D. 16.05.09 er modtaget følgende fra forfatteren Henning Sørensen, der stiller følgende spørgsmål til bispekandidat Kaj Bollmann:

 

Den ekskalerende militarisering af vort folk er en alvorlig trussel mod dansk kultur og folkelig egenart, og denne sørgelige udvikling bakkes desværre aktivt eller passivt op af folkekirkens præster. Således er der (mindst)to af kandidaterne til Københavns bispestol, der som feltpræster har ladet sig spænde foran militarismens vogn. I sidste århundrede var mange præster derimod aktive i antimilitaristisk arbejde, således var en henvendelse fra 491 præster medvirkende til at Danmark i 1917 fik sin første (og

verdens 2.) militærnægterlov. Bl.a. dette redegør jeg for i min bog KRUDT UNDEN KUGLER (Forlaget Hovedland 2002). Det hidtil sidste forsøg fra folkekirkelig side på at modarbejde militær og

militarisme var organisationen KRISTNE FOR NEDRUSTNING i 1980erne. En af medarbejderne i denne var pastor Kaj Bollmann, der nu er blandt kanditaterne til Københavns bispesæde. Inden han evt. bliver biskop vil det være relevant at spørge Kaj Bollmann om han fastholder sin ungdoms antimilitarisme og som biskop vil modarbejde det forræderi mod evangeliet som militær og militarisme er?

 

Henning Sørensen

Vi11a Pax, Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden