04.12.09

Poul Pedersen synger sine egne Fredssange.

Oversigt over indholdet:

Nr 2. Håb om fred

Nr 3. Hvorfor?

 

Nr 6. Krigens paradoks

 

Nr 17.  Solenergi

 

Nr 2. Håb om fred

Hør Poul Pedersen synge fredssang 2: Håb om fred

 

Nr 3. Hvorfor?

Hør Poul Pedersen synger sin egen fredssang: Hvorfor?

 

Melodi:

Hvorfor? I tekst  på dansk og engelsk

 

 

1.  Hvorfor vil dog mennesker på Jord sig ej forlige

Kamp for sprog og tro og uafhængighed

Bomber, miner og geværer ingen velfærd give

Mange men´sker fattigdom kun får derved.

Kampe mellem ekstremister for politisk magt

Kampe ført for fanatister, kamp har meget ødelagt

Hvis vi alle sammen sled for mad og sundhed til enhver

Tror jeg der var mulighed for fred i verden her

 

2. Hvorfor bruge vold når samarbejde mer ku´give

Samarbejd´ for liv for alle folk på Jord

Borgerkrig og terrorisme ingen velfærd give

Røver mad fra mange arme men´skers bord.

Hver gang der en bombe springe, ved hvert skyderi

Pengene i kassen klinge kan til våbenindustri

Brug af voldsmetoder aldrig bedre velfærd bringe vil.

Våbenindustrien altid vinder dette spil

 

Engelsk udgave af ”Hvorfor”

1. Why will people on this Earth not live in peace together

Fight for language, faith an independency.

Bombs and guns and landmines never makes conditions better

Many people will be left in poverty

Fights for left and right ideas, for power and influence

Fighting for fanatic leaders, will all fighting never end.

If all people would together work for food and health for all

All the people could together build a peaceful world.

 

2. Why all ends in violence instead of work together

Work for life for all the people on this Earth

Civil war and terror never makes conditions better

Making hunger for the poorest people worse

Every time a bomb is shed, or people fight with guns

Arms industry earning better still will be the winning ones

Use of violence will never help for better welfare be

Arms industry so for ever we as winner see

 

 

Poul Pedersens fredssang nr 6:

Nr. 6. Krigens paradoks

 

Hør Poul Pedersen synge Krigens Paradoks.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigens paradoks

Tekst & Melodi: ...Poul Pedersen

1 Hvorfor er der dog så megen krig?
her på denne gamle klode.
Hvorfor er den så ufredelig?
er mon fred ej mer på mode.
Paradokset er globalt,-- ubalance rent socialt
Brydes disse skel ej ned,-- får vi ingen holdbar fred.
Fattigdom og trange kår-- skaber frustrationer,
hvori let man fjendskab sår-- blandt religioner

2 Intet vindes der ved nogen krig.
Der blot meget ødelægges.
Våbensmed og kræmmer bliver rig
men som helhed alting svækkes.
Folk som rundt i parlamenter-- spreder uforsonligt bud
diktatorer, præsidenter-- selv i krig skal sendes ud.
Mennsker i tusindtal -- mister liv i krige,
når dem der regere skal,-- ej vil sig forlige.

3 Selv i lande med den værste nød,
har de rige overklasser
råd til meget mer end dagligt brød,
groft udpiner folkemasser.
Mens de deres liv forsøde,--så man væmmes må derved
land og folk alt lægges øde-- i en stor elendighed.
Medens andre samle kan,-- sult hos dem at mætte,
penge fra det samme land -- skjult i bank indsættes

4 Alt hvad hemmeligt i banker står,
hvor ej skat af renter svares.
Hvis F N fik 5 procent hvert år;
Deraf meget kunne klares
Genopbygges på vor Jord,-- der hvor krige satte spor.
Skabe velfærd, vækst og brød,-- standse kriges gru og nød.
Krigens ækle hykleri;-- penge griske vinder.
Tabere i hver en krig --er jo børn og kvinder.

 

5. Ofte ser man nød og fattigdom
I de råstofrige lande
For den rigdom men´sker kriges om
Må vi ofte bittert sande.
Hvis der af alt mineral, til F.N. blev skat betalt.
F.N. det fordele kan, så det gavner folk og land.
Så det ikke bare går i korruptes lommer,
Men forbedrer folkets kår, og til nytte kommer.

6. Sultproblemer ej blot klares ved,
flere madvarer at lave
Er der intet at betale med,
mættes ej den sultnes mave.
Producenter sælger hvor,-- man de bedste priser får
Konsumenter ligevis, --må betale markeds pris.
Frugt og grøntsag dyrket her,-- ser man destrueres.
Når fra sydens lande der,-- billigt importeres

7. Klyngebomber kærnevåben må
Konventionerne forbyde
Hvorfor ej forbyde ligeså
Hvert et våben at afskyde
Som gør mennesker fortræd,-- ødelægger bryder ned.
Skader vort miljø på jord,-- Forurening kæmpestor.
Vi på brændstof spare her -- vil miljø beskytte
Krige sviner mer og mer -- ganske uden nytte

8. Menneskers basale rettighed
Sikres skal med konventioner
Brydes disse bli´r der straffet med
Handelsboykot og sanktioner
Landet svækket bli´r derved --og i stor elendighed
Folket lide må den straf -- præsidenten sku´ ha´ haft
Med sanktioner næppe man--
kan diktator straffe
Han udpine folk og land -- luksus vil sig skaffe

9. Alle folk som bor på denne Jord,
må respekt for livet vise
virke for at overalt der gror,
så enhver får nok at spise.
Uanset hvorend man bor,-- overalt på denne Jord,
hån ej folk for æt og tro,-- deraf intet godt kan gro.
For med had og vold og mord -- intet godt udrettes.
Hævnes hvert et drab på Jord,-- snart alt liv udslettes.

10. Her tre forslag til at standse krig.
Om de virker vides ikke.
Skal der kastes bomber, mener jeg:
Bomb med velfærd, mad og drikke.
Hvis alle religioner -- bød at folk skulle holde fred
Krig og terror mod personer, -- ingen tro skulle kendes ved .
Lad F.N. få myndighed-- til bag lås at sætte
statsmænd som vil true fred,-- splid blandt tolk vil sætte


Paradox of War


Tekst & Melodi: ...Poul Pedersen

1. Why must we still war and trouble see,
on this globe where we are living.
And why is it so unpeacefully.
Are we never peace achieving
Could an explanation be -- social inequality?
with increasing poverty -- and disgusting luxury.
Peoples locked in poverty -- hopeless situated
By fanatics’ policy -- easy persuaded.

2. Nothing’s ever won by any war.
Only damage and destruction.
Arms industry´s trader earning more.
Suffer will the population.
People who unpeaceful speak -- public as in parliament,
and will no agreement make -- should themselves to war be sent.
Many people are in war -- loosing life and living.
when the ruling people are -- no agreement giving

3. Even countries in worst poverty
have amazing wealthy people
who spend vast amount on luxury
making country miserable.
Instead of development. – they to foreign country sends,
money in a large amount -- to a secret bank account.
While collect for aid is made -- in the richer nations
Still the rich don’t moderate – greedy exploitations

4. Was from all the secret bank accounts
five per cent each year donated.
To a U N leaded global fund.
Many things could be created.
Reconstructed so could be -- after wars brutality,
help for health and growth for all -- all the people in the world.
Stop all wars hypocrisy -- trader’s lubrication.
Looser will for ever be -- poorest population

5. Country rich and people very poor,
far too often is observed.
Fights about the minerals occurs,
prosper not always deserved
If on minerals were paid – tax to U N fund for aid.
Then from U N could be spent -- money for development
for conditions human worth – for all populations.
Stop destruction on the earth – stop war and starvation

6. Hunger problems will not come to end,
Just by much more food production.
When the hungry have no money then,
they get no food to consumption
Farmers to the market sell – that best payment offer can
So consumers must as well – pay what market will demand
Food from gardeners´ growing here, -- we have seen discarded,
when from southern countries were, -- cheaper food imported.

7. Cluster bombs and nuclear weapon must,
be forbidden by conventions.
Why not as forbidden weapon just,
any kind of weapon mention.
That can people harm and hurt – make destruction on the earth
Fire and bombardment – threaten the environment.
We environment protect – C O 2 reduction.
War confines that effect – by all its destruction.

8. Human rights for all inhabitants,
must be guaranteed by conventions.
Are they broken, often punishment
will be boycotts and restrictions.
The result will probably – be increased poverty.
Populations will not se – any more democracy.
Boycott and restriction can’t – stop any dictator.
He takes everything he wants – parasite just more and more

9. All the people living on this Earth
must respect all life so faithful.
Work for growth and livings human worth,
for all people very careful.
And wherever we may stay – must respect to neighbour pay.
Any blame for race or faith – nothing good will generate
Hate and killing for revenge – have no good created
If revenge will never end – all life is erased.

10. kun på dansk


17.  Solenergi

 

Hør Poul Pedersen synge om Solenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sang om Solenergi

Tekst & Melodi: ...Poul Pedersen

1. Solen gir os energien,-- bruner vores blege krop.
Solen danner regnvejrsskyen, -- når den varmer havet op.
Solens varme starter blæsten, -- møllevinger drejer rundt.
Solen driver plantevæksten, -- der gør luften ren og sund.
En betingelse for livet, -- bli´r af solens stråler givet

2. Kul og olie vi forbrænder -- for at skaffe energi.
Solen os langt mere sender -- uden røg og svineri.
Hvis vi bruger fantasien, -- solen os globalt, totalt
Kan levere energien -- ganske C O 2 neutralt.
Vi kan vort miljø beskytte, -- når vi solens kraft udnytte.

3. Der skal sættes solpaneler -- på hvert hustag overalt
Og på hvert et skib der sejler, -- solpaneler sættes skal
Solpanel på drivhus bygge -- under ørkensolen hed
Kunne give læ og skygge, -- til et frodigt plantebed
Solpanel på bjerges tinde, -- og hvor midnatssolen skinne.

4. Solpanel på vej og gade, -- baner, tog og bil og bus.
Solpanel på husfacade, -- på hvert solbeskinnet hus.
Verdens el net sammenknytte, --, solens kraft udnyttes fint
al den el, der ej benyttes, -- kan så producere brint.
Tidevand og havets bølger, -- kunne drive mange møller.

5. På de varme oceaner, -- der hvor solen brænder hed
Starten gives til orkaner, -- mange men´sker plages med.
Hvis nu der på disse have, -- solpaneler ud blev lagt,
Meget el de kunne lave, -- dæmpe ned orkaners magt.
Kan mon klima reguleres -- medens sol el produceres?

6. Frodig plantevækst forbruger -- flittigt af den co2
Som vor verdensklima truer, -- derfor skal der planter gro
Overalt hvor jord kan dyrkes, -- Jorden skal vi passe på.
Læ og vanding værn mod tørke -- plantevæksten fremmes må.
Skove og natur beskyttes, -- ej med rovdrift groft udnyttes

7. Krige skaber forurening, -- som da vist er ganske stor
Og med co2 udledning -- truer klima på vor Jord.
Alle lande i forening -- skal forsvare denne Jord
Standse kriges forurening, -- tage vare på vor Jord.
Alt hvad de på krig spendere, -- megen sol el ku´ kreere

8. Sultproblemer kan ej klares, -- blot med større produktion,
af en masse fødevarer, -- der skal mønt i tegnebog´n.
Producenter vil afsætte, -- der hvor bedst betaling gie´s.
Folk som deres sult vil mætte, -- må betale varens pris.
Hjælp til sultne folkemasser, -- Kunne være arbejdspladser.

9. Hvis i hungerramte lande, -- solkraft- elværk bygget bli´r.
Energi og vækst der dannes. -- der så arbejdspladser gi´r.
Solkraft kan fabriker drive, -- til forbrug og til eksport.
Folk så der kan leve livet, -- ej som flygtning drives bort.
Hele verden kan udnytte -- solens kraft med stort udbytte.

10. Frygt for hungersnød der nager -- sidst i attenhundred tal
Verdens kvælstofgødningslager -- alt for hurtigt tømmes skal
Nu fra luften kvælstofgødning -- henter vi i overflod
På vor energibekymring -- solen snildt kan råde bod
Gi´r den energi pr uge,-- som i mange år forbruges

http://www.normek.dk/portfolio

 

 

 

 song about Sun energy ...

Tekst & Melodi: ...Poul Pedersen

1. From the sun we all are getting --large amount of energy
Sun is rainy clouds creating,--when it’s shining on the sea
From its heating winds are blowing -- Wind mills turning round and round
Sun light makes the green plants growing -- carbon dioxide is bound,
Oxygen to air is giving; -- sun helps all alive in living

2. Seen on website information, -- sunlight can provide us all
With all energy consumption, -- for all people in the world
When the sun to us indeed; -- can all energy provide
No more oil and coal is needed, -- no more carbon dioxide.
Solar energy production -- with environment protection.

3. On the roof on every building -- solar cells shall mounted be
And on all the vessels sailing, -- solar cells we want to see
Solar cells on greenhouse setting -- under desert’s sunshine hot
better growth of green plants getting,-- better shelter shadow got
Solar cells on top of mountains -- and in midnight sun surroundings.

4. Solar cells on cars and buses -- train and railways overall
Road and street and walls of houses,-- on the sunny sided wall
The transmission nets connected -- better exploitation then
Electricity not used, -- can be making hydrogen
Tidewater and waves on ocean -- can keep many mills in motion

5. Hurricanes’ by sun created,-- when it’s heating tropic sea
Still they stronger generated, -- will by higher heating be
If by solar cells were covered, -- many floats across the sea
They could make a lot of power,-- and a cooling shadow be
Can sun energy production, -- give in hurricanes reduction?

6. Growth of green plants are consuming,-- plenty carbon dioxide;
the environment improving,-- if more green plants we provide
Every place, where green plants growing,-- must be treated properly
Desert erosion avoiding, -- must be handled carefully
Wood and nature we however, -- carefully must save forever

7. War - with fire and explosion, -- use a lot of energy
Giving C O 2 emission, -- we as threat for climate see.
All the countries must together; -- work for what us best defends
Stop all war and work for better, -- climate and environment.
More on sun cells could be spend´ed, -- if all war and fight was ended


8. Hunger just not end if only, -- farmers will be growing more
If poor people have no money, -- no more food they can afford
Farmers are on market selling, -- that best prices offer can
So must people who are starving, -- pay what market will demand
Help for people in starvation -- could be growth and jobs creation


9. If in countries with starvation -- solar energy was made
Thereby growth and jobs creation, -- from that energy they had
Energy for more production, -- to consumption and export
For these countries population, -- make conditions human worth.
Sun light power can be giving, -- all a good and healthy living.

10. About eighteen hundred ninety, -- nitrogen problems they had
Went the mines in Chile empty, -- farmers harvest would be bad
Now from open air in surplus, -- fetch all nitrogen we can
Similar the sun can give us, -- all our energy demand
Energy each week is sending, -- what we all for years are spending.http://www.normek.dk/portfolio

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden