06.09.09 Dø om så det gælder citat fra pastor Korsgaards tale på flådestationen i Fr.havn på nye soldaterdag d. 5.09.09

Her kan man læse Nordjyske –Frederikshavns reportage fra højtideligholdelsen af den nye flagdag til ære for soldaterne –både døde og levende og med referat af pastor Laurids Korsgaard

-------

 

Frederikshavn d. 6.09.09

 

Til Nordjyskes debatredaktion.

Jeg vil gerne have nedenstående bragt i sin helhed i papirudgavens debatspalter.

Med venlig hilsen

Arne Hansen tlf 30420818

 

Pastor Kaarsgaard  sagde til de danske soldater at det er meningsfyldt at dø for demokratiet iflg. Nordjyskes reportage fra  flaghejsningen på flådestationen d. 5. September på den nye soldaterdag.

 

Er det virkelig den samme præst som efter politistormen på Brorsonskirken nærmest hånede dem blandt sine kolleger og medmennesker, der som flygtningevenner kæmper for at Danmark i sin praksis lever op til fundamentale menneskerettighedsnormer som at sikre at ”Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed (Artikel3 i verdenserklæringen). Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf(5) Alle er lige for loven…(7).”

 

Denne menneskerettighedernes minimale beskyttelse af alle mindretal  er simpelthen demokratiets humanistiske livsnerve. Og uden denne beskyttelse af mindretallenes fundamentale menneskerettigheder ville ethvert folketingsflertal reducere sig selv til at være et flertalsdiktatur. Det er jo netop et sådant  styret af Dansk Folkeparti , som vi i øjeblikket ser lade hånt om dansk-irakiske menneskers liv, frihed og helbred. Et styre hvis dominerende træk i øvrigt er, at de stærke hytter deres eget skind ved at spille svagtstillede ud imod hinanden, hvilket vi ser eksempler på hver dag i den nedskæringsdebat , som skyldes  de rigestes skattelempelser . Det er forfærdeligt at en præst bruger sin autoritet til som de militaristiske kræfters lakaj, at lokke unge mennesker til at tro, at de lever i et så fuldgyldigt  demokrati, at det  faktisk giver mening at tage til Irak og Afghanistan og udbrede det med vold og dø for det.

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, post@arnehansen.net

 

Ovenstående indlæg blev bragt i Nordjyskes hovedsektion d. 8. 09.09

 

 

 

 

 

Fra Nordjyske d. 9.09.09

 

Fred og sikkerhed - færre flygtninge

Af Laurids Korsgaard orlogspræst, Havlund 22, 9900 Frederikshavn lako@km.dk

FLAGDAG: Arne Hansen bryder sig (8.9.) ikke om min tale på Flådestationen i Frederikshavn i anledning af Flagets dag, som er refereret i NORDJYSKE 6.9. Og han blander dette tema sammen med sagen om de afviste irakiske asylansøgere i Brorsons kirken samt mange andre temaer.

Inden vi nu kommer for langt ud i vidtløftighederne, vil jeg blot svare, at de danske soldaters internationale indsats netop sker for at fremme fred og sikkerhed i verden og dermed begrænse flygtningeproblemer.

Man kan diskutere Irak i én uendelighed.

Men mange irakere flygtede netop fra Saddam Husseins despotiske regime, som nu trods mange genvordigheder er afløst af en udvikling mod større fred og sikkerhed i landet, takket være de internationale styrkes indsats.

Der skal jo være lighed for loven. Hvis man skulle følge Arne Hansens hensigter og give afviste asylansøgere ophold her i landet, skulle vi jo behandle alle andre i samme og endnu værre situationer på samme måde. Og så ville vi jo være nødt til at tillade millioner af forfulgte og nødstedte at tage ophold Danmark.

Det er jo utopi.

Så er det da bedre, inden for vore begrænsede muligheder, at sende vore soldater ud og kæmpe for fred og sikkerhed i verdens brændpunkter, - vel vidende at dette langt fra er en perfekt eller ønskelig situation. Men alternativet er værre.

 

 

 

Frederikshavn d. 9.09.2009

Til nordjyskes debatredaktion.

 

Jeg håber I snarest vil bringe dette gensvar på Laurids Korsgaards svar til mig i Nordjyske i dag d. 9/9

Med venlig hilsen

Arne Hansen, 30420818

 

Iflg. Nordjyske d. 9/9 vil Korsgaard bruge krig til ”at fremme fred” ...”og dermed begrænse flygtningeproblemer”. Men hvilken fred? Når Udenrigsministeriet for nyligt lynevakuerede danskere fra Irak?  Og de tvangsudviste irakere bliver sindssyge af frygt jf mit indlæg d. 18/8 i nordjyske (http://linkweb.dk/46m.)

Og hvilken begrænsning i flygtningeproblemer? Krigen i Irak gav jo 4 mill. nye flygtninge. Og mht. Afghanistan så har jeg som frivillig rådgiver her i sommer i en sag måttet søge UNHCRs om overlevelseshjælp til uønskede afghanske flygtninge i Iran. Afghanere, som danske soldater skulle skabe fred og sikkerhed for, men som nu tværtimod har måttet flygte fra et stadigt mere farligt forbrydersamfund.

 

Jeg har her som udgangspunkt accepteret Korsgaards begrundelse, at Fogh førte krige for demokrati og fred. Men da jeg som flygtningerådgiver husker at Fogh-regeringen helt indtil datoen for krigserklæringen i marts 2003 forsøgte at tvangsudvise irakiske flygtninge tilbage i favnen på Saddam Hussein , så er det helt utroværdigt.

 

Korsgaard mener så, at hvis vi giver opholdstilladelse til de få hundrede irakiske flygtninge med op til 12 års vansmægten i Danmark, som der aktuelt diskuteres, og som UNHCR fortæller den danske regering at den ikke må tvangshjemsende, så vil der komme millioner af nye. Her må jeg pga. pladsen henvise til min artikel ”Ladeportslegenden – om 26 års flygtningepolitik” på http://linkweb.dk/46t

 

Men Laurids Korsgaaard jeg glæder mig over vores fælles mål om ”fremme af fred og sikkerhed i verden” så der vil blive færre flygtninge - enten så årsagerne er politiske- , krigsflygtninge - eller materiel overlevelse.

Derfor håber jeg, at du vil arbejde for at dit statsministerparti vil stoppe nedprioritering af ikkevoldelig konfliktløsning da forhandling og forsoning er en nødvendig vej til en bæredygtig fred.  Samt at du vil arbejde for at stoppe nedprioritering af hjælp og samarbejde med de fattige i ulandene, og at du også vil arbejde for at få fjernet EU's handelshindringer  og privilegier jf fiskeri. Og så i stedet arbejde for at give fattige lande handelsfordele indtil de kan konkurrere på lige vilkår, samt  at EU skal bruges til solidarisk samarbejde om at hjælpe de flygtninge vi ser i øjeblikket. Det er der nok mere bæredygtig fred i - end de rige landes fort Europa, der kynisk lader flygtninge dø i tusindtal i middelhavet og på EUs ydre grænser, - eller i at din partifælle Birthe Rønn Hornbech i øjeblikket sender traumatiserede og torturerede irakere tilbage til de voldsmænd og den krig de er flygtet fra.

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn, post@arnehansen.net, www.arnehansen.net

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden