Obama presset til øget atomvåbenoprustning og  partierne i Danmark siger ja til deltagelse i stjernekrigsprojekt.

 

Obama føler sig nu presset til øget atomvåbenoprustning og  alle partier i Danmark (minus EL) siger nu ja til Danmarks deltagelse i den første del af USAs stjernekrigsprojekt til militær dominans i rummet i moderniseret form - også kaldet Missilforsvaret. Et missilskjold som især skal gøre USA usårligt.

Men usårlighedens bagside er at det kan friste skruppelløse statsledere til at misbruge missilskjoldet  til militaristisk afpresning og i værste tilfælde brug af atomvåben i kampen om hvem der skal have ret til bruge klodens knappe ressourcer. 

Også NATOs fortsatte opretholdelse af sin førstebrugsdoktrin samt Frankrigs og Englands insisteren på at beholde og modernisere deres Avåben, selv om missilskjoldets udvidelse til at dække Europa  jo skulle gøre dem overflødige, må øge vores frygt for brug af Avåben vil blive brugt, hvis vi SFere lader vore travle politikere tilslutte sig opbygningen af en serie misselskold i blind tillid til deres påståede harmløshed som kun defensive våben - hvad skjold jo aldrig har været.for den trængte.

Fortsætter vi med at vælge nationale politiske ledere efter hvor skruppelløst de lover at kæmpe for deres nationale vælgeres bevarelse af deres privillegier globalt set, så vil de internationale spændinger og aggressive nationale politikker(bakket op af skruppelløse våbenhandlere) øges i en ond spiral med den altødelæggende atomkrig som det logiske slutmål.

Derfor er tiden nu inde til at vi skal gå i tænkeboks og dernæst påtage os vores medansvar.

Derfor er jeg glad for her at kunne tilbyde - ja opfordre -  SF-medlemmer til at høre SFeren Geo Horn fortælle om Økonomisk militærnægtelse med overførsel af ønskede beløb til forebyggende fredsarbejde og ikkevoldelig human konfliktløsning - som en fredsstrategi nede fra græsrødderne, der kan presse vore politikere til at handle:

Hvad er økonomisk militærnægtelse? Geo Horn fortæller herom i et interview optaget d. 23. november. (9:26)
- Og Geo Horn diskuterer også Perspektiverne og virkeliggørelse af Økonomisk Militærnægtelse. (53:14)

Altsammen kan nu høres på
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/101123GeoHornoekmilitaernaegt64.htm

Geo Horn  bor i Gandrup i Vendsyssel og fik i 1980erne sin kommune til at erklære sig for "Atomvåbenfri Zone"
- er medlem af Aldrig Mere Krig  (og i øvrigt bl.a SF-Aalborg)

Al genbrug af og linkning til denne radioudsendelse er hjertelig velkommen fra alle sider

Med venlig hilsen
ARne Hansen, Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktion og medlem af SF-Frederikshavn
http://www.arnehansen.net/dialog/