Krav om retfærdig fred - et dansk initiativ! – Støt det!

(Nu pr 15.01.08 med de opdaterede kort der brugtes i  annoncerne)

 

Modtaget d. 6.01.2008 fra Trine Pertou Mach <trinepm@mail.dk>

 

Kære ven,

 

Der er ingen grund til at skrive om den meget alvorlige situation i Gaza efter

Israels militære angreb i denne mail. Den er sørgeligt kendt. De utilstrækkelige

reaktioner fra det officielle Danmark, EU og verdenssamfund er dybt beklagelige

og skaber stærk frustration og kalder på handling fra os andre.

 

Det er helt afgørende, at mediernes dækning af krigen i Gaza politiseres og

sættes ind i en historisk sammenhæng. Ellers kommer vi ingen vegne. Det er også

vigtigt at undgå, at krigen alene bliver et anliggende for palæstinensere, men

er en sag, som alle danskere tager stilling til.

 

Derfor har vi besluttet at indrykke en så stor annonce som mulig i en så stor

dansk avis som mulig. Teksten kan ses i vedhæftede fil; de 4 kort vil blive

indsat i selve annoncen i en opdateret version (med udgangspunkt i vedhæftede).

Annoncen skal indrykkes af et stort antal danskere, der som os mener, at nøglen

til fred ligger i Israels tilbagetrækning til de grænser, der oprindeligt var

landet tiltænkt.

 

Vi skriver til dig som enkeltpersoner med et stærkt engagement i

Palæstina-sagen. Annoncen skal indrykkes af flest mulige borgere

(enkeltpersoner, repræsentanter, organisationer – det er op til dig selv). Den

folkelige bredde er afgørende for sagen og vi håber på din/jeres opbakning

og støtte.

 

Annoncens størrelse afhænger helt og aldeles af, hvor mange bidrag, vi kan få.

Ambitionen er i hvert fald at kunne bringe en stor farve-annonce i Politiken; den

vil koste omtrent 70,000 kr, hvilket ved et bidrag på 200 kr svarer til 350

personer. Får vi flere penge ind, vil de blive brugt til at bringe annoncen

flere steder.

 

Vis din støtte – enten som enkeltperson, som familie, fagforening, lokalafdeling

osv.. Jo hurtigere pengene kommer ind, jo før kan annoncen bringes. Indsamlingen

stopper dog først onsdag 14.januar kl. 18.

 

Bidraget skal indsættes på følgende konto, der virker både som bankkonto og

girokonto:

Giro: 0001015 eller Bank: Reg 0268 kontonr 0001015 Mærket: ANNONCE. Husk også at

skrive dit/jeres navn, hvis du ønsker, at det nævnes nederst på annoncen. Man

kan selvfølgelig også vælge at være anonym, der er frit valg.

 

På forhånd tak for hjælpen!

 

HUSK at sende opfordringen videre i dit netværk straks!

 

 

Mange hilsener fra

 

Fathi El-Abed                                                                  

Formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening    

 

og                 

Trine Pertou Mach

Forkvinde Mellemfolkeligt Samvirke

 

----------------------------------

 

Annoncetekst:    

 

Israel-Palæstina konflikten bunder i adgang til land

 

Siden 1967 er de palæstinensiske områder blevet stadig mindre og mere

opsplittede. Hele Palæstina er besat eller under israelsk kontrol.

 

(klik på) http://www.arnehansen.net/090112palaestinaskrump.jpg

 

Volden skal standses, og en varig og retfærdig fred kan kun opnåes gennem

politisk løsning. Det forudsætter Israels tilbagetrækning til de grænser, som FN

har anerkendt, ophør og ophævelse af jødiske bosættelser og anerkendelse af, at

med staten Israels oprettelse sendtes millioner af palæstinensere og deres

efterkommere på flugt i Mellemøsten.

 

Israel har med sin fortsatte kolonisering af Palæstina gjort alt for at

optrappe, ikke afslutte, konflikten. Med det militære angreb på Gaza forværres

den i forvejen katastrofale humanitære situation for den palæstinensiske

befolkning. Nu må Danmark, EU og verdenssamfundet vise ansvar og skride ind.

 

 

Navne på støtter:

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

(videresendt med anbefaling

--

Med venlig hilsen

Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Tlf.(+45)98425542, mobil 30420818, post@arnehansen.net,

www.arnehansen.net, www.arnehansen.net/dialog, www.fmef.dk

 

 

090106ispalkorthistkort baggrund

 

 

Pr. 12. Januar 2009 tilføjelse af Arne H:

Man kan klikke HER http://www.arnehansen.net/090112palaestinaskrump.jpg og studere en opdateret udgave med 4 kort, der viser hvordan Palæstinensernes landområde efterhånden er skrumpet skrumpet ind  til i dag, hvordan end det kan være sket? Denne opdaterede udgave af Palæstinas skrump er taget fra avisannonceteksten.

 

Tilbage til forsiden