Arne Hansens

Tale d. 1. Maj 2009 ved tamilers demonstration i Aalborg for våbenhvile for at redde civiles liv

 

Kære venner

 

Jeg blev i mandags bedt om at tale her fredag d. 1. Maj 2009, men en aftale om et interview som PR blev ikke gennemført, så jeg blev bange for at demonstrationen var blevet aflyst fordi der har været frygt for at der var en aalborgenser der var blevet smittet med svineinfluenza, som hele verden jo frygter i disse dage, Men heldigvis er det ikke gået så slemt. Vel ikke over 100 er døde på verdensplan og de fleste er sikkert skrøbelige på min alder.

 

Men går man på internettet svømmer det over med tilbud på tamilflu, en modgift mod svineinfluenzaen. Alle kender navnet

 

TAMIL-FLU

 

Men Hvis vi fjerner de 3 sidste bogstaver i tamilflu, hvad står der så, … tamil .

 

Men dem er der næsten ingen der snakker om selvom det på Sri Lanka er millioner gange farligere a være tamil i disse dage, hvor regeringshæren skyder med tunge våben mod civile tamilske krigsflygtninge, så det må kaldes folkemord og måske forsøg på etnisk udrensning og fordrivelse af resten af tamilerne fra Sri Lanka.

 

Men hvorfor snakker danskerne og den øvrige verden IKKE om den massakre vi efterhånden godt ved der foregår?

Fordi regeringshærens granater ikke rammer os De eksploderer kun i hovedet på tamilerne i Sri Lanka og det vil højst fortsætte til tamilerne er udryddet. Og i øvrigt fængsler og skyder hæren journalister der overtræder forbuddet mod at omtale krigen, så de danske medier viser ingen billeder af krigsofrene.

 

Men vi har jo set billeder af frygteligt tilredte levende og døde tamilske krigsofre Men dem vil medierne ikke bringe, fordi det kan være de tamilske tigres krigspropaganda.

 OG for øvrigt så er det jo nok mest tamilske tigre der er blevet dræbt og de er jo terrorister siger selv den danske regering, - som for øvrigt i sin tid under våbenhvilen var ivrig for at få sat de tamilske tigre på EU's terrorliste.

 Og det lykkedes for Bush-beundreren Fogh. Og Fogh fulgte også straks efter da Bush, på den srilankanske regerings krav, satte endog den tamilske nødhjælpsorganisation T.R. O, Tamil Rehabilitation Organisation på terrorlisten, så alle de danske kroner, som var blevet blev indsamlet til T.R.O. til hårdt tiltrængt nødhjælp til alle de tamilske krigs- og tsunamiofre i Sri Lanka, blev indefrosset. – Også mine, så det er jeg sur over.

 

Det er en humanitær skandale at Danmark ved indefrysningen forhindrer nødhjælp til krigsofrene i en situation hvor TRO kunne gøre en forskel, når alle de internationale hjælpeorganisationer lystrede den srilankanske regerings ordre om at forsvinde.

Lars Lykke træd ud af Foghs skygge, træd i karakter og frigiv TROs penge og send et klart signal til den srilankanske regering og resten af verden om at nu kan det være nok.

 

Men hvorfor er politikerne i resten af verden så passive overfor lidelserne i Sri Lanka?

fordi tigrene jo er stemplet af USA EU og Danmark som terrorister og det er umennesker som man pr definition gerne må torturere og slå ihjel i terrorkrigens navn ved vi fra Irak og Afghanistan.

 

Men hvorfor er vi så alligevel ikke ligeså bange for de tamilske tigre som for al-Qaeda?

 

Fordi tigrene IKKE som al-Qaeda har terroriseret hele verden med uventede angreb på forsvarsløse civile. Tigrene er netop ikke en trussel imod os danskere. Tigrene har kun truet singalesernes politiske diskrimination og militære undertrykkelse, efter at tamilerne i 28 år tålmodigt havde brugt ikkevoldelige politiske midler i befrielseskampen.

De tamilske tigre er altså ikke terrorister. Og de allerfleste tamiler opfatter da også de tamilske tigre som deres nationale befrielsesbevægelse, der kun opererer i Sri Lanka.

 

Men det hindrer altså ikke, at alle tamiler er blevet ofre for Bush infame krig mod terrorisme, idet den Srilankanske regeringshær i dette øjeblik med tungt artilleri slår tamilske tigre og civile tamiler ihjel i flæng under påberåbelse af, at det drejer sig om terrorister. Og vi i resten af verden er åbenbart manipuleret til at tro, at regeringshæren er i sin gode ret til at sætte lighedstegn mellem tamiler og terrorister. Ellers havde danskerne vel reageret???

 

Og hvorfor støttede vi danskere og verdensopinionen heller ikke i sin tid, tamilernes retfærdige ikkevoldelige kamp imod menneskeretsstridig etnisk diskrimination, når netop international solidaritet er en forudsætning for at en ikkevoldelig befrielseskamp kan lykkes?

Så også vi danskeres ligegyldighed var medansvarlig for at unge desperate undertrykte tamiler greb til våben dengang med de fatale følger det nu har fået.

 

Derfor bør vi og resten af verden gøre tamilernes overlevelse og menneskerettigheder til vores sag og kræve våbenhvile nu og en forhandlet politisk løsning, der er rimelig for begge parter og bygger på støtte fra resten af verden.

 

Men vi kan ikke bare sætte vores lid til det folketingsflertal, som blev resultatet af en racistisk valgkamp .

Vi i det civile samfund må skabe en verdensopinion for at presse vores regeringer.

Jeg har for få dage siden rundsendt en mail fra australieren Chris Slee. Og lagt den på min hjemmeside www.arnehansen.net . Han opfordrer transportarbejderne i hele verden til at blokere for al transport af våben og andre strategiske varer til Sri Lanka for at presse regeringen til våbenhvile og fredsforhandlinger. Og hans forslag var blevet modtaget positivt i en international forsamling af fagforeningsfolk.

 

De sydafrikanske havnearbejdere i Durban nægtede jo at losse våben til Mugave i Zimbabwe så de kinesiske våbenhandlere måtte sejle tilbage til Kina med våbnene. Denne boykot var støttet af ANC-lederen Zuma, der lige er blevet valgt til præsident i Sydafrika.

Men hvordan får vi det internationale transportarbejderforbund til at tage initiativet. Det må i høj grad være jer tamilers opgave. I kan starte i dag på arbejdernes internationale kampdag med at gå til 1. Maj demonstrationer her i Aalborg og bede om taletid. Således holder fagbevægelsen med 3F, hvor sømændene er med, deres møde kl 14 i Kildeparken.

 

 

Da jeg under våbenhvilen i 2003 af gode venner blev inviteret til Sri Lanka og nød tamilernes store gæstfrihed, så fik jeg også at vide at alle - både tamiler og singhalesere - ønskede fred. Og det er nemt at forstå når jeg undervejs fra Trincomali til Jaffna så endeløse områder med sønderskudte og røgsværtede ruiner og på det strengeste blev påbudt ikke at gå ud i vejsiden pga. minefaren. Jeg forstod, at der for tamilerne var en god grund til at flygte til Danmark.

 

Men jeg så også det positive tegn, at der lokalt var almindelige tamiler og singhalesere der egenhændigt havde taget spæde skridt til at begynde at søge kontakt og forsoning, hvilket en norsk FN-repræsentant i Trincomali fortalte mig i et interview, som stadig ligger på www.arnehansen.net sammen med tamilinterviews.

Men alligevel turde tamiler jeg talte med ikke tro på en varig fred, man var bange for at de politiske og økonomiske interesser, der var i etniske spændinger og vold, ville føre til en ny borgerkrig. Så det blev nærmest en selvopfyldende profeti - men afgørende hjulpet på vej af Bush-epokens kujonagtige statsledere der totalt svigtede tamilerne verden over ved ensidigt at erklære de tamilske tigre for terrorister og forærede den singalesiske regering et godt påskud til en ny ”krig mod terror”.

 

Samme kloge australier som kritiserer den srilankanske regerings undertrykkelse og verdens ligegyldighed problematiserer dog også de tamilske tigre for at de har satset ensidigt på militaristiske løsninger.  Måske ladt i stikken af de tamilske flygtninge i udlandet, som ikke engagerede sig nok i en nødvendig nuanceret og respektfuld demokratisk politisk debat om fremtiden for tamilerne i Sri Lanka. Og de tamilske flygtninge fik gjort for lidt for at dele deres bekymringer og løsningsideer med de indfødte i deres værtslande.

Men det er jer tamiler, og ikke mig, der må afgøre om Cris Slee her har en pointe, som I måske skal tage bestik af fremover, når tiden er inde.

 

Men at tamilerne i Danmark nu kan samle 5000 til en velorganiseret demonstration i København for våbenhvile for at redde tamilske krigsofre, det var en meget positiv oplevelse for mig at få lov at være med til, og det får mig til at tro på en fremtid for den tamilske nation – hvis bare vi kan få verdensopinionen med os.

 

Cris Slee mener Tamilerne nu bør arbejde bevidst på at søge alliancer med de singalesere, der også led under de skiftende tamilske regeringers korrupte tyranni f. eks i arbejderbevægelsen og de faglige organisationer. Så kunne man måske have forhindret, regeringens nationalistiske og racistiske politik med at gøre tamiler til alle singalesers fjender,  i at lykkes. Og især ville det være nemmere at skabe opbakning i resten af verdens civile samfund, hvis der var singalesiske menneskerettigheds- og fredsforkæmpere og faglige, som man kunne tage i hånden i sine henvendelser til omverdenen.

 

Måske er der slet ikke plads i jeres hjerter til at tage imod disse fornuftmæssige ord fra en fremmed i en situation hvor I må være fyldt med ængstelse for hvilken skæbne der er overgået jeres familier og i Sri Lanka og det forstår jeg og vil respektere. Vi må håbe at jeres fremmøde her i dag i Aalborg – sammen med tigrenes ensidige våbenhvileerklæring, som nu har medført et langt stærkere internationalt pres på den srilankanske regeringshærs krigsforbrydere - vil være med til at forkorte lidelserne og skaffe våbenhvile og internationalt engagement for en retfærdig og varig fred på Sri Lanka.

Hvis min tale har været svær at forstå så bliver der snart mulighed for at læse den på www.arnehansen.net under ”fredspolitik”.

Mange tak for at I ville høre på mig – så længe.

 

 

PS I Oslo deltog tusindvis af tamiler i den fælles brede 1. maj demonstration, hvor også miljøorganisationer deltog.

 

Det viser sig også, at tamildanske studerende typisk oplever at deres norske og svenske studiekammerater er meget mere vidende og engageret i tamilernes menenskerettigheder end deres indfødte danske kammerater. - Hvorfor?

 

Hør også gerne de øvrige taler og lyd- og billedreportage fra hele demonstrationen for fred i Sri Lanka på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/090501tamildemoaalb64.htm

 

 

 

Tilbage til forsiden