Danmark hindrer nødhjælp til til Sri Lankas tamiler!

+ kommentar af  Arne Hansen involveret i TRO efter tsunamien

D. 17.02.08 Modtaget fra Tamilvoice.dk <post@tamilvoice.dk>

 

 Danmark hindrer nødhjælp! http://tamilvoice.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=38

 

Efter anmodning fra USA og Sri Lanka, har Danmark nu beslaglagt den tamilske nødhjælp organisation, Tamils Rehabilitation Organisation Danmark(TRO-Danmark)s mider. TRO-Danmark har hovedsæde i Vejle. Statsadvokaten har begrundet undersøgelsen af TRO DK med en kritisk DR-dokumentar udsendelse fra marts 2006. I december 2007 fik TRO-USA sine midler frosset af de amerikanske myndigheder. Samtidig kom alle TRO organisationer på en liste over organisationer som støtter terror, dermed også TRO-Danmark og efterfølgende blev TRO forbudt i Sri Lanka. USA og Sri Lanka har bedt Danmark om gøre det samme, hvilket betyder at TRO-Danmarks midler har været frosset fast siden midten af december 2007 og nu er alle mider blevet beslaglagt. Ifølge TRO Danmarks advokat, har der siden DR`s dokumentar, været afholdt adskillige retsmøder i forbindelse med efterforskningen, det seneste møde som var lukket, fandt sted fredag d.1 februar, hvor TRO`s midler blev beslaglagt. Efter snart to års efterforskning er TRO Danmark fortsat kun under mistanke. TRO Danmarks advokat har nu keret byretskendelsen til øster landsret. Beslaglæggelsen har betydning for mange tamilsk flygtninge og børn som TRO Danmark tager sig af. Sri Lankas regering fortsætter med at forhindre nødhjælp til tamiler som dagligt lever med en aggressiv luftbombning og krigsførelse fra Sri Lankas besættelses hær.

 

TRO-Danmark har eksisteret siden 1992 og indsamler midler til flygtninge i de tamilske områder specielt til børn. TRO DK`s projekter bliver udført af Tamils Rehabilitation Organisation(TRO) i Sri Lanka, på samme måde som dansk flygtningehjælp og DANIDA som er underlagt det danske udenrigsministerium, får gennemført nogle af deres projekter igennem TRO i Sri Lanka fek,s minerydning.. Efter tsunamien rejste den danske ambassadør, Michael Sternberg til det LTTE kontrollerede Mutur og donerede 10 vandrensnings maskiner til TRO i Sri Lanka. Det er kun TRO-DK og ikke de andre organisationer der samarbejder med TRO i Sri Lanka, der nu bliver mistænkt for at støtte terror og hvis midler er blevet beslaglagt.

Folketingets Finansudvalg skriver d.11.marts 2005 i forbindelse med genopbygningsbistand på 45,4 mio. kr. til Sri Lanka inden for vand- og sanitetsområdet efter flodbølgen i december 2004. ”I områder kontrolleret af De Tamilske Tigre kan det være vanskeligt at arbejde gennem nationale myndigheder, og her kan målgruppen bedst nås gennem Tamil Rehabilitation Organisation, TRO.”

Den 3. oktober 2006 i et svar til folketingsmedlem Line Barfod skriver udenrigsministeren at ”Danmark sammen med vore EU partnere arbejder for at sikre at rene humanitære aktiviteter kan fortsætte. Dette vil ske gennem kontakt til begge parter i konflikten i Sri Lanka.” Dette vil altså sige at Danmark sammen med EU, gennemføre humanitære aktiviteter med kontakt til de tamilske tigre som på EU´s liste bliver betegnet som terrororganisation.

På trods af at TRO`s arbejde hovedsageligt er at hjælpe den tamilske befolkning i krigsområder i Sri Lanka, har organisationen også givet en hjælpende hånd andre steder. TRO USA donerede penge til ofrene for orkanen Katrina og i DK hjalp TRO DK med en tøjindsamling til ofrene for fyrværkeri katastrofen i Seest ved Kolding i december 2004. TRO gav også nødhjælp til ofre for en oversvømmelse i det singalesisk dominerede sydlige Sri Lanka i 2004.

 

Mere i www.tamilvoice.dk

#

Er De ikke interesseret i at modtage mails omkring situationen i Sri Lanka, høre jeg gerne fra Dem.

mvh

tamilvoice.dk

v/Pancharajah Thambipillai

Gravhøjen -7 B

7190 Billund

tlf: 28468844

www.tamilvoice.dk

 

 

Ovenstående er videresendt af Arne Hansen idet Danmarks behandling af TRO berører mig dybt.

Jeg assisterede lige efter tsunamien lokale tamiler jeg kendte som absolut hæderlige og gode hjælpsomme og troværdige menenskere med at organisere en lokal indsamling der gav ca 70.000 kr. Det var på baggrund af katastrofen en stor glæde at opleve den store entusiasme som tamilerne viste for at hjælpe deres nødstedte landsmænd, der i høj grad er fiskere der boede ved strandene hvor tsunamibølgen druknene dem i vist titusindvis. Desto større er nu min sorg over at den Danske regering nu saboterer TROs hjælpearbejde i de LTTE-kontrollerede områder Og helt grotesk bliver det når den danske regering blot opfører sig som villig håndlangere for den Sri lankanske regering der netop med alle midler har saboteret at international hjælp kom de nødstedte i det LTTE-kontrollerede område til gode, således at TRO vist stadig er den vigtigste organisation der bringer hjælp frem til dem.

Hermed har jeg ikke taget stilling i den genopblussede borgerkrig, som jeg som pacifist må afvise som politisk middel. (Men netop derfor føler man sig forpligtet på at arbejde for ikkevoldsløsninger på verdensplan, et område hvor den danske regering har svigtet som mægler jf forbilledet Norge, men en svale ...)

Men mht TROs arbejde prøver jeg at lytte til de tamiler jeg kender og har al grund til at stole på. Og mennesker i nød skal altså ikke være politik kastebold i den såkaldte krig imod terror dirigeret af Bush-regeringen

 

Jeg beder Per stig Møller om at forklare alle  bidragydere til TROs humanitære arbejde hvorfor deres  penge ikke må  eller kan komme nødstedte til gavn, men indefryses.

Arne HAnsen

 

Fra Tamilvoice.dk <post@tamilvoice.dk>

Modtaget af TRO-Danmark "Tamils Rehabilitation Organisation Denmark" <tro@troonline.dk>

 

Langelinie 2A st tv

7100 Vejle

Tlf: 97214626

Fax: 75814626

Vejle d. 17.02.2008

 

Pressemeddelelse/artikel

 

Beslaglæggelse af TRO Danmarks bankkonti

 

Kontakt person : Santhos Manokaran, kasserer TRO Danmark. Mobil; 22461178

 

TRO Danmark er stiftet i 1992 i Danmark med inspiration fra TRO Sri Lankas

humanitære arbejde. TRO Danmark har siden 1992 samarbejdet med TRO Sri

Lanka, som blev registreret som humanitær organisation i Colombo ved

våbenhvilens start i 2002.

TRO Danmark har siden 1992 næsten udelukkende støttet arbejdet med internt

fordrevne mennesker på Sri Lanka. Men ingen frivillige medarbejde i

Danmark har haft de store muligheder for at se projekterne direkte, da

krigen var voldsom i disse år.

 

Efter fredsaftalen i februar 2002 har flere af TRO Danmarks frivillige

medarbejde været i Sri Lanka og kunne følge nødhjælpsarbejdet direkte. Her

ser vores ansatte også, at TRO Sri Lanka udfører et stærkt prøvende

humanitært arbejde i december 2004 da tsunamien rasede på sit højeste.

 

TRO Sri Lanka var så målrettet og flittig, at selv Sri Lankas daværende

præsident uddelte et hædersbevis for organisationens arbejde. Ligeledes

var repræsentanter fra flere europæiske regeringer i samarbejde med TRO

Sri Lanka. Heriblandt den danske regering, som donerede 10

vandrensningsmaskiner i januar 2005. I starten af januar 2005 var FN's

daværende General Sekretær, Kofi Annan nede og drøfte TRO Sri Lankas

tsunami arbejde med K.P. Regi som er TRO Sri Lankas udøvende chef.

 

TRO Danmarks samarbejde med TRO Sri Lanka blev kun yderligere styrket

efter tsunamiens ødelæggelser på Sri Lanka. Udover hjælp til internt

fordrevne, organiserede vi også forskoler og børnehjem.

 

I slutningen af 2005 i forbindelse med regeringsskift på Sri Lanka

blussede krigen op igen. Landet blev herefter igen "forbudt" for

udlændinge. Over 60 NGO arbejdere er blevet myrdet over de sidste 2 år,

heriblandt 7 af TRO Sri Lankas medarbejde, som blev bortført og dræbt.

 

Kontorer tilhørende TRO Sri Lanka blev angrebet i regeringens

kontrollerede områder og TRO Sri Lanka måtte lukke sine kontorer i disse

områder. Sri Lankas Central Bank fryser TRO Sri Lankas konti i august

2006. Med den begrundelse, at de ville undersøge om beløbene blev overført

til en terroristisk bevægelse, trods den tidligere regering anerkendte TRO

Sri Lankas humanitære arbejde.

 

d. 15. november 2007 beslutter den amerikanske regering ligeledes at fryse

TRO USA´s konti med den samme begrundelse. Samtidigt vælger regeringen i

Sri Lanka at bandlyse TRO Sri Lanka, dog uden nogen form for bevis på

ulovligt arbejde. De anmoder flere lande verden over til at tage et

tilsvarende skridt.

 

Det sker så også i Danmark med begrundelse i USA's registrering af TRO

Danmark på en af deres 'terrorlister'. Af den grund har bagmandspolitiet i

Danmark valgt at beslaglægge TRO Danmarks konti mens de bliver undersøgt

til bunds.

 

Danmarks radio udsendte d. 26. marts 2006 et program, som var negativ over

for TRO organisationerne. Dette var indledningen til bagmandspolitiets og

statsadvokatens optagelse af sagen igennem de sidste 2 år. En

undersøgelse, der på ingen måde har kunnet dokumentere at vores humanitære

organisation var på afveje. Grundlaget for, at vi bliver behandlet som vi

gør, er den amerikanske regerings fortolkning af 'terror' i nutidens

hverdag.

 

Ligeledes fik vi først oplysninger omkring sagens gang efter at Sri Lanka

regeringen var blevet informeret. Det er meget svært at acceptere. USA har

sat alle TRO organisationer verden over på deres "terrorliste". Men det er

alene i Danmark, at en regering har valgt at efterligne USA's beslutning.

Pga. af denne uretfærdige behandling, som har medført beslaglæggelse af

vores konti, hvilket igen har medført at den humanitære bistand som vi har

ydet i over 15 år til Sri Lanka nu er blevet blokeret har vi valgt at

indsende kæreskrift til retten.

 

Sri Lanka er et af de få lande i verden, hvor humanitær nødhjælp ikke når

ordentligt frem til krise områderne. Derfor har vores advokat valgt at

sende kæreskrift til Østre landsret, om at fremlægge bevis for at TRO

Danmark eller TRO Sri Lanka har støttet terror mål.

 

I kæreskriftet har vores advokat anmodet om at få statsminister Anders

Fogh Rasmussen, Udenrigsminister Per Stig Møller, tidligere finansminister

Thor Pedersen og ambassadør Michael Sternberg indkaldt som vidner, da alle

disse personer efter Tsunamien har anerkendt TRO Sri Lanka som den

humanitære organisation som er bedst at samarbejde med på nord øst Sri

Lanka, hvilket kunne have været baggrunden for at De valgte at støtte TRO

Sri Lankas arbejde med doneringen af 10 vandrensnings maskiner.

 

Kendelsen fra byretten samt kæreskriftet fra TRO Danmarks advokat og andre

relevante dokumenter kan læses på www.troonline.dk

 

Skrevet af Santhos Manokaran, kasserer TRO Danmark.

 

 

 

Tamils Rehabilitation Organisation Denmark

Langelinie 2A st.tv

7100 Vejle

tlf:97214626

fax:75814626

http: www.troonline.dk

 

 

 

 

Tilbage til forsiden