19.03.07 modtaget fra Jacob Holdt

I dag har VORES krigsbarn i Irak 4 års fødselsdag!

Kære Arne
 
Du sender jo ikke ud i Html, så herunder er en ren tekstversion af:
http://www.american-pictures.com/gives/birthday/greetings/
 
 
Kære venner
 
I dag har VORES krigsbarn i Irak 4 års fødselsdag! 
Vi var hundredtusinder ud over alle grænser, der inden krigen advarede
om at starte dette forudsigelige blodbad, men især i Danmark tromlede et
døvt flertal krigen igennem næsten uden diskussion og indleven. 
 
Nu - efter over 100.000 irakeres død og 3.8 millioner flygtninge fra det
helvede vi satte i gang - savner jeg stadig en dybere debat;  om det mon
ikke var og er muligt at bekæmpe undertrykkelse gennem en mere
"lyttende"  ikke- voldelig indgriben med deraf mindre undertrykkende
metoder. 
 
Med udgangspunkt i min advarsel i Politiken inden krigen giver jeg her
mit bud på hvordan vi kunne have håndteret Irak med ikke-voldelige
metoder. Dels for at opmuntre til en tiltrængt debat om vores
krigsdeltagelse og dels for at opmuntre danske soldater til at deltage i
fremtidige befrielsesaktioner uden at "ødelægge landsbyen, de ville
redde."
 
Lad os nu ønske hinanden tillykke med fødselsdagen ved i det mindste at
snakke om og tage ansvar for vanskabningen, vi sammen har født ......ud
over alle grænser!
 
De kærligste hilsner
Jacob Holdt
 
 
 
Herunder min opsummering på 4 års fødselsdagen tidligere bragt som
kronik i Politiken den 22. februar 2007:
 
 
Irak i vore hjerter
 
 
af Jacob Holdt, 
workshopleder om undertrykkelse 
gennem 25 år i amerikanske universiteter
 
 
 
Det har undret mig at vores blodige angrebskrig næsten ikke har været
under debat. Enkelte har diskuteret løgnene, Bush og Fogh brugte til at
forføre os ind i "krigens nødvendighed", men ikke løgnen i at ville
indføre demokrati vha. ikke-demokrati eller voldelig kommunikation.
Skønt alt nu er tabt bør diskussionen tages med henblik på afvæbning af
fremtidige diktaturer. 
 
Vi var mange der inden korstoget advarede mod at deltage i galskaben,
men både tilhængere og modstandere syntes dengang at indtage voldelige
positioner. Enten for en voldelig afvæbning af Saddam Hussein eller for
en voldelig fortsættelse af hans diktatur gennem en pacifistisk venden
det blinde øje til. Det sidste var for mig uacceptabelt med den vold,
som fortsat vold mod irakerne ville gøre mod os selv. Som
ikke-voldstilhænger prøvede jeg i Politiken (14.2.03) inden krigen
derfor at argumentere for en tredje vej. 
 
På det personlige plan har jeg praktiseret ikke-voldelig afvæbning af
voldsmænd lige siden jeg som ung så nogle rockere jage en fyr med
jernlænker på Vesterbro. Jeg var i fineste skrud på vej til fest, men
sprang af cyklen for at intervenere, hvorefter rockerne pryglede mig til
en skadestuetur og en ufestlig fest i blodige laser. Jeg indså siden at
jeg havde fejlet ved at praktisere fjendtlig kommunikation overfor
voldsmændene ("I opfører jer som nazister") frem for afvæbnende
indlevelse. Siden lærte jeg at "afvæbne" langt mere voldelige gangstere
i USA’s ghettoer og har man først lært sig kunsten er det spændende at
afprøve ideerne i verdens mest voldelige slumkvarterer i f.eks.
Sydafrika, Namibia, Nicaragua, Haiti, Jamaica osv.
 
Undertrykkelsesmønstre (i f.eks. Ku Klux Klan og Hizb-ut-Tahrir)
bearbejdes jo ved at man kærligt går ind i dem, mens de altid forværres
af hadsk passiv fordømmelse udefra. Selv to magtfulde Ku Klux
Klan-ledere har jeg på det sidste fået "afvæbnet" eller til at forlade
klanen – den ene dog næsten med døden til følge. Det må dog huskes at
ikke-voldelig intervention i reglen kræver langt færre ofre end
pacifismens passive vold. 
(ps. Denne kronik blev skrevet før mit besøg hos omtalte Klan-leder Jeff
Berry i februar. Han overlevede med nød og næppe overfaldet fra andre
klanmedlemmer, da han ville opløse KKK, og ses nu lam og blind for
livstid her. Et Tv-program om min forsoningsrejse med ham rundt for at
besøge alle mine sorte venner kort tid før kommer om kort tid på DR2).
 
 
Mit forslag til at undgå et blodbad i Irak var derfor dengang at bruge
en sådan afvæbningspolitik, som kan formuleres kort: "Hvis en voldsmand
angriber dig er hjælpen altid lige ved hånden. Nemlig fra mennesket, som
er låst fast inde i lidelsesmønstret." Overfor voldsmennesker eller
voldsdiktaturer som Irak og Nordkorea forråder man straks menneskets
befrielse ved at dæmonisere det som ondt i en "ondskabens akse." I
undertrykkelsessystemer som skildret i filmen "De andres liv" er alle
ofre og bødler. 
 
Det var derfor vigtigt og ikke spor svært at tillægge sig et kærligt syn
på Saddam Hussein som offer. Lad mig undtagelsesvis se bort fra de
barndomsskader, som vi ved at han led under. Men fra første øjeblik,
hvor han fik magten og i det voldsklima, som Bath-partiet havde skabt,
henrettede rivaliserende officerer, blev han et offer for frygt. En
frygt for fjender, som førte til undertrykkelsens logik med mere og mere
vold overfor "fjender" for ikke selv at miste livet. Nøjagtig som jeg
kender det fra så mange af mine "gode" sorte venner, som "kom til" i
ghettoens voldelige logik at tage en pistol med sig under et uskyldigt
røveri – og af angst pludselig begyndte at skyde mod alt og alle uden at
have nogen kalkuleret plan eller indre ondskab. 
 
Da alle diktatorer drives af frygt skal enhver befrielsesaktion
gennemtænkes og tilrettelægges som et Stockholmsk gidselsyndrom. Alle
gidslernes liv skal reddes inklusive den oprindelige gidseltager. Hvis
ikke man fra begyndelsen giver sig selv og gidseltageren løfte om dette
vil det altid ende i et blodbad, som først og fremmest går ud over
gidslerne, "fjendens" uskyldige soldater. Der er altså ingen "fjender" i
et gidseldrama, kun mennesker, som skal udfris af deres midlertidige
lidelsesmønstre. Dette løfte er uhyre vigtigt for at redde gidslerne ud
i live – ikke mindst i alle andre diktaturer. 
 
En ting kan vi være sikre på efter at vi har set Bushs og Foghs stupide
straffeekspedition endt med et reb om Saddams hals, er at alverdens
diktatorer nu vil stramme løkken om deres egne gidsler for at undgå
samme skæbne. Dette advarede jeg i Politiken mod inden krigen: 
 
"Vi svigter irakerne hvis vi ikke magter at undervise en cowboy (Bush) i
at man sindigt og blidt indfanger og opdrætter forvildede køer med en
lasso - ikke ved at skyde dem ned som bisonokser fra et eksprestog. Vi
svigter dem ved intet nyt at bringe til Irak hvis vi ikke behandler
Saddam Hussein ordentligt." 
 
Gidselaffærer i USA ender altid i blodbade og yderligere vold som
massedrabet i Waco, der medførte terrorismen i Oklahoma City - et
direkte spejlbillede af det Irak, Bush og Fogh nu har skabt. Dermed har
Bush også forskertset det magtmonopol som er så vigtigt i en
befrielsesaktion og som den empatiske Clinton var så dygtig til at bruge
uden unødig spild af liv. Selv deltog jeg ivrigt under invasionen i
Haiti efter hans intelligente ikke-voldelige afvæbning af diktatoren
Cédras og sad på en amerikansk pansret mandskabsvogn under befrielsen af
Kosovo efter den lidt vanskeligere afvæbning af Milosevic på lokalt
plan. 
 
Da jeg så alle de albanske massegrave og nedbrændte huse var jeg glad
for at jeg ikke havde indtaget en passiv og pacifistisk holdning til
serbernes racistiske apartheid-politik. Det var vanskeligt ikke at føle
had overfor undertrykkerne, når jeg sammen med de hjemvendte albanere
genfandt deres slægtninge i grave eller ødelagte hjem. Netop derfor
indså jeg at det var dette hadske serbiske mindretal, der fra nu af
skulle have al min kærlighed i tanker og forsonende handling hvis jeg
(som besætter) skulle medvirke til at århundreders gensidig
undertrykkelse og hævn blev bragt til ophør. 
 
Det var en lignende ikke-voldelig intervention i Irak jeg foreslog i
Politiken. "Det vil tage tid og snilde, militær omringning, psykologisk
bearbejdning af de indespærrede osv. Den måde man løser en gidselaffære
på siger ikke blot noget om én selv, men om den verden man ønsker at
skabe. For hvert menneske man myrder eller undertrykker for at nå sine
mål lægger man kimen til den næste krig." 
 
Det jeg havde i tankerne var en fortsættelse af den beskyttende zone,
som Bush’s far med luftvåbnets magt – inspireret af englænderne i
1920’erne - havde anlagt for kurderne nord for den 36. breddegrad. Den
burde udvides til at genetablere den tilsvarende zone han oprindelig gav
marskaraberne syd for den 32. breddegrad. Men da han efter at have
opmuntret disse til oprør siden svigtede dem med hundredtusinders død
til følge, er det utrolig naivt af Fogh at følge sønnen ind i dette
område og tro de ville blive tiljublede som "befriere". 
 
Shiiternes hjerter kunne vi derimod have vundet ved i måske 5-10 år at
genoptage beskyttelsen af dem fra luften og langsomt – i takt med at
Saddam derved mistede olieindtægten i både nord og syd og ikke havde en
chance i den åbne ørken for at erobre det tabte tilbage – at bruge
cowboyens beskyttende lasso til på samme måde langsomt og blidt at
indfange de hellige byer længere nordpå og derved også vinde iranernes
hjerter. Alt sammen uden at en eneste amerikansk soldat betrådte "hellig
muslimsk jord" udover den de allerede betrådte efter at have vundet
kuwaiternes hjerter. 
 
Problemet vi har med shiiterne i dag går tilbage til vores svigt. Husk
at Muqtada al-Sadr fra starten var på et faderhævntogt nøjagtig som Bush
var det. Næsten 70 % af irakerne støtter angreb på besættelsesstyrkerne,
men da vi gennem 12 års intelligent lassopolitik har vundet kurdernes
hjerter – sammen med tyrkerne snart de eneste provestlige muslimer i
verden, som endnu ikke har skudt en eneste af vore tropper – vil det
sige at næsten alle andre irakere er imod os. Eller rettere imod en
voldelig befrielse, der ikke fjernede volden hverken fra deres eller
vore hjerter. 
 
Resten af mit ikke-voldelige forslag går på, at efter 20 års kurdisk og
måske 8 års shiitisk de facto befrielse ville magtforholdet i Irak være
ændret totalt. Fra 2010 kunne vi derpå begynde en gradvis inddæmning af
den hårde "Sunnitrekant", der så gradvist ville have vænnet sig til at
have mistet sin tidligere mangeårige dominans og nu blot skulle vindes
det sidste lille stykke over på vores side gennem en intelligent
"omvendt Saddam-politik". 
 
Tænk blot på hvordan Saddam vandt den stædige Buessa-stamme i Falluja
med dens skånselsløse æresbegreber, som i 500 år stolt havde holdt både
ottomanerne og englænderne ude. Selv Hussein fra Albu-Nasir-stammen
turde ikke komme der, men vandt alligevel langsomt Fallujas loyalitet
over med løfter om privilegier. Selv om stammetilhørsforhold ikke
spiller helt så stor rolle i dag, gør en bys stolte selvforståelse det,
hvilket vi kunne have udnyttet lige så intelligent som Saddam. Jeg
forestillede mig at hvis det i slutfasen skulle blive nødvendigt med
besættelsestropper i Al Anbarprovinsen, skulle ubevæbnede danske tropper
udstationeres i Falluja, for som jeg skrev "efter den angste
forskansning jeg så amerikanerne foretage af sig selv i det fredelige
syd-Kosovo, tør jeg ikke overlade opgaven til dem. Jeg blev stolt over
at se hvor populære de danske styrker blev ved åbent at blande sig med
befolkningen i det svære og hadske Mitrovice-område. Betændte områder
bør derfor overlades til danske fredsstyrker. Vigtigst er det at en hel
hær af irakere bliver uddannet i det bedste jeg kender fra USA om
konfliktløsning og fra Sydafrika om forsoning. Skal vi vende
marginaliseringen af den arabiske verden og dens sårbare post-koloniale
psykologi må hvert et skridt vi foretager os i Irak se lige så uselvisk
ud som under kampen for at redde muslimerne i Kosovo. Selviskhed og blod
på hænderne har vi ved intet at foretage os nu som da vi forrådte
muslimerne i Bosnien!"
 
Som bekendt gjorde Bush og Fogh det modsatte. De opførte sig som
elefanter i en glasbutik – Bush "udslettede byen for at redde den" og
Fogh stak hovedet i ørkensandet for at lade som om han ikke var en del
af myrderierne. Selv i dag ligger store dele af denne by med
århundreders ry for at være uindtagelig, øde hen. Derimod ligger dens
flygtede indbyggere med deres knuste og sårede stolthed overalt i Irak
på lur for at knuse og såre os, som tog alt fra dem – tilmed det
levebrød Saddam havde givet dem i bytte for at kunne "indtage" byen med
den intelligente ikke-vold, vi selv burde have brugt overfor sunnierne. 
 
Vi får de fjender (og terrorister) vi har fortjent når vi bekvemt vælger
ikke at "se" og bygge på mennesket i dem, vi ønsker at befri (eller
integrere!) – både i Irak og i resten af den muslimske verden. Særligt
undrer det mig at Fogh svigtede sine tidligere tanker om at man bør gøre
modstand mod besættelse, men i stedet fuldstændig blottet for forståelse
kaldte oprørerne "terrorister" - selv mens disse endnu kun gik efter
militære mål. Først senere gik sunnierne løs på shiitiske civile, der
søgte de jobs og den magt de selv tidligere havde haft. Hvilket var
starten på en borgerkrig og årtiers blodbad, som vi kunne have undgået
gennem en anderledes empatisk ikke-voldelig indgriben med krav til Bush
om at opføre sig som en sindig cowboy og ikke som et spoleret barn, der
forlanger hele verden serveret på et sølvfad – her og nu. 
 
For dermed svigtede vi også demokratiet. Som jeg dengang skrev: "Lad
dette være en "pædagogisk krig", hvilket der er stærkt brug for med "øje
for øje og tand for tand"-tænkningen i USA og den arabiske verden. EU
bør kun støtte et FN-mandat mod løfter om at ingen selv nok så
ansvarlige kan få dødsstraf og mod at de ansvarlige bringes for den
internationale strafferetsdomstol. Da almindelige amerikanere er totalt
uvidende om at de med dødsstraffen står alene sammen med de mest brutale
regimer i verden, vil dette budskab til amerikanerne og mange muslimske
lande i sig selv mindske volden i verden." 
 
Fogh svigtede demokratiet ved ikke sammen med resten af EU-tropperne at
trække sig ud den dag dødsstraffen blev genindført i Irak og således
gjorde al forsoning umulig. Eller rettere ved ikke at bruge koalitionen
til at kræve ægte demokrati, hvilket nødvendigvis måtte indebære krav om
at ingen landsdækkende afstemning måtte finde sted inden en langvarig
forsoning havde fundet sted. At skulle stemme på grundlag af historiske
undertrykkelsesmønstre har intet med demokrati at gøre, da det altid vil
udarte i flertalsdiktatur - en vigtig debat, der bør tages inden
fremtidige demokratikorstog. 
 
Jeg selv lærte lektien bittert, da jeg i 1982 i naiv tillid til
Lancasteraftalens demokratisering af Zimbabwe investerede penge og håb i
Mugabe blot for i dag at se det hele vanslægte i shonaernes
flertalstyrani og projekterne i ruiner. Uffe Elleman lærte også den
bitre lektie, som jeg advarede imod i Politiken: "Hvad der kommer efter
krigen afhænger helt af hvor pædagogisk vi løser gidseldramaet overfor
irakerne selv. Uden langvarig forberedelse kommer der et ragnarok værre
end Jugoslaviens opløsning." Skønt vores generation fik ørerne tudet
fulde med at "efter Tito kommer kaos", gik Uffe og Kohl alligevel ud og
opmuntrede og anerkendte Sloveniens og Kroatiens løsrivelse frem for at
bruge en mild samlende "undertrykkelse" med pisk og gulerod under EU som
værdig erstatning for Titos ditto. At optage et samlet Jugoslavien under
fortsat kollektiv ledelse i EU dengang ville have været langt
"billigere" end blodbadet, der fulgte. Ligesom i Irak førte denne
opsplittelse i demokratiets navn uden ydre opmuntring til forsoning
straks til et hævnende flertalsdemokratis etniske udrensning med
massegrave. 
 
Det er den samme morderiske afgrund, vi nu stirrer ned i ved ikke at
have brugt Saddam Hussein til det alle diktatorer skal bruges til –
ikke-voldelig forsoning. Som jeg skrev: "Efter denne militære omringning
lader vi Carter overtale Saddam til efter Haiti-modellen at gå i asyl i
Danmark, hvor han kan få en af vore befæstede adelige borge og sætte i
stand for sine penge. Balsalen skal bruges til pædagogisk
konfliktløsning og forsoning med de irakiske flygtninge i Danmark, som
hver dag skal sendes på irakisk Tv og Al Jazeera!" 
 
Med løfte til ham (og verdens andre diktatorer) om evigt liv i en
beskyttet bolig mod at stille op i denne uhyre vigtige pædagogiske
brobygning forestillede jeg mig at vi her kunne flyve hans ofre op til
daglige konfrontationer, der ville have en forsonende og samlende
virkning på alle irakere. Først hans sunni-ofre for at undgå den
heltestatus han i dag har fået i den arabiske verden, derpå kurderne og
shiiterne. Men da Bush og Fogh kun forstår straf og "konsekvens" er vi i
dag endt med et flertalstyrani i Irak ligeså blodigt som Saddams – mens
Mandelas intelligente forsoningspolitik opbyggede et flertalsdemokrati
uden at krumme et hår på de tidligere undertrykkere. 
 
Jeg har i høj grad skrevet dette for at opmuntre Danmark til at deltage
i fremtidige afvæbninger af blodige diktaturer, dog med tropper og under
en regering, der forinden har lært ikke-voldelig kommunikation. Der
findes ingen voldsmænd, har jeg lært, som man ikke kan vinde over hvis
man kommunikerer med et rent, åbent og lyttende hjerte. 
 
Men irakerne var aldrig i vore hjerter og derfor vandt vi aldrig deres.
Modsat invasionerne i Haiti og Kosovo skinnede det igennem for vore ofre
at dette handlede mest om olie, fede kontrakter og ideologi, hvorfor det
for araberne lignede en klassisk imperialisme, de kun kendte alt for
godt. Tænk blot på Saddams noble læremester, englænderne, og deres brug
af kemiske våben mod kurderne i 1920. 
 
Om irakerne virkelig er i vore hjerter får vi at se nu, hvor vi bliver
nødt til at tage imod et antal af de 2-3 millioner flygtninge fra
volden, vi iværksatte imod dem, som står i forhold til vores andel af
ansvaret, dvs. 7.000-10.000. Hovedet og hjertet havde vi ikke med os i
Irak, men skal vi også være hoved- og hjerteløse herhjemme?