Klage til DR over useriøs behandling af uddelingen af Nobels Fredspris d. 9.10.09 i 21-TV-avisen og Deadline

 

Frederikshavn d. 11.10.09

 

Til Danmarks radio

 

D. 9. 10.09 så jeg  behandlingen af nyheden om Nobels fredspris til Obama i 21.TVavisen og i DR2 deadline.

Det er slående, at  behandlingen i TV-avisen og Deadline skete med

brug af såkaldte sikkerhedspolitiske eksperter udefra , som  ingen perspektivering giver

på Nobels principper for uddeling af fredsprisen

 

For disse mainstream eksperter eksisterer åbenbart kun den fremherskende destruktive

dagsorden med bevarelse af vestens (inkl.  Israels) atomvåbenprivilegier som den

uudtalte forudsætning for al sikkerhedspolitisk diskussion.

 

Og sørme om de ikke også vil måle Obamas "freds" succes på at han formår at

hindre nye atommagter - uden overhovedet at tage Obamas ord om at atomafrustning

som fremtidsmål så alvorligt, at de gider nævne og analysere netop dette det mest

visionære som Obama har sagt og faktisk det eneste relevante, når man skal bedømme ud fra Nobels  forskrifter for uddeling af hans fredspris, jf Fredrik S. Heffermehl: Nobels vilje

- boken kan bestilles fra post@vidarforlaget.no,.

 

I en kommentar til Obamas fredspris skriver Heffermehl d. 9/10 om morgenen bl.a.

”…But when Nobel called upon the Parliament of Norway to give his prize to "Champions of peace" he had in mind those who work for a fundamental change of the world where nations could safely abolish national military forces.”

 

Men  journalisterne forsøgte ikke at få dette diskuteret . Måske kan man undskylde journalisterne med at de bruges som allround-journalisterne, der ikke umiddelbart klæder dem på til en sådan opgave. Men så må de fredspolitiske eksperter, som den store medieinstition Danmarks Radio vel må have, så træde til. Men det er åbenbart ikke sket eller også har DR dem ikke  selv. Men desto vigtigere bliver det at finde frem til og bruge de bedste eksperter på Nobels fredspris der findes. Det kunne f.eks. være forfatteren til Nobels Vilje, Men hvis det  ikke skulle være Heffermehl  evt. at sproglige grunde , så kunne man have spurgt hvilke dansktalende fredsforskere han kunne have fundet . Og selv nævner han blandt de nordiske kvalificerede kandidater til Nobels fredspris, (som han ikke mener Obama er - hans visioner om atomnedrustning medregnet) følgende:

 

”P.S. Blant nominerte for 2009 fra Norden som oppfyller Nobels hensikt med prisen

fins fredsnettverkeren Jan Øberg (Lund), fredsforfatteren Gunnar Garbo (Oslo),

fredsforskeren Johan Galtung (verden), dialogeksperten Steinar Bryhn (Lillehammer).”

 

Og blandt disse taler Jan Øberg jo dansk og så er han både teoretisk og praktisk engageret i fredssagen , og altså med professor Heffermehls ord i Nobels ånd.

Altså bør DR invitere et par af de fredsforskere der nu  efter at Fogh-regeringen i 2002 nedlagde fredsforskningsinstituttet  COPRI  næsten kun kan findes i udlandet, ind i studierne for at snakke om fremtidige fredsstrategier for at følge op på Nobelfredskomiteens egne argumenter for  at give Obama prisen - i stedet for de sædvanlige krigseksperter, som her afslører, at de er  uden fantasi til at forestille sig en verden uden  i permanent krigstilstand og dens nødvendige fjendebilleder..

 

Jeg oplever således at selvom Obama har fået fredsprisen  alt for tidligt ,

så bør Nobelfredsprisen til ham selvfølgelig bruges til at kaste lys over hans visioner om især at afskaffe A-våben, som ville være helt i Nobels ånd og da Avåbennene vel er en forøget fare for verdensbefolkningen, efter at Bush med opsigelse af det aftalemæssige grundlag for atomterrorbalancen , ABM-traktaten, og dermed gjorde strategien  gensidige afskrækkelse  mangedobbelt ustabil.  

Hertil kommer at en bæredygtig klimaaftale i København må forudsætte at verdens lande samtidigt og faktisk først samarbejder for at skabe afspænding  for at spare CO2-udslip og forurening ved våbenproduktion og krige og fremme den gensidige tillid imellem verdens lande, så vi kommer ud af det nuværende dødvande med alles lurepasseri af frygt for at komme til at betale mere end de andre netop  har den af militariseringen opbyggede mistillid som baggrund.

 

Her kunne det have været yderst relevant at høre fredsforskere som kunne forklare os perspektiverne i seriøst at arbejde for atomafrustning i verden hånd i hånd med at skabe en fredskultur for tillidsfuldt samarbejde.

 

Men i stedet oplever jeg altså, at DR nærmest har saboteret fredsprisuddelingen til Obama ved at undlade at finde sådanne fredsforskere .

 

Derfor må jeg her indgive en formel klage til Danmarks radio over behandlingen af uddelingen af Nobels fredspris i 2009 for at sikre mig at I læser dette og giver mig et seriøst svar.

 

Et seriøst svar , som bl.a. kunne være at invitere Frederik Heffermehl til at fortælle om pointerne i hans bog,  der udkom allerede i 2008, og hvorfor han mener der er langt mere kvalificerede kandidater til Nobels fredspris end Obama, som  han dog ønsker til lykke med den indsats der nu forventes.

 

Jeg gengiver her Heffermehls reaktion d. 9.10.09 kl 13:28:

----------

Fredrik S. Heffermehl
Author of "Nobels vilje" - see nobelwill.org

Phone: +47 2244 8003, + 47 917 44 783

email: fredpax@online.no


Oslo, 9.10 2009
Media Release


Nobel Peace Prize 2009 - Barack Obama

The reasons given by the Nobel Committee for its choice of Barack Obama mentions UN, international co-operation and nuclear disarmament. This is definitely a step in the right direction, considering Nobel and his expressions on a "brotherhood among nations" where it would be safe to abolish national armaments. I wish Obama well and admire his diplomacy for nuclear disarmament.

 

But when Nobel called upon the Parliament of Norway to give his prize to "Champions of peace" he had in mind those who work for a fundamental change of the world where nations could safely abolish national military forces. Obama is lightyears of improvement after Bush, but still I do not see him having any intention of abolishing his own or other military forces.

In my book "Nobels vilje" (Nobel_s will, 2008) I argued that the Nobel Committee has a fantastic chance to make a relevant and useful contribution towards the world´s most urgent problem, if they would only understand and use the prize to support the fundamental change of international relations that Nobel had in mind. They still have a great chance to improve.

 

Instead of president Obama the Committee had two excellent candidates from the USA, professor of international law and organization Richard Falk and the preeminent expert on alternatives to military defense, nonmilitary resistance, Gene Sharp.


Many nominated - few are qualified

Among the 205 names brought in nomination I have found only 12 names relevant and qualified to receive Nobel_s prize:

Two Americans, expert of international law, Richard Falk, or Gene Sharp, the world´s preeminent expert on alternative, nonviolent defense or a Spaniard, Federico Mayor for his promotion of a Culture of peace, possibly together with UNESCO. Then there is the Coalition to ban Cluster Munitions and Mayors for peace. Three Norwegians are qualified, Steinar Bryhn, Johan Galtung and Gunnar Garbo, a Swede Jan Øberg, Israeli Mordechai Vanunu. The Committee may also be able to justify a prize for Pete Seeger as a great soldier in the war that Nobel wished to reward, against war and armaments,

Fredrik S. Heffermehl.

 

----

Og allerde d. 3.10.09 emailede Heffermehhl følgende for at medierne kunne forberede sig til fredsprisuddelingen d. 9/10 og som jeg da straks videresendt til danske medier:

 

 

Bok:

Fredrik S. Heffermehl: Nobels vilje

(skaff boken om fredsprisen - og ha grunnlag for å diskutere årets fredspris

- boken kan bestilles fra post@vidarforlaget.no, portofritt i Norge).

 

I Norge er boken Nobels vilje møtt med taushet av hele det politiske miljø, ingen

anmeldelse, ingen diskusjon om det boken inneholder - Den første engelske leser,

verdens trolig fremste ekspert på Nobel og hans forhold til Bertha von Suttner og

betydningen det fikk for fredsprisen, heter professor Peter van den Dungen, og han

sluttet sin vurdering av verket slik:

 

"This is a highly original and well argued case which should become a milestone in serious discussions and literature about the Nobel Peace Prize which no future researcher will be able to ignore. The originators of the Nobel Peace Prize (Alfred Nobel and Bertha von Suttner) have reason to be grateful to you, as has the entire peace movement working in their spirit."

 

Fredag 9.10 får vi et viktig signal på om den nye Nobelkomiteen under ledelse av

Stortingspresident/Europasekretær T. Jagland endelig har tatt kritikken og den

grundige juridiske utredningen av prisens innhold i boken Nobels vilje på alvor.

Jagland vil som generalsekretær i Europarådet ha som ansvar å fremme demokrati,

menneskerettigheter og rettssikkerhet i medlemslandene. Det vil være grovt om han

lar komiteen fortsette å dikte sin egen pris og helt neglisjerer hva Nobel ville med prisen.

 

En av bokens viktige oppdagelser er at Nobel beskrev de som skulle motta hans pris som "fredsforkjempere/fredsförfäktare" (champions of peace). Prisutdelingene har i mange

år innebåret - i stadig økende alvorlighetsgrad - et  misbruk av Nobels navn.

 

Svenske Valentin Seveus ba om at vedlagte omtale skulle sendes ut til

fredsfolk i Norden - med forslag om hvordan de skal få bestilt boken. Seveus

understreker at boken Nobels vilje kan bli til meget stor nytte fredsbevegelsen.

 

Det er fint om flest mulig har lest boken og kan kommentere årets fredspris

på basis av kunnskap om hva Nobel egentlig hadde til hensikt. Nobelkomiteen

har greid å gi publikum et usant/forvridd inntrykk av hva kritikken handler om,

f.eks. tror nå mange at jeg er motstander av et "bredt fredsbegrep". Intet er

mer feilaktig. Men fredsprisen vil bli langt viktigere og nyttigere for verden

om Nobels spesifikke fredspolitiske (antimilitaristiske) hensikt blir respektert.

 

Se vedlegget - gjerne også websiden, http://www.nobelwill.org.

 

Fredrik S. Heffermehl

tel.: +47 2244 8003 /917 44 783

 

 

P.S. Blant nominerte for 2009 fra Norden som oppfyller Nobels hensikt med prisen

fins fredsnettverkeren Jan Øberg (Lund), fredsforfatteren Gunnar Garbo (Oslo),

fredsforskeren Johan Galtung (verden), dialogeksperten Steinar Bryhn (Lillehammer).

 

(Arne Hansen)

 

For tydelighedens skyld gengiver jeg her igen min klage til DR:

Derfor må jeg her indgive en formel klage til Danmarks radio over behandlingen af uddelingen af Nobels fredspris i 2009 for at sikre mig at I læser dette og giver mig et seriøst svar.

 

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

post@arnehansen.net  30420818

 

 

Tilbage til forsiden