D. 7.12.2008

 

Aldrig mere Krig, der er modstander af en hvilken som helst militær foreteelse, ønsker at give udtryk for sorg over, at endnu to unge danske mænd er omkommet under den danske krigsdeltagelse i Afghanistan. Vi finder disse dødsfald meningsløse og vi opfordrer regering og folketing til straks at hjemkalde de danske soldater.  Samtidig advarer vi unge mennesker mod at melde sig frivilligt til militæret, og hvis de tvangsudskrives anbefaler vi at de nægter miliitærtjeneste, hvilket har været lovligt i vort land siden 1917. De problemer der opstår forskellige steder på vor klode bør løses med ikkevoldelige midler, og Danmarks indsats bør være af humanitær karakter - og det er ikke gjort ved at bruge ordet "humanitær" om en militær indsats.

Det er på den linje Aldrig mere Krig har virket i vort land siden stiftelsen i 1926,og ikke mindst nu da vi er i krig er der behov for denne holdning, som vi indbyder vort folk til samarbejde om.

Henning Sørensen og Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse.
Og rundsendt af Arne Hansen, medlem af AMK-HB

Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden