SFs Asylpolitiske Netværks Oplæg til nye politikker: ny udgave, 24. maj 2008

 

 

TOLKNING

       Anerkendte, gratis tolkeuddannelser på min. KVU-niveau og med SU-berettigelse for alle de store sproggrupper i DK (arabisk, tyrkisk, somali, urdu, farsi, bosnisk-kroatisk-serbisk, thai, kinesisk…)

       Opkvalificeringstilbud til folk, der allerede har erfaring som tolke

       Indvandrerlæreruddannelsen skal være gratis (det er en kommunal opgave)

       Statslig tolkeservice (finansiering?) med telefontolkning hvor det er nødvendigt

       Specifikke krav om uddannelse til tolke, der anvendes indenfor politi, retsområdet, sundhedsvæsnet, asylområdet…

 

 

STATSBORGERSKAB  (svar fra Inst. For Menneskerettigheder + Dansk Flygtningehjælp har indgået i vores overvejelser)

-         Sprogkrav sættes ned til Dansk Uddannelse 1

-         Tidsbegrænsningen på de tre år for sprogskolerne ændres, således at man får længere tid hvis man er i arbejde

-         Efter endt danskuddannelse skal der være tilbud om gratis videreuddannelse

-         Krav om selvforsørgelse afskaffes

-         Multiple choice-test afskaffes, obligatorisk kursus uden eksamen om danske samfundsforhold træder i stedet

-         Afsonet straf skal ikke være en hindring, men blot udskyde tidspunktet

-         Dobbelt statsborgerskab skal være tilladt

-         Flygtninge og statsløse skal have adgang til statsborgerskab efter 5 års ophold i landet, andre efter 6 år

-         Statsborgerskab skal kunne erhverves ved fødslen, såfremt den ene forælder har permanent opholdstilladelse

-         Permanent opholdstilladelse bør indtræde automatisk efter 5 års ophold i landet

 

 

TRAFFICKING  

-         Anerkendelse af kønsrelateret forfølgelse, derunder trafficking, som asylgrund

-         Trafficking skal sidestilles med tortur – det har nøjagtig de samme følger for ofret, og området hører allerede under FNs specille rapportør for tortur

-         Kig på EUs krav om rehabiliteringsforløb i forbindelse med hjemsendelse

-         Undersøg erfaringer fra lande med særlige retningslinier: Canada, Sverige, Holland, UK

-         Ingen krav overfor ansøgeren om samarbejde med opklaringsarbejde (undergraver tilliden)

-         Mulighed for vidnebeskyttelsesprogram af traffickingofre

-         Samarbejde af en vis standard og et vist niveau af sikkerhed for ofret i modtagerlandet skal være en forudsætning for hjemsendelse

-         Rehabiliteringstilbud på linie med torturofre – og bedre finansiering af begge, således at ventetider undgås

-         Flere ressourcer til poltiets opklaringsarbejde (stop evt. de tidskrævende motivationsfremmende foranstaltinger overfor asylansøgere, som ikke virker efter Rigspolitiets egne utalelser) plus mere internationalt politisamarbejde

-         Midlertidig opholdstilladelse i fx 6 mdr og konkret, individuel handlingsplan (a la den italienske aftale med Nigeria)

-         Oprettelse af særlige modtagecentre i DK med rådgivning, psykologhjælp osv.

 

 

MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE MED OPH.TILL. I KOMMUNERNE

-         Fordeling af flygtninge i større portioner med års mellemrum fremfor løbende, enkeltvis (giver mindre isolation og bedre mulighed for kompetent støtte fra kommunens side)

-         Oprettelse af multikulturcentre i kommunerne med dagtilbud, bl.a. socialrådgiver, tolkeservice, sundhedskurser, motionshold, lektiehjælp, frivilliggrupper…

-         Sikring af tilbud om torturbehandling umiddelbart (lige nu er der ventetider op til et år, som kun skyldes finansiering)

-         Sikring af modersmålsundervisning for både børn og voksne, hvilket beviseligt fører til højere niveau i danskkundskaber

-         Tilbud om modtagefamilie til alle flygtninge: Introkursus for modtagefamilien samt mulighed for at få refunderet udgifter til fx mad og transport, til gengæld ansvar for at introducere de nyankomne til lokalområdet og praktiske forhold

-         Handlingsplan med udgangspunkt i kompetence-baggrund

 

Se også 2007-udgave som ovenstående er en tilføjelse til: http://www.arnehansen.net/080823oplasylpolSFjuni2007.htm

 

Og Aktuel opsummering af Michala Bendixen d. 23.08.08 http://www.arnehansen.net/080823SFsAsylnetvaerksanbefalingertilSF.htm

 

Tilbage til forsiden