Er du mod krigen og militariseringen?  Flag på halv på soldaterdagen d. 5. september - og bidrag gerne til avisannoncer herfor!

 

 

D. 10.08.10 Fra poulpedersen <poulpedersen@ energimail.dk>

 

Flag på halv den 5. september

 

Kære fredsven!

 

Så nærmer datoen 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har bestemt at der skal flages for soldaterne.

 

Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade som vi kan skaffe penge til. Med opfordring til at flage på halv i sorg over vort lands krigsdeltagelse og vort folks militarisering.

Vi gengiver her nederst den annonce der sidste år var med i Politiken: Vi havde også en i Information. Vi håber at alle I - såvel privatpersoner som foreninger - der var med sidste år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med.

 

Vi sætter ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i. Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb. Vi har sat sidste frist til 23 aug.

 

 

Tilmelding kan ske ved indbetaling på Aldrig Mere Krigs bankkonto i Arbejdernes Landsbank   Reg. nr. 5396  Konto nr.  000 030 9139.

Eller send tilmeldingen med et beløb i check til Aldrig Mere Krigs kasserer: Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg.

Lige som sidste år kommer ide og initiativ til denne annonce fra: Henning Sørensen,  Irisvej 17,  8500 Grenå. Tlf. 86321679 mobil 21628470.

 

 

Man kan se annoncen i 2009 i Politiken på http://www.arnehansen.net/090904flaghalv-ann.pdf

Angivelsen af navn og by kan dog efter ønske udlades


Se evt billede af flaget på halv: http://www.arnehansen.net/100816Flagpaahalvstang.jpg

 

 

 

Læs også om flag på halv-sagen på http://ekstrabladet.dk/minsag/article1391656.ece og deltag gerne i debatten der

 

Tilbage til forsiden