Kære interesserede i at topmødet skal nå frem til at beslutte en effektiv og retfærdig indsats mod klimaforværringen og genopretning af de allerede skete klimaskader som især har ramt fattige mennesker påført af de rige industrialiserede lande.

 

Jeg læste d. 9 nov. en opfordring fra 3 NGOer om at undlade at gennembryde politiets blokade og afbryde klimatopmødet i Bellacentret. Man skulle ikke bruge  civil ulydighed mod netop legitime politiske forsamlinger, selvom der var grund til at være utålmodige, da det også ville flytte opmærksomheden væk fra selve klimasagen.

Det lød fornuftigt, men jeg tøvede med at rundsende artiklen for ikke at puste til ilden, men det er lige hvad DR nu dagligt  gør med sin dyrken af politiets forberedelser til "gadekampe" legitimeret ved udsøgte outrerede politikampfixerede demonstrantcitater. Og det på en måde, så det  har overskygget selve klimasagen.

 

 Men her er så alligevel linket jf http://www.information.dk/214659

-  som en afbalancering af nedenstående artikel  "Demonstrér mod vores klimaracisme", som jeg også er enig i, men som jeg først og fremmest viderebringer som et godt argument for alle os granvoksne  om at deltage i den store folkelige demonstration for alle børn og voksne, der bekymrer sig for klima og klimaretfærdighed, som finder sted  nu på lørdag d. 12. dec.  kl. 13 fra  Christiansborg slotsplads til Bellacentret.

 

Og den aktuelle afsløring af at den danske regering er i gang med at snyde fattige ulande og lave en asocial lokumsaftale med de værste og rigeste miljøsyndere, må give grobund for at vi nu laver Danmarkshistoriens største demonstration - for en åbent forhandlet retfærdig og effektiv klimaaftale.

 

- Ellers er det os selv, der pådrager os et kæmpeansvar for at overlade det til de unge selv (senere på ugen) at kæmpe for deres fremtid med de midler som de nu engang har til rådighed og føler er nødvendige i deres isolerede desperation..

Arne Hansen

 

-----------------------------------------------------------------

 

Fra http://www.information.dk/218007

Af: Jacob Holdt

Demonstrér mod vores klimaracisme

Her er en opfordring til unge klimaaktivister: Lad jer ikke true til servil lydighed, når der mere end nogensinde er brug for civil ulydighed

 

8. december 2009 | Historik

Lagt på information.dk 8. december 2009 kl. 21:20. Bragt i den trykte udgave 9. december 2009 på side 20 i 1. sektion.

 

»Kære unge demonstranter.« Jean Fischer vrøvler i kronikken 4. december om, at I bør afholde jer fra civil ulydighed i respekt for de folkevalgte, skønt ikke-voldskamp som Gandhis og Kings jo kun egner sig i og imod demokratier. Det er rystende, at Fischer kun bekymrer sig for at enkeltgemytter måske kommer til at knuse et par ruder og intet siger om, at I protesterer imod, at folkevalgte regeringer bevidst og kalkuleret knuser menneskeliv i de fattige lande med deres afladscirkus. Herhjemme ved at komme til magten med demagogiske angreb på eksperters forudsigelser og Lomborgsk leflen for vores klimaracisme, som amnesterer, at vi skader fattige farvede med vores CO2-adfærd. Racisme? Ja, for alle ved, at vi straks ville skrue ned, hvis det gik ud over verdens Hellerupområder.

Smurt ind i sort aflad

 

Men lad jer ikke slå ud af Fischer og regeringens trusler om ‘præventiv detention’ af jeres berettigede vrede over at den i årevis undlod ‘præventiv detention’ af min generations klimaracisme. Vores adfærd oversvømmer eller udtørrer allerede livsmulighederne for verdens brune medborgere og påtvinger dem eskalerende vand- og sandkrige, der kan drive millioner af klimaflygtninge mod vore kyster. Når forskerne påviser årsagsvirkningerne, gælder ingen egoismens uskyld længere. Vores kyniske racisme i dag vil skubbe problemerne over på jer unge i morgen og berøve også jer enhver empati når vore efterdønninger ad åre ‘tvinger’ jer ud i voldsomme klimafascistiske tiltag med gigantiske mure og repressive foranstaltninger for at holde de fattige ude/nede.

 

Gør derfor oprør mod vore ufølsomme blindforsøg på at sætte jer op mod jeres medborgere, som I skal arbejde tæt forbundne med lokalt og globalt i mange år efter at min uansvarlige generation er væk. Vi står overfor demokratiets dilemma, at fireårsvalgte politikere overalt i verden søger genvalg af egoistiske vælgere, der ikke ønsker deres undertrykkende adfærd begrænset i helhedens navn. Når de folkevalgte forråder jeres fremtid er det jeres pligt at lade jeres moralske stentorrøst runge, inden I selv korrumperes af gældsætning til klimaet med for mange energislugende tomme indretninger som erstatning for energigivende menneskelig forbundenhed.

 

Så kæmp for en ikke-voldelig forsoning med jordens fordømte ved brug af Michael Jacksons ‘mirror’ frem for regeringens spejlknusende voldelige konfrontationspolitik med at smøre dem ind i sort aflad. Hvis Fischer var modstander af vold burde han forlange ‘præventiv detention’ - ikke af jeres retfærdiggjorte vrede, men af min generations skadevoldende adfærd. Lad jer ikke true til servil lydighed, når der mere end nogensinde er brug for civil ulydighed.

Snyde på vægten

 

Brug f.eks. civil ulydighed til at kræve øjeblikkelig standsning af Danmarks olieproduktion, så det mere end COP15’s ikke-bindende aftaler giver genlyd over hele verden. Denne olie tilhører ikke kun jeres grådige forældre. Det er jeres danske arvesølv. Men i dag, hvor oliepriserne er helt i bund, lader I passivt regeringen ‘forære’ det hele væk. Om få år vil olieprisen mangedobles, når verdensreserverne skrumper ind og gigantindtægterne ville til den tid kunne finansiere jeres børns og ulandenes velfærd. Men inden I når så langt, vil Danmarks oliekilder være tømte, hvorfor I intet fik ud af festen, fordi jeres forældre stjal pengene til deres egen forbrugsfest.

 

Demonstrér derfor mod jer selv i nuet, men for jeres egen fremtid ved at forlange godt købmandskab frem for dette dårekisteglade udsalg af kistebundens børneopsparing. Ved at standse udvindingen i 10 år kan I hjælpe med at tvinge olieprisen op over hele verden til gavn for klimaet. Kun højere energipriser kan tvinge de rige lande til at ændre adfærd i stedet for at snyde på vægten med salg af varm luft og tomme løfter til ulandene. Kun sådan kan I fremme hurtige investeringer i alternative energiformer. Lad dette blive jeres ‘bindende’ løfte, når klimatopmødets politikere svigter … f.eks. fordi de som VKO har brug for nutidens magre olieindtægter til kortsigtet at overbyde Helle Thorning i velfærd ved næste fireårsvalg - og næsten igen!

 

Hvis jeres forældres generation virkelig ønsker jer det godt i livet, vil de støtte jeres protester mod den ubetænksomme klimaracisme, vi rodede os ud i bekvemmelighedens navn. For ingen forældre ønsker at tvinge deres børn ud i en blodig rolle som fremtidige klimafascister - dvs. den racisme, som ikke blot undviger ansvaret for medmennesket, men med vold holder det nede/ude.

 

Jacob Holdt er foredragsholder om racisme

 

(videresendt

 

Tilbage til forsiden