Hvad kom der ud af fredsbevægelsens alternative aktiviteter fremprovokeret af politikernes militaristiske misbrug af danske soldaters skæbner på flagdagen d. 5. september?

 

7.09.10

SE SMUKT BILLEDE: http://www.arnehansen.net/100905Fredsvagtensflagparade.jpg  Det er et foto af fredsvagtens 50 fredsflag linet på stedet hvor Fredsvagten var forvist til d. 5. september 2010 i anledning af soldaterflagdagens militaristiske parade på Christiansborg Slotsplads. Det flotte billede er taget af Kathrina, en af flagalle-ideens stærke støtter, ifølge

 

Leif Poulsen:. <Leif8poulsen@ get2net.dk>:

”FREDEN KOM SÅ OG  SEJREDE. Mindst 5 000 fik en flot oplevelse VED Stranden som gaden hedder hvor vi stod. SMUKT, PRÆCIST, OG TYDELIGT, ENSARTET og ULASTELIGT SIGNAL. INGEN slinger i valsen. FREDSVAGTENS NYE STIL. TIL BO tak for grundideen tak til Kathrine for godt sagligt samarbejde 

Hej.

 Danmark er begyndt at tale om en tilbagetrækning fra Afghanistan. På den nationale flagdag, som bl. a., dansk folkeparti har indført, en ide der straks må vises respekt og satses på. Gæt hvem der fik markeret sig flottest.

 

Kathrine, som har taget billedet, og jeg satte 40 flag op i en række på 50 flag . og overgik dermed værnene i pomt og

pragt.

 

nb. bemærk lige ham med sildesalaten der skridter fanerne af. Godt gået Khatrine og vor ven med den perfekte gang.

 

kh. Leif”

 

---

Kære Leif
Et flot foto af et smukt motiv, som jeg nu har lagt på http://www.arnehansen.net/100905Fredsvagtensflagparade.jpg 
Der er også et billede af fredsflagalleen i Arbejderen i dag d. 7/9

Tanja har også taget billder og interviewet jer , men jeg ikke har set det endnu.

Var andre medier henne og tage billeder og snakke med jer?

 

Lene Junker var i p1 middagsdebatten i dag d. 7/9 for at diskutere flagdag for soldater med et Venstre-medlem af Forsvarsudvalget, hvilket kan høres på http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2010/09/07152624.htm

 

Jeg vil gerne samle andre data og (links til) beskrivelser af hvad der skete af alternativ fredelig art på flagdagen, især hvad der har været i medierne?

 

Med fredelig hilsen

ARne

 

PS Holger Terp Fredsakademiet har sagt ja til at samarbejde om at samle og udgive

 

Al dokumentation og beretninger fra flagdagen er velkomne – også hvor mange flag der sås i landskabet Jeg så ingen på halv stang  - men heller ingen til tops – undtagen ved Brønderslevs indfaldsveje i anledning af St Brønderslev marked (der hvor folk satte sig til modværge mod konseilpræsident/diktator Estrups forhadte blå gendarmers overgreb)

 

Hør Reportage fra Christiansborg Fredsvagts alternative flagdag med fredsflag i regnbuens farver ovre fra den modsatte side af Holmens Kanal http://www.arnehansen.net/dialog/fred/100905tanjaFredsvagt64.htm

 

Og hør også Øjenvidne fortæller om sin oplevelse af at deltage i Fredsvagtens alternative brug af fredsflaget på flagdagen for soldaterne på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/100912tanjaomfredsvagt64.htm

 

Man kan læse om optakten til fredsalternative manifestationer på soldaterflagdagen på http://www.arnehansen.net/100902flaghalvannoncelinks.htm

 

 

Følgende indlæg var d. 16.09.10 i Nordjyske Stiftstidende skrevet af en fast columnist, hvis navn desværre var smuttet i den elektroniske udgave (kun billedet som gengives nederst):

 

Flabet flagkrig

DANNEBROG: I Danmark lader vi Dannebrog vaje på halv stang, når nogen er død. Derudover flager vi kun på halv stang i forbindelse med markeringen af Danmarks besættelse 9. april 1940 og Langfredag til minde om Jesu korsfæstelse. Derudover flager vi ikke på halv stang.
Derfor var det også med stor undren, at jeg i forrige uge kunne konstatere, at den politiske venstre-fløj, anført af Enhedslisten, opfordrede danskerne til at flage på halv i forbindelse med den officielle flagdag søndag 5. september. En dag, hvor vi ellers skulle hædre danske soldater der er eller har været udsendt i krig.
Med venstrefløjens opfordring til at flage på halv, demonstrerede de ikke bare manglende respekt for Dannebrog som nationalt symbol, men i særdeleshed også en total mangel på respekt overfor de udsendte soldater og deres familier.
Enhedslisten siger, det handler om at signalere en klar modstand mod krigen i Afghanistan.
Men flagdagen har jo intet at gøre med at være hverken for eller imod krig. Flagdagen har alene til formål at hædre dem, der blev bedt om at tage af sted.
Flagdagen handler om soldaterne og ikke om krigen.
For mig hører det med til almindelig dannelse, at man er i stand til at skelne mellem mennesket og handlingen.
Denne præmis gælder også i denne sag. Man kan for mig at se sagtens være imod krigen i Afghanistan, samtidig med at man, i respekt for de soldater der er sendt i krig, la
der flaget glide til tops på den officielle flagdag.
Venstrefløjens forsøg på at slå politisk plat på Dannebrog rokker for mig at se helt fundamentalt ved flagets rolle som nationalt og samlende symbol.
For mig er det vigtigt, at flaget bevarer sin rolle som nationalsymbol. Det vil ikke være ønskeligt, hvis flaget bliver taget som gidsel i en politisk kamp.
Jeg ønsker ikke, at nogen bestemte grupper skal have patent på Dannebrog, hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten.
Flaget skal være for os alle. For at sikre, at Dannebrog bevarer sin rolle som nationalt symbol, er vi derfor nødt til at være nogenlunde enige om, hvordan vi benytter flaget.
Da vi for få år siden var vidner til, at Dannebrog blev brændt af sammen med billeder af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i forbindelse med Muhammed-krisen, tror jeg, de fleste af os følte os krænket på vores nationale stolthed og samtidig følte os stærkt fortørnede og forargede over, at man i visse muslimske kredse åbenbart ikke havde større respekt for vores nationalsymbol, Dannebrog.
Derfor tror jeg, trods alt, at Dannebrog fortsat for langt de fleste af os, er noget vi værner om, og som vi respekterer.
For at sikre, at vi også fortsat ser Dannebrog som et nationalt og samlende symbol, er det vigtigt, at vi får sagt fra overfor den slags politiske platheder, som Enhedslisten og den øvrige politiske venstrefløj med deres dumsmarte flag-happening forrige søndag gjorde sig til talsmænd for.

 

Kommentar fra Arne Hansen:

 

I indlægget Flabet Flagkrig i Nordjyske Stiftstidende d. 16. september 2010 gør den faste columnist sig skyldig i 2 væsentlige misforståelser, som gør hele artiklen misvisende:

1.      Det er ikke folkene bag kampagnen for at flage på halv stang på soldaterdagen i sorg over de over 30 unge danske soldater, der er døde i Danmarks krige i Irak og Afghanistan, der slår plat på vores flag dannebrog. Nej tværtimod er det de politiske partiers ledere der slår plat på døde soldater ved at lave en officiel flagdag, der bevidst også misbruge vore allesammens medfølelse for de unge soldaters efterhånden fuldstændigt meningsløse skæbne  og deres familiers dybe tragedier  i deres militaristiske propaganda for at Danmark skal fortsætte sin ”aktivistiske udenrigspolitik”, læs militaristiske udenrigspolitik, som bevidstløst halehæng til Bushs og USA's åbenbart stadigt imperialistiske dem-contra-os politik. En skæbnesvanger politik hvis økonomiske omkostninger har bragt USA og NATO-landene økonomisk i knæ og gjort USA og os alle afhængige af et Kina uden reelt demokrati, der stadig krænker menneskerettighederne.

 

2.      Kampagnen for at få tænksomme danske borgere til at flage på halv i sorg over soldaternes død og det militaristiske Folketingsflertals slåen politisk plat på dem er altså IKKE Enhedslistens/venstrefløjens initiativ, men den pacifistiske mere end 80-årige fredsorganisation Aldrig Mere Krig, som blev dannet i kølvandet på 1. verdenskrigs ufattelige lidelser og bl.a. inspireret af den borgerlige fredsaktivist og nobelprismodtager Frederik Bajer og Albert Einsteins, Mahatma Gandhis m.fl. manifest for militærnægtelse.

 

Følgelig bliver det unødvendigt at kommentere resten af den misvisende artikel, hvis forfatter sætter vores nationale symbol i fokus frem for vores krige. Krige hvori vi nu oven i købet ser ud til at have begået krigsforbrydelser så tidligt som 2002 med udlevering af krigsfanger til amerikansk tortur og som militærtoppen og Fogh-regeringen så bare løj om og havde magt til at undertrykte kritikeres ytringsfrihed  om i mange år gennem magtfordrejning og spin. Nu gælder det om at vi kommer videre og blive forenet i kampen for en bæredygtig fred baseret på ikkevoldelig konfliktløsning, global retfærdighed og forsoning.

 

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn

post@arnehansen.net

 

 

Tilbage til forsiden