UDTALELSE FRA ALDRIG MERE KRIGS ÅRSMØDE 2010

Aldrig Mere Krig, den danske afdeling af War Resisters International, organisation for absolutte krigs- og miltærmodstandere, vil gerne udtrykke vor dybe sorg over vort lands krigsdeltagelse og vort folks militarisering. Vi finder det uværdigt for et kulturfolk som det danske, at unge af begge køn melder sig frivilligt til militærtjeneste i så stort et omfang, at en del må afvises.
Vi opfordrer alle fredselskende kræfter i hjem, skole, kirke og medier til at advare ungdommen mod militær og militarisme, og i stedet søge at give ungdommen forståelse for pacifistiske værdier og ikkevoldelig konfliktløsning.

Vi foreslår, at der oprettes et fredsministerium, at de penge, der ødes på militær, anvendes til fredelige formål, til uddannelse, udvikling af ikkevoldelige samfund med, bæredygtig vækst og velfærd i ulande såvel som globalt.
AMK samlet til årsmøde i Tarm i weekenden 17 – 18 april 2010

 

 

 

 

Tilbage til forsiden