D 17.05.07 fra Ulla Røder <b_u_r_2003@yahoo.dk>

 

VIGTIG - Støt sultestrejkende studenter

mod  Los Alamos og Lawrence Livermore atomvåbenlaboratorier.

 

Mere end 40 studenter fra University of
> California  strejker indtil Universitet ophører med
dets bånd til atomvåbenlaboratorierne Los Alamos and
Lawrence Livermore laboratories, som er i gang med at
skulle producere et nyt arsenal af hydrogenbomber i
strid med ikkespredningsaftalen, der pålægger at
arbejde i god tro for atomvåbennedrustning. 
 
Ved at designe den nye Reliable Replacement Warhead
hydrogen bombe efter ordre fra US atomvåbenråd er
Lawrence Livermore Nationa Laboratories involveret i
at sende en meget farlig meddelelse til det
internationale samfund, at USA har til hensigt at
beholde et stort atomvåben arsenal i uendelig lang
tid. Produktionsprocessen af disse våben bringer
miljøet i fare i New Mexico og starter et nyt
våbenkapløb af hidtil udset størrelse. 
 
Der er brug for support til de sultestrejkende
studenter - HER OG NU. 
 
Vi er ikke alene fredelige mennesker, men vi er i
allerhøjeste grad imod atomvåben. Skrot de atomvåben,
og forbyd al fremtidig produktion.
 
Skriv til dine politikere idag og bed dem tage affære.
 
Send brev til den amerikanske ambassade
Send støtte brev til de studerende på dette link:
  http://www.sbantiwar.org/hungerstrike/.
 
Nyheder og ajourføring 
>   http://nonukeshungerstrike.blogspot.com/
>    
>  
>
http://acdn.france.free.fr/spip/breve.php3?id_breve=358&lang=en
> 
 
 
Ulla Røder
By designing the new Reliable Replacement Warhead
hydrogen bomb, as per the order of the US Nuclear
Weapons Council, LLNL is involved in sending a clear
message to the international community that the United
States intends to maintain a vast nuclear weapons
arsenal for the indefinite future, despite its legal
obligation to disarm. By preparing to manufacture
plutonium pits, LANL is responsible for the most
pivotal step in the process of manufacturing new
nuclear warheads, one which stands to pollute the
natural environment of New Mexico.
 
>    
>   They need our support! Letters should be written
> to the Regents of the University asking the
> University to give up its management and ties to the
> weapons labs.
>    
 
--- Paul Newton <gettingfedupfast@yahoo.co.uk> skrev:
 
> Til: directactionagainstwar@yahoogroups.com
> Fra: Paul Newton <gettingfedupfast@yahoo.co.uk>
> Dato: Tue, 15 May 2007 16:52:34 +0100 (BST)
> Emne: [DAAW] ACTION NEEDED to Support Student Hunger
> Strike Against Nuclear Weapons
> 
> Hope this isn't stretching guidlines!!
> 
> Romi Elnagar <bluesapphire48@yahoo.com> wrote:  To:
> Abolition Global Caucus
> <abolition-caucus@yahoogroups.com>
> From: Romi Elnagar <bluesapphire48@yahoo.com>
> Date: Sat, 12 May 2007 20:58:40 -0700 (PDT)
> Subject: [Revolutionary_Diary] ACTION NEEDED to
> Support Student Hunger Strike Against Nuclear
> Weapons
> 
>           Action Needed to Support Student Hunger
> Strike Against Nuclear Weapons
> Saturday 12 May 2007 
>    
>     There is a hunger strike on University of
> California campuses.
>    
>   Over 40 students, faculty and alumni, have decided
> to forgo food until the University severs its ties
> with Los Alamos and Lawrence Livermore laboratories,
> which are presently planning to manufacture a whole
> new hydrogen bomb arsenal in violation of our
> agreement in the Non-proliferation Treaty for good
> faith efforts for nuclear disarmament.
>    
>   They need our support! Letters should be written
> to the Regents of the University asking the
> University to give up its management and ties to the
> weapons labs.
>    
>   You can get info and see the launch of the hunger
> strike at:
>   http://www.sbantiwar.org/hungerstrike/.
>   For news and updates go to: 
>   http://nonukeshungerstrike.blogspot.com/
>    
>  
>
http://acdn.france.free.fr/spip/breve.php3?id_breve=358&lang=en
> 
>     
 
 
          http://www.stopterrorkrigen.dk/ullaroeder.htm
  Enhver kastet bombe, enhver affyret kugle i denne terrorkrigs navn skal produceres et eller andet sted;
   Og hvor end dette sted er, kan der rejses modstand.