens ikrafttræden 23. december.

 

Men uden smøl kunne Danmark, som det 20. og udslagsgivende land have markeret sig internationalt.

Bedre sent end aldrig. Statsministerens nytårstale kunne være en god lejlighed til at melde ud,

at man vil bakke op om Enhedslistens beslutningsforslag om dansk ratifikation,

som med forventet opbakning fra oppositionen - førstebehandles først i det nye år.

 

Konventionen er beskrevet fyldigere i en kronik i dagbladet Information 10. oktober 2010

Jf http://www.information.dk/247287

 

og i Kristeligt Dagblad 10. december 2010.

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden