Skotske regering holder møde med fredsaktiviter om hvorledes Skotland skal skaffe sig af med Trident ubådene.
 
D 22.10.07 Fra Ulla Røder b_u_r_2003@yahoo.dk 
Kære Alle 
Dette er et gennembrud, der bør støttes op om fra alle
sider. Læs meddelelsen nedenfor, som jeg har oversat,
så alle har en chance for at forstå vigtigheden af
dette skridt fra den skotske statsminister Alex
Salmond og hans støtter i det skotske parlament. 
 
Atomvåben, som Trident vedrører også Danske
politikere, idet vi i Danmark deltager aktivist i NATO
og har lagt jord til disse atomvåbensystemer på Thule.
 
 
Her kommer meddelelsen:
 
 
Der sker noget rigtigt vigtigt i Skotland. 
 
I dag har den skotske regering indbudt fredsaktivisterne fra Trident Ploughshares, FASLANE 365 kampagnen og andre kampagner, til et møde om hvorledes Skotland skal skaffe sig af med Trident ubådene. 
 
Skotlands parlament har ikke formel magt over udenrigs- og forsvarspolitikken – men de er klar til at gøre deres bedste for at få smidt de britiske atomvåben ud af Skotland. 
 
Læs denne indbydelse, om hvorledes du fra dit hjørne af verden kan hjælpe de skotske aktivister og politikerne på den rette vej mod fjernelse af dette ulovlig, umoralske, forurenende og ressource krævende atomvåbensystem fra Skotlands ellers så skønne omgivelser. 
 
 
Kære Internationale venner
 
I relation til atomnedrustning går vi spændende tider i mode for tiden i Skotland. Den skotske regering vil i dag den 22. oktober 2007 være vært til et møde, som mange aktivister i Skotland er inviteret til at deltage i. Dette møde er noget helt nyt, da det er første gang den skotske regering har taget initiativ til sådan en drøftelse. Vi ved endnu ikke, hvad der vil komme ud af dette eller hvor hurtigt, men i det mindste sker det. 
 
Ofte har vi skrevet og bedt jer komme til Skotland og blokere Faslane basen, men denne gang kan du handle hjemmefra, hvor du end bor i verden. Jeg ønsker at spørge jer om at støtte den Skotske regerings anmodning til at underskrivere af ikke-spredningsaftalen (mange af disse lande er jeres lande). I din anmodning kunne I presse på (den danske regering)/udtrykke jeres støtte for jeres lands vedkommende – ved at offentliggøre støtte til Skotland i dets kamp mod Trident (Se nedenfor fra dagen Sunday Herald artikel). 
 
 
Jeg regner med, at der findes mange kreative måder at gøre dette på. I tror også det er ekstremt vigtigt, at vi får dette ud i medierne vidt og bredt, da dette er meget inspirerende stof. Organisationers eller individuel støtte er velkomment. Det kunne være skønt at høre, hvad I planlægger og gør og måske kunne I sende mig jeres pressemeddelelser, orienteringer og svar i får på jeres aktiviteter i relation til dette spørgsmål. 
Hjælp med at sprede ordet til andre organisationer i jeres land, måske kunne I udforme en fælles erklæring i hvert land til jeres regering/myndigheder, få borgmestre for Fred i jeres nabolag til at afgive en erklæring. Der er masser, der kan gøres!
 
 
Vi vil cirkulere flere rapporter efter mødet - se web-siden. 
 
Og glem ikke. Vi er på dette stadie for du og så mange andre har støttet og taget del I Skotlands anti-atom kamp – en rigtig international kamp, så en meget varm TAK til alle. 
 
I fred 
Anna-Linnéa Rundberg
 
(tilføjet af u.t. Anna-Linnéa Rundberg har været aktiv i Trident Ploughshares kampagnen i flere år – og vores svenske naboer har gjort og gør i det hele taget et fremragende arbejde for at støtte op atomnedrustningen og afskaffelsen af Trident).
 
Skotland søger verdensopbakning for forbud mod atomvåben.
 
 
http://www.robedwards.com/2007/10/scotland-seeks-.html
 
 
fra ‘Sunday Herald, 21. oktober 2007. 
 
<http://www.sundayherald.com/news/heraldnews/display.var.1775313.0.salmond_help_us_get_rid_of_trident.php>
 
Alex Salmond har taget et kæmpeskridt for at vinde international opbakning for hans regerings kampagne for at få gjort Skotland atomvåbenfrit, afslører avisen Sunday Herald. 
 
Statsministeren har skrevet til 122 lande og har fremhævet nationens modstand mod opbevaring af Trident atomvåben i på Clyde (hvor Faslane basen ligger) og hans klare målsætning om at forsøge at blokere for den britiske regerings beslutning om at erstatte Trident i løbet af de næste par årtier.
 
Salmond beder også lande om at støtte en anmodning om at Skotland får observationsstatus ved fremtidige møder indenfor forhandlinger omkring ikke-spredningstraktaten, 
 
<http://www.un.org/Depts/dda/WMD/treaty>
 (NPT), verdens første hindring mod atom lemlæstelse.
 
Statsministerens
<http://www.scotland.gov.uk/About/Scottish-Cabinet/First-Minister>
Uventede skridt, som kommer på aftenen for det Skotske parlaments Trident konference på Mandag, er blevet hilst som et potentielt gennembrud af verdens nedrustningseksperter. 
 
Mødet i morgen vil høre nye beviser fra den skotske advokat John Mayer
 
Tomorrow's meeting will hear new evidence from Scottish advocate, John Mayer <http://www.nuclearpeace.co.uk>, 
 
At atomvåben er ulovlige under international lov. Han vil argumentere at det Skotske parlament vil være ”klart indenfor dets kompetenceområde” at udstede love der forhindrer forbrydelser begået med masseødelæggelsesvåben. 
 
”Hele verdens lov er imod Trident”, udtaler Mayer. ”Det skotske parlament står ved et vendepunk ved at gøre trussel eller brug ulovlig, og ved at gøre dette vil parlamentet føre verden ind i et mere sikkert 21. århundrede.” 
 
Salmonds brev, der blev sendt sidste uge, er adresseret til Storbritanniens ambassadører i 122 lande, som alle har underskrevet ikke-spredningstraktaten. ”I maj måned, for første gang siden atomvåben tidsalderen startede i 1945, valgte Skotlands befolkning en regering, som er modstander af atomvåben”, erklærede han. 
 
Skotlands regering havde planlagt at gøre ”alt hvad vi kan” for at overtale de britiske minister til at ændre deres tanker om den nuværende og fremtidige indsættelse af Trident, udtalte Salmond. 
 
<http://www.royal-navy.mod.uk/server/show/nav.2420>
 
“Flertallet af Skotlands befolkning og deres folkevalgte repræsentanter er modstandere af disse indsættelser."
 
Der blev taget en beslutning om at erstatte Trident af den tidligere statsminister, Tony Blair, og presset igennem ’the House of Commons’ i marts måned i år, på trods af et større oprør inden for Labour. 
 
<http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/GovernmentAnnouncesIntentionToMaintainTheUksNuclearDeterrent.htm>
 
 
Men et flertal af de skotske medlemmer af parlamentet har modsat sig beslutningen , ligeså  har en stor majoritet af medlemmer af det skotske parlament. 
 
 
Mandagens konference vil blive åbnet af Nicola Sturgeon, Deputy First Minister, 
<http://www.scotland.gov.uk/About/Scottish-Cabinet/nicolasturgeonmsp>,
Og lukket af den skotske Minister for Parliamentary Business, Bruce
Crawford
<http://www.scotland.gov.uk/About/Scottish-Cabinet/brucecrawfordmsp>.
 
“Der er få mere vigtige sager i verden i dag end atomvåben spredning”, fortalte Crawford til avisen Sunday Herald. 
 
“Som en nation, har vi enhver ret til, at vores modstand mod atomvåben på skotsk jord, bliver hørt. Det vil være moralsk ignorance ikke at rejse de skotske argumenter hos den britiske regering – og en fralæggelse af ansvar, ikke at overveje virkningerne på ansvarsområder, der er overdraget”.  
 
Skotlands holdning blev hilst varmt velkomment at atom nednedrustnings eksperter, som argumenterede, at det ville være afgørende i forhold til at hjælpe til at skifte verdens opinionen. 
 
”Dette stærke og initiativ kommer i rette tid fra Skotlands statsminister, fortjener at blive en succes”, sagde Dr. Ian Davis, direktør for det Britiske Amerikanske Sikkerheds Informations Råd i London. ’British
American Security Information Council’
 
<http://www.basicint.org> 
 
Davis har argumenteret at der var en stigende global bevægelse for at trække sig væk fra afhængigheden af atomvåben, der blev støttet af de tidligere ’US Secretaries of State’, George Schulz og Henry Kissinger, så vel som af demokraternes præsidentkandidater Barack Obama and Hilary Clinton.
 
Han sagde: ”Det skotske folk har læge holdt moralen højt omkring atomnedrustning og at få dem med ved bordet under ikke-spredningstraktatforhandlinger ville være en rigtig god opstrammer for resten af verden – for tiden 184 nationer – der er for en atomvåbenfri fremtid”. 
 
Dan Plesch 
<http://www.danplesch.net> direktøren for Center for International studier og diplomati <http://www.cisd.soas.ac.uk> ved Londons universitet, påpegede at Storbritannien bryder ikke-spredningstraktaten ved at erhverve atomvåben fra USA, og ved ikke at have uformet en traktat, der forbyder disse. 
 
”Så dette skotske initiativ om Trident og Ikke spredningstraktaten (NPT) i selvskrevet til at blive hilst velkomment internationalt”, udtalte han. 
 
Ifølge Patrick Harvie, medlem af det skotske parlaments grønne parti ’Green MSP’
<http://www.patrickharviemsp.com/>
 
som vil tale på mandagens konference
var det vitalt at synliggøre enhver måde man kan blokere atomvåben. ”Dette forslag at erstatte Trident er afskyeligt, og vil gøre verden til et  mere farligt sted,” sagde han. 
 
“Med folkets støtte og flertallet af det skotske parlament, har vi en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at stoppe Westminster regeringen i at gennemtvinge endnu en generation af atomvåben på Skotland.”
 
Ny forskning fremvist af den skotske regering foreslår at modstandere af atomvåben var en væsentlig faktor, der medvirkede til at der skete et skifte fra Labour til det Scottish National Party (SNP) ved valget i maj. 
Det var ”et uimodsigeligt faktum at Trident var i hvert fald en del af årsagen til at Labour mistede deres støtte i 2007, sagde Robert Johns, forfatteren til forskningsprojektet. 
 
<http://www.strath.ac.uk/government/staff/johnsrobertdr/> 
 
Fra Stratchclyde universitetet. 
 
“Næsten halvdelen af de, som har stemt på Labour tidligere,  men som har været imod Trident, forlod partiet I 2007”, tilføjede han. ”Det skotske nationalist parti SNP (tilføjet af u.t.: bør ikke forveksle med DF i DK, hvad angår nationalistiske holdninger) var helt klart det parti som fik den største fordel af denne udvandring.”
 
En opinionsundersøgelse 
 
<http://www.yougov.com/>  i maj måned afslørede at 58% af befolkningen i Skotland var imod Trident. Dette var mellem fire og seks points højere en fire opinionsundersøgelser foretaget i de foregående ti måneder. 
 
/Read an earlier story about ways of blocking the replacement of the
Trident nuclear weapons here
 
Læs en tidligere artikel om måder at blokere for en erstatning af Trident atomvåben her:
<http://www.robedwards.com/2007/10/clyde-trident-u.html>./
 
Nedenfor er hele indholdet af brevet fra statsminister Alex Salmond, der er sendt til 122 deltagerlande i ikke -spredningstraktaten (NPT) den 15
October 2007:
 
 
“Jeg skriver til jer, som repræsentanter for en nation under NPT, for at informere jer om det skotske parlaments synspunkter og beslutning om at spille en så konstruktiv rolle som muligt for at fremme vores lands atomnedrustningsforpligtelser under ikke-spredningstraktaten. Vi har også til hensigt at undersøge muligheden for at få observatør status under fremtidige NPT møder, således at vi mere direkte og effektivt kan repræsentere det skotske folks holdninger og interesser. Hvis vi ikke får en sådan status, håber jeg vi vil være i stand til at regne med jeres regerings støtte.
 
Som I formentlig vil vide har Storbritannien for tiden indsat 4 Trident ubåde fra Faslane Naval Base i Skotland. Storbritannien har op til 200 atomvåben placeret længe oppe af kysten, i Coulport, få mil fra Faslane.  
 
Marts måned sidste år tvang den britiske regering en beslutning igennem Westminster parlamentet, en foreløbig beslutning om at forny Trident Systemet, og derved sendte den signaler om dens hensigt at fortætte med at producere og indsætte atomvåben på den anden side af år 2050. Flertallet af Skotlands befolkning og deres valgte repræsentanter modsætter sig disse indsættelser.
 
I maj, for den første gang siden atomvåbenalderen begyndte I 1945, valgte Skotlands befolkning en regering, som er imod atomvåben. Den 14 juni debatterede det skotske parlament nedfor nævnte spørgsmål i relation til Storbritanniens atomvåbenpolitik: “at Parlamentet lykønsker flertallet af de skotske medlemmer af parlamentet for at stemme den 14 marts 2007 for afvisning af en erstatning af Trident, bemærker at beslutningerne omkring forsvaret er forhold indenfor den britiske regerings ansvarsområde og beder den britiske regering om denne gang ikke  at fremme forslagene i hvidbogen om fremtiden for Storbritanniens atomafskrækkelse”.  
 
Det skotske parlament viste en klar og tydelig opposition mod den britiske regerings planer om at erstatte Trident atomvåbensystemet (ved 71 stemmer mod 16 og 39 afstod fra at stemme) og omfattende støtte for denne regerings visioner om et Skotland uden atomvåben.
 
Under debatten signalerede den skotske regering dens intension om nøje at overveje flertallet af skotternes synspunkter og omhyggeligt overveje hvilke aspekter af den britiske regerings planer om erstatning af Trident, der ville have betydning for vores ansvar i Skotland efter overtagelse.  
 
Vi gjorde det klart at vi vil gøre alt hvad vi kan i lyset af disse forpligtelser, for at overtale den britiske regering til at ændre dets standpunkt, såvel omkring spørgsmålet om erstatningsprogrammerne som omkring det generelle princip at vedligeholde og indsætte atomvåben. 
 
Idet vi indser at der er en række synspunkter om Skotlands konstitution i fremtiden har vi lagt vægt på en national debat med offentligheden i Skotland omkring mulighederne for en ændring af grundloven, der kan føre til yderligere udvikling af metoderne til egen styreform. Som en del af denne debat om Skotlands fremtidige styre, vil vi holde en række møder på højt niveau med interessenter fra hele det skotske liv for at diskutere konsekvenserne af en erstatning af Trident, og hvorledes et Skotland uden atomvåben kunne tænkes at se ud. 
 
Jeg vil gerne garantere jer Skotlands dybeste engagement for international fred og sikkerhed, samt vores ønske om at fremme sager for igangsættelse af atomnedrustning og ikke-spredning og andre internationale aftaler og traktater. 
I må endelig ikke tøve med at kontakte mig, hvis jeres regering ønsker at diskutere disse emner yderligere”. 
 
Alex Salmond, Prime Minister of Scotland 
 
 

(Dette er frit oversat af Ulla Røder, og teksten på engelsk kan læses nedenfor).

 
 
Dear international friends,
 
We are facing exciting times in Scotland in relation to nuclear
disarmament at the moment - the Scottish Government is tomorrow Monday
22 October 2007 hosting a summit that many of us from the activist
movement here in Scotland are invited to participate in. As far as we
know this summit is unprecedented, for the first time talks of this
 kind
is happening by invitation from the Scottish Government. We don't yet
know what will come out of it or how fast, but at least it is
 happening.
 
Usually we write to you and ask you to come and blockade Faslane, but
this time you can act from where you are based:) What I wanted to ask
you is to support the Scottish Government's request to all non-nuclear
signatories of the NPT (many of them your countries) in that maybe you
could apply pressure/express your support for your country to publicly
support Scotland in its struggle against Trident (see below from
 today's
Sunday Herald).
 
I guess there are many creative ways to do this. I also think it is
extremely important that we get this out in the media far and wide,
 this
is really inspirational stuff. Organisational or individual support is
welcome, it would also be great to hear what you are planning to do and
maybe you could send me any press releases, updates, responses etc in
relation to this issue. Please spread the word to other organisations
 in
your country, maybe you could do a joint statement in each country to
your governments/authorities, get the Mayors for Peace in your
neighbourhood to express support - there's lots of stuff to do!
 
More reporting will be circulated after the summit, watch this space!
And don't forget, we are at this stage with government talks because
 YOU
and so many others have supported and taken part in Scotland's
anti-nuclear struggle, a truly international struggle, so a very warm
THANK YOU!! :)
 
Peace,
Anna-Linnéa Rundberg
 
* * * * * * * * * *
 
Scotland seeks world backing for banning nuclear weapons
 
http://www.robedwards.com/2007/10/scotland-seeks-.html
 
from Sunday Herald, 21 October 2007
<http://www.sundayherald.com/news/heraldnews/display.var.1775313.0.salmond_help_us_get_rid_of_trident.php>
 
Alex Salmond has made a major bid to win international backing for his
government's campaign to rid Scotland of nuclear weapons, the Sunday
Herald can reveal.
 
The First Minister has written to 122 countries highlighting the
nation's opposition to the deployment of Trident nuclear warheads on
 the
Clyde, and his determination to try and block the UK government's
decision to replace Trident over the next few decades.
 
Salmond is also asking countries to support a request for Scotland to
 be
given observer status at future meetings of the Nuclear
Non-Proliferation Treaty <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/treaty>
 (NPT),
the world's main barrier to nuclear mayhem.
 
The First Minister's
<http://www.scotland.gov.uk/About/Scottish-Cabinet/First-Minister>
unprecedented move, which comes of the eve of the Scottish Government's
Trident summit in Glasgow on Monday, has been hailed as a potential
breakthrough by world disarmament experts.
 
Tomorrow's meeting will hear new evidence from Scottish advocate, John
Mayer <http://www.nuclearpeace.co.uk>, that nuclear weapons are illegal
under international law. He will argue that the Scottish Parliament
would be "well within its competence" to pass legislation preventing
crimes committed by weapons of mass destruction.
 
"The law of the whole world is against Trident," Mayer said. "The
Scottish Parliament stands at a turning point to outlaw its threat or
use, and in doing so will lead the world into a safer 21st Century."
 
Salmond's letter, sent last week, is addressed to the UK ambassadors of
122 countries party to the NPT. "In May, for the first time since the
nuclear age began in 1945, the people of Scotland elected a government
that is opposed to nuclear weapons," he declared.
 
The Scottish Government was planning to do "all that we can" to
 persuade
UK ministers to change their mind on the current and future deployment
of Trident <http://www.royal-navy.mod.uk/server/show/nav.2420>, Salmond
said. "The majority of Scottish people and their elected
 representatives
oppose these deployments."
 
A decision to replace Trident
<http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/DefencePolicyAndBusiness/GovernmentAnnouncesIntentionToMaintainTheUksNuclearDeterrent.htm>
was taken by the former Prime Minister, Tony Blair, and pushed through
the House of Commons in March this year, despite a major Labour revolt.
But a majority of Scottish MPs opposed the decision, as have an
overwhelming majority of MSPs in the Scottish Parliament.
 
Monday's summit will be opened by the Deputy First Minister, Nicola
Sturgeon
<http://www.scotland.gov.uk/About/Scottish-Cabinet/nicolasturgeonmsp>,
and closed by the Scottish Minister for Parliamentary Business, Bruce
Crawford
<http://www.scotland.gov.uk/About/Scottish-Cabinet/brucecrawfordmsp>.
"There are few more important issues in the world today than nuclear
weapons proliferation," Crawford told the Sunday Herald.
 
"As a country we have every right to give voice to our opposition to
nuclear weapons on Scottish soil. It would be morally negligent not to
raise the Scottish arguments with the UK Government - and an abdication
of responsibility not to consider its impact on devolved areas of
responsibility."
 
Scotland's stance was warmly welcomed by nuclear disarmament experts,
who argued that it could be crucial in helping to shift world opinion.
"This bold and timely initiative by the First Minister of Scotland
deserves to succeed," said Dr Ian Davis, director of the British
American Security Information Council <http://www.basicint.org> in
 London.
 
Davis argued that there was a growing global movement to reverse
reliance on nuclear weapons, backed by former US Secretaries of State,
George Schulz and Henry Kissinger, as well as Democratic Presidential
candidates, Barack Obama and Hilary Clinton.
 
He said: "The Scottish people have long held the moral high ground on
nuclear disarmament and having them represented at the NPT would be a
real fillip to the majority world - currently 184 states - committed to
a non-nuclear weapon future."
 
Dan Plesch <http://www.danplesch.net>, the director of the Centre for
International Studies and Diplomacy <http://www.cisd.soas.ac.uk> at the
University of London, pointed out that Britain was violating the NPT by
acquired nuclear weapons from the US and by failing to conclude a
 treaty
banning them. "So this Scottish initiative on Trident and the NPT is
bound to be welcomed internationally," he said.
 
According to the Green MSP Patrick Harvie
<http://www.patrickharviemsp.com/>, who is speaking at Monday's summit,
it was vital to explore every way of blocking nuclear weapons. "The
proposal to replace Trident is abhorrent, and will make the world a
 more
dangerous place," he said.
 
"With the backing of the people and a majority in the Scottish
Parliament, we all have an obligation to do what we can to stop the
Westminster government forcing another generation of nuclear weapons
onto Scotland."
 
New research released by the Scottish Government suggests that
opposition to nuclear weapons was a significant factor in causing
 voters
to switch from Labour to the Scottish National Party (SNP) at the
election in May. There was "a compelling case that Trident was at least
part of the reason for Labour losing support in 2007", said the author
of the research, Robert Johns
<http://www.strath.ac.uk/government/staff/johnsrobertdr/> from the
University of Strathclyde.
 
"Almost half of those who had voted Labour previously but opposed
Trident deserted the party in 2007," he added. "The SNP was the clearly
the biggest beneficiary of this exodus".
 
An opinion poll by YouGov <http://www.yougov.com/> in May showed that
58% of people in Scotland were opposed to Trident. This was between
 four
and six points higher than four opinion polls over the previous ten
 months.
 
/Read an earlier story about ways of blocking the replacement of the
Trident nuclear weapons here
<http://www.robedwards.com/2007/10/clyde-trident-u.html>./
 
/Below is the full text of the letter from First Minister Alex Salmond
sent to 122 parties to the Nuclear Non-Proliferation Treaty on 15
October 2007:/
 
    "I am writing to you, as representative of a State Party to the
    Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), to inform you of the
    Scottish Government’s views and determination to play as
    constructive a part as possible in pursuing our country’s nuclear
    disarmament obligations under the NPT. We also intend to explore
 the
    possibility of taking up observer status at future NPT meetings, so
    that we can more directly and effectively represent the aspirations
    and interests of Scotland’s people. In the event that we do seek
    that status, I would hope we would be able to count on your
    government’s support.
 
    "As you may know, the United Kingdom currently deploys a
 4-submarine
    Trident nuclear weapon system from the Faslane Naval Base in
    Scotland. The UK also stores up to 200 nuclear warheads a few miles
    further along the coast, in Coulport. Last March the UK government
    pushed through the Westminster Parliament a preliminary decision to
    renew the Trident system, thereby signalling its intention to
    continue to make and deploy nuclear weapons beyond 2050. The
    majority of Scottish people and their elected representatives
 oppose
    these deployments.
 
    "In May, for the first time since the nuclear age began in 1945,
 the
    people of Scotland elected a government that is opposed to nuclear
    weapons. On 14 June, the Scottish Parliament debated the following
    motion in relation to the UK Government’s policy on nuclear
 weapons:
 
    “That the Parliament congratulates the majority of Scottish MPs for
    voting on 14 March 2007 to reject the replacement of Trident,
    recognises that decisions on matters of defence are matters within
    the responsibility of the UK Government and Parliament and calls on
    the UK Government not to go ahead at this time with the proposal in
    the White Paper, The Future of the United Kingdom's Nuclear
 Deterrent.”
 
    "The Scottish Parliament showed clear and overwhelming opposition
 to
    the UK Government’s plan to replace its Trident nuclear weapons
    system (by 71 votes to 16, with 39 abstentions), and widespread
    support for this Government’s vision of a Scotland without nuclear
    weapons.
 
    "During the debate, the Scottish Government signalled its intention
    to reflect on the views of the majority of Scots and carefully
    consider which aspects of the UK Government’s plans to replace
    Trident impact on our responsibilities in Scotland under
 devolution.
    We made it clear that we will do all that we can, in light of those
    responsibilities, to persuade the UK Government to change its
 stance
    both on the replacement programme and on the general principle of
    maintaining and deploying nuclear weapons.
 
    "Recognising that there are a range of views on the constitutional
    future of Scotland, we have embarked on a National Conversation
 with
    the Scottish public on the options for constitutional change
 leading
    to further development of the way we govern ourselves. As part of
    this debate on Scotland’s constitutional future, we will be holding
    a high level meeting of key stakeholders from across Scottish life
    to discuss the implications of the replacement of Trident and what
 a
    Scotland without nuclear weapons might look like.
 
    "I would like to assure you of Scotland’s deep commitment to
    international peace and security, and our desire to participate in
    making the case for implementation of the nuclear disarmament and
    non-proliferation provisions of the NPT and other relevant
    international agreements and treaties. Please do not hesitate to
    contact me if you or your government wish to discuss these issues
    further."
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden