Henning Sørensen                                    4-1-2009

forfatter, fhv. skraldemand

Villa Pax, Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79                 .

 

Jeg beder Dem bringe nedenstående.

 

Med venlig hilsen og tak

Henning Sørensen

 

 

HÆRVÆRK MOD MINDESTEN FOR MILITÆRNÆGTELSE

 

Den 11, november sidste år blev der på min foranledning afsløret

en mindesten på det sted i Grib Skov hvor den første militær-

nægterlejr i vort land blev taget i brug i efteråret 1918. Aldrig

mere Krig og Kunstnere for Fred stod for økonomi og den

kunstneriske udformning.  Ved indvielsen oplyste skuespilleren Anna

Marie Helger, at hun var vidende om,  at militaristiske kredse havde

planer om at øve hærværk mod dette enestående mindesmærke.

 

Desværre viste denne forudanelse sig at gå i opfyldelse:Den 4.  januar

fik Aldrig Mere Krig besked om, at stenen er blevet overhældt med

farvestof og dækket med et dannebrogsflag.Hvem der står bag

kan der p.t. kun gisnes om;  men det må være personer, der knytter

det primitive knytnævesystem sammen med danskhed.

 

Da jeg i 1989 foranledigede, at der blev opsat en mindeplade på

den bygning, Vejle Metodistkirke, hvor den første levedygtige af-

holdsforening i vort land, Danmarks Afholdsforening blev stiftet i

1879, b1ev også denne plade to gange udsat for hærværk.

Militarister og spiritusfanatikere har åbenbart det tilfælles

at frisind for dem er et ukendt begreb.

 

Henning Sørensen

forfatter, fhv. skraldemand

Villa Pax, Irisvej 17

8500 Grenaa, Tlf. 86 32 16 79

 

Peter Hennings beskrivelse af hærværket:

 

    ----- Original Message -----

    From: Peter Henning

    To: nr.@ritzau.dk

    Sent: Sunday, January 04, 2009 3:42 PM

    Subject: fredsmindesten gribskov skændet.

 

    Som ansvarlig for opsætning af mindesten ved Gribskovlejren er jeg blevet ringet op fra en medarbejder i asylcentret.

    Idag er jeg blevet orienteret om at mindestenen for krigsafslutningen 11-11- 1918 kl 11,00 samt for lov om militærnægtelse 1917 og Gribskovlejrens oprettelse 1918. ( 90 år) - er blevet skændet med maling og ved siden af var opsat et Dannebrog. Til Anne Marie Helger fortalte en journalist ved Ekstrabladet at man dengang (ved afsløringen) havde hørt om en trussel om at sabotere mindestenen. Undertegnede der har boet i Helsinge fra 1960-1990 er bekendt med at der længe var/er en aktiv nazigruppe.Der findes tillige en gruppe som arbejder for en mindesten for faldne soldater. De har opstillet et stof  på Christiansborg slotsplads - med navnene på alle faldne soldater. Det er vel næppe dem. Som medlem af foreningen Aldrig mere Krig og aktiv ved Fredsvagten Chr,borg er jeg/vi særdeles optaget af den negative stemning der er omkring afrustning. 5 % af verdens samlede rustningsudgifter - iflg.FN - kunne afskaffe al analfabetisme - sult og sygdom. Det er det der er grundlaget for de fleste krige - også krigen nu i Gaza.

    

    med fredelig hilsen   Peter Henning   Unnasvej 3   3000 Helsingør.

    tlf 49216563      29279615

 

 

---- Original Message -----

From: Peter Henning

To: ritzau@ritzau.dk

Sent: Monday, January 05, 2009 10:05 PM

Subject: hærværk mod mindesten

 

undertegnede har nu besøgt den mishandlede mindesten ved Gribskovlejren. Den er overhældt med et tykt lag beg. Med 99 % sikkerhed er mindepladen på stenen fjernet.På bronzepladen skænket af kunstnere for fred stod dato for vedtagelse af DKs militærnægterlov dec.1917.Oprettelsen af Gribskovlejren,militærnægterlejren 1918 og 11-11-1918 kl 11,00 for 1 verdenskrigs fredsslutning. Efterladt var et stort dannebrog 2mx2,50 med teksten "ingen nævnt - ingen glemt. Til ære for de faldne helte". Da hærværket er grovere end vi havde ventet har vi idag anmeldt det til politiet.

 

Med fredelig hilsen ansvarlig for projektet medlem af Aldrig mere krigs bestyrelse

Peter Henning  Unnasvej 3  Helsingør  29279615

 

(Videresendt sammen med link til lyd- og billedoptagelser fra afsløringen af mindestenen for fred og militærnægtelse d. 11. november  2008 kl 11  på 90-årsdagen for afslutningen på 1. verdenskrig på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081111Gribskovafsloering64.htm

 

Iøvrigt er postadressen til den skændede fredssten: Gantekrogsvej 9, Mårum, 3230 Græsted . (lige før lejren)

 

 

 

Tilbage til forsiden