15-7-2009.

 

BARACK OBAMA HAR VALGT MILITARISTISK KIRKE!

 

I Danmark betragter de fleste statsministerens kirkelige tilhørs-

forhold eller mangel på samme som sekundært.

 

I USA er der modsat stor interesse for præsidentens kirkelige

ståsted,og nu har præsident Obama omsider valgt at blive medlem af kirken Evergreen Chapel. Dermed har han valgt samme kirke som sin forgænger, Georg W. Bush.

Evergreen Chapel betjener 400 militærpersoner ved militærgarnisionen Camp David. Præsten, der er baptist,feltpræst og løjtnant,er den 38 årige Carey Cash.

Sørgeligt at Obama også kirkeligt går i sin forgængers mili taristiske spor.

 

Hvilken fornyelse ville det ikke have været,om han i stedet havde valgt et kirkesamfund, hvor det at tage afstand fra militær og militarisme hører med til at forsage Djævelen og alt hans væsen. Sådanne kirker findes også i USA.

                                                                                                                      

Henning Sørensen

Forfatter, f.h.v. skraldemand

Villa Pax, Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79

 

Henning Sørensen har Kr. Dagblad som kilde.

 

 

 

Tilbage til forsiden