D 30.08.09 fra joerma@ webspeed.dk

 

Stop misbrug af Dannebrog lørdag d. 5. september - flag på halv i stedet.

 

    Politikens Chefredaktør Herbert Pundik efterlyste en Afghanistanbevægelse på linie med Vietnambevægelsen.  Irakkrigen mener de fleste var vor skamplet, men akcepterer afvisningen af irakere. ..

Her er i stikord, nogle grunde, som den stadig lille bevægelse "flag på halv d. 5. september" kan fremføre imod at regeringen vil have danskerne til at flage  på hel d. 5. september:

    Våbenindustrien, erstatningen for fjendebilledet Sovjet, olie, Guantanamo, terrorismen er de stærkes og kolonialismens magt. 

Det er os, der skal starte forandringer og løsninger af fattigdom, kulturkonflikter, klima. politikernes, eksperternes og mediernes løgne, fremmedangst, demokratiets forfald, politikerlede, pengemagtens interesser, den økonomiske krise, den eskalerende flygtnmingestrøm, sygdomme ....

 

    Nu har vi flagkrig med vort før så smukke rød-hvide symbol.  Jeg er fredsvagt og sætter fredsflag på halv d. 5. september og efterlyser humanistiske værdier og en mere udadvendt FREDSbevægelse, der siger stop og påpeger vejene til fred i stedet for oprustning og al-Qaidas vokseværk.

    

Jørgen Manniche, Helsingør

 

 

Man kan læse mere om opfordringen itl at flage på halv på

http://www.arnehansen.net/090810AMKflagpaahalv5.sept.htm  

 

 

Tilbage til forsiden