01.09.09 fra Tue Magnussen <TM@ rct.dk>

RCT opfordrer EU's formandskab til øjeblikkelig handling i forhold til den kritiske menneskerettighedssituation i Honduras

 

 

Siden militærkuppet i Honduras 28. juni har Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) fra bl.a. centrets mangeårige partner, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), modtaget en række rapporter om grove menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, tortur, mishandlinger, vilkårlige anholdelser og mystiske forsvindinger af demonstranter og menneskerettighedsforkæmpere.

RCT opfordrer nu i et brev det svenske formandskab for EU ved statsminister Frederik Reinfeldt til øjeblikkeligt at kræve, at kupregeringen i Honduras sætter en stopper for overfald og drab på menneskerettighedsforkæmpere, samt sikrer at retsstaten og respekten for de fundamentale menneskerettigheder genetableres i det mellemamerikanske land.

RCT har tidligere sendt tilsvarende opfordringer til FN’s særlige rapportør på torturområdet, Manfred Nowak, FN’s særlige rapportør for menneskerettighedsforkæmpere, Margaret Sekaggya, FN’s særlige rapportør for udenretslige, summariske og vilkårlige henrettelser, Philip Alston, samt til FN’s arbejdsgruppe for vilkårlige anholdelser.

 

Sammen med en række andre danske organisationer indgår RCT i et nystiftet  Honduras-netværk af i alt ti danske organisationer. Grundlaget for den fælles platform er en fordømmelse af militærkuppet og overtrædelserne af menneskerettighederne i Honduras. Der kræves en genindførelse af demokratiet og styrkelse af de demokratiske institutioner i Honduras. I lyset af begivenhederne i Honduras vil netværket arbejde for, at Danmark opretholder sin tilstedeværelse i og bistand til Mellemamerika.

 

Brevet er til orientering vedhæftet.

Yderligere oplysninger: advocacy koordinator Tue Magnussen, tlf. 22 44 43 95 eller Jan Ole Haagensen, leder af RCT’s internationale afdeling, tlf. 36 93 86 05. 

Link til brevet: 01.09.09 RCT opfordrer EU's formandskab til kræve stop for  menneskeretskrænkelser i Honduras

 

 

 

Tilbage til forsiden