09.11.07

Indbydelse til Europæisk Fredsforum i Malmö den 18. til 21.september 2008

Kære alle

 

Aldrig mere Krig

http://www.fred.dk/amk/index.htm

har fornøjelsen, at kunne videresende indbydelse til det bedste fredsforum i verden til jer. Indbydelsen kommer fra vores svenske venner i OFOG netværket. Vi ønsker, at rigtigt mange vil tage del i organiseringen af dette Europæiske Fredsforum, der kommer til at foregå lige over broen i Malmö den 18. til 21. september 2008, og at I vil få mange gode stunder med planlægning og deltagelse i aktionerne.

Kunne jeres organisation eller gruppe ønske at indkalde til og/eller være vært for et koordinationsmøde for det danske netværk, hører vi også gerne fra jer.

 

Fredelig hilsen

Aldrig mere Krig

http://www.fred.dk/amk/index.htm

 

 

INDBYDELSE

I bydes velkommen til det bedste fredsforum i verden.

Slut jer til os og gør drømmen om en retfærdig og fredelig verden virkelig.

Sammen med jer ønsker vi at skabe et rum for direkte action og civil ulydighed på det Europæiske Sociale Forum i Malmø, Sverige den 18 til 21. september 2008.

Vores vision er at skabe European Peace Action, et europæisk netværk for direkte aktioner og fred. Dette netværk vil fortsætte med at koordinere aktioner, selv efter forumet.

Vi er overbeviste om, at det er muligt at skabe den verden vi ønsker at se, og at dette gøres bedst med direkte aktion og græsrodsorganisering, så det er hvor vi ønsker at sætte fokuset for det forum, frem for lobbying og seminarer.

Fredsforumet vil fokusere på de følgende sager:

NATO/EU

Atomvåben

Militarisering af rummet.

Globaliseringen af militæret.

Og sidst og mest vigtigt – globaliseringen af modstanden.

På forumet vil vi få og sprede viden om disse sager, hvordan man kan øve modstand mod militæret og dets oprustning, og arbejde for fred, dele erfaringer fra aktioner og afholde ikke-volds workshops, og udtrykke os med politisk kunst, og deltage i en hel masse aktioner på forskellige steder i området.

Vi skaber forumet sammen, enhver der deler vores ideer og visioner er velkomne til at deltage, organisere og deltage i aktioner.

I er meget velkomne til at kontakte os om alle jeres ideer til forumet.

Fred, kærlighed og oprør

europeanpeaceaction@ofog.org

 

 

Engelsk version

 

Welcome to the best peace forum in the world!

 

Join us and make the dream of a just and peaceful and world come true! Together with you we want to create a space for direct action and civil disobedience at the European Social Forum in Malmö, Sweden on the 18 - 21st September 2008.

 

Our vision is to create European Peace Action, a European network for direct action and peace. This network will continue to coordinate actions, even after the forum.

We believe that it is possible to create the world we want to see, and

that it is best done with direct action and grassroots organising – so that's where we want to put the focus for the forum, more than on lobbying and seminars.

 

The peace forum will focus on the following issues:

NATO/EU

Nuclear weapons

Militarisation of space

Globalisation of militarism

and last and most important...

Globalisation of resistance!

 

At the forum we will gain and spread knowledge about these issues, how to resist militarism and work for peace, share experiences from actions, give non-violent workshops, express ourselves

With political art and do lots of actions at various sites in the area.

 

We create the forum together, everyone who shares our ideas and vision are welcome to participate, organise workshops and take part in actions. Please contact us about all your ideas for the

forum!

 

 

Peace, love and riot European Peace Action

 

europeanpeaceaction@ofog.org
 

Oversat, udsendt og redigeret på vegne af OFOG og Aldrig mere krig af  Bodil Nielsen bknroskilde@mail.tele.dk og Ulla Røder B_U_R_2003@yahoo.dk.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden