15.03.07

 

Husk lige krigsflygtningene og stjernekrigen


Jeg har lige været inde på Nej til krigs hjemmeside med demonstrations-paroler på lørdag  d. 17. marts. Det er stadig Irak og lidt Afghanistan der fokuseres på – og tilsyneladende intet andet

Men Der er 2 aktuelle problemstillinger som jeg mener en fredsbevægelse må tage stilling til - især efter at Fogh måske ellers håber han kan få folk til at blive hjemme efter meddelelsen om dato for hjemrejse for soldaterne i Basra, når han nu alligevel pga. den engelske fredsbevægelses pres på Blair er nødt til at følge englænderne ud.

Og det ene er regeringens uansvarlige holdning til at den har været med til at skabe 4 millioner krigsflygtninge, 2 internt og 2 mill i nabolandene. Det har altid været fredsbevægelsers lod at hjælpe krigens ofre. Det er så ligetil at tage det med i parolerne Og herunder, selvfølgelig at kræve stop for tvangshjemsendelse og indirekte tvangshjemsendelse gennem chikane ved at stille traumatiserede  krigsflygtninge overfor det umulige valg som psykiateren Bente Rich kalder psykisk tortur af  krigsflygtninge.
(Dette hvis ikke antikrigsbevægelsen skal undgå beskyldninger for at være domineret af negative følelser som primitiv antiamerikanisme og skadefryd over at fjenderne er kørt fast i Irak i en grad så den glemmer hjælp til krigens ofre og glemmer at tænke på hvordan man undgår fremtidige krige som fortsat halehæng  til USA jf punkt 2)

Hvis de der har magten over parolerne ikke ville tage asyl eller anden form for hjælp til krigsflygtninge med i parolerne ,så ikke blot svigter man sit eget grundlag, men man svigter lige op i hovedet den bevægelse for en human dansk flygtningepolitik der vinder frem med bla. de 47.000 underskrifter og nu blandt kendte folk også af borgerlige der ser sig selv som anstændige mennesker. Det har altid været pacifister og fredsfløje der har været de første til at hjælpe krigens ofre og de fortsat nødt til, hvis de vil tages alvorligt.

Den anden aktuelle problemstilling er stjernekrigens, som er ved at komme i medierne hvor den ellers har været et tabu måske fordi der nærmest ingen opposition var, og som  bla. førte til den skandaløse blankotilladelse til brug af Thule-basen i Bush rumoprustnings/krigsprojekt. 

Der er vist stadig ingen oppositionspolitikere (eller medier) der har påpeget at missilskjoldets  bærende logiske begrundelse er  at det skal gøre USA usårlig  og derigennem vil  befæste og udbygge USAs militære verdensherredømme ved at kunne hænge en trussel op om trygt at kunne føre angrebskrig a la Irak med brug af det ydre rum. Det har da ellers været hovedargumentet fra 1980ernes fredsbevægelse (og tilhængerne af  terrorbalancen med opretholdelse af gensidig sårbarhed for at sikre gensidig afskrækkelse)
der med rette frygtede at Reagan med sit stjernekrigsprojekt ville sikre sig den førsteslagsevne til at knuse Sovjets atomarsenal til modangreb i den første atomraketangrebsbølge. Noget som Information-journalisten Jørgen Dragsdahl gjorde meget ud af  i 80erne og nød stor agtelse for især i Nej til Atomvåben, der fokuserede på selve atomkaprustningsspirallens mekanismer som den virkelige atomkrigstrussel

Måske er det derfor at Dragsdahl betragtes som så farlig af nutidens dem-eller-os-koldkrigstænkere som Bent Jensen og Jyllandsposten at de absolut skal have begravet  Dragsdahls epokegørende oplysningsindsats under 1980ernes atomkaprustningskrise ved at kalde ham KGB-spion, altså landsforræder. Og gøre det netop nu hvor NATO/EU-landene skal tage stilling til USAs legitimerende kræmmertilbud om at EU-landene kan komme med for at lette brug af Tjekkiet og Polen i den aftalestridige stjernekrigs-militarisering af rummet (med missilskjold som legitimerende 1. fase)jf f.eks. http://www.space4peace.org/


Netop i en situation hvor den danske regering har sagt den vil sige ja til at blive beskyttet og har fået begejstret tilslutning fra DF og vi ved at Danmark kan være med til at fremme EU-landenes tilslutning til at købe en tryghed (altså en falsk tryghed al den stund missilforsvaret endnu ikke har vist sig at kunne beskytte) og således vil Danmark stille sig bag USAs militære eventyrpolitk endnu engang og sikkert med alvorligere følger for dem der bliver udpeget som fjenden - men også for os danskere - end i Irakkrigen, hvor Danmark mirakuløst hidtil er blevet forskånet for terror .

Det er således nu der skal protesteres imod stjernekrigsprojektet - netop som en lære af krigseventyret i Irak . Og der er kun fredsbevægelsen til at gøre det og den burde også være den nærmeste.

OK der er kun få dage parolerne er nok trykt, men med EDB er det hurtigt at opdatere til medier og e-mails. Og man kan opfordre talerne til at kræve at Danmark giver asyl til krigsflygtninge, der ikke kan rejse hjem og påtager sig sit medansvar for de krigsflygtninge som Danmarks og andre lande i krigskoalitionen  har skabt forudsætningen for.
Og at kræve at Danmark ikke blindt lader sig pådutte og forlader sig på USAs ukurante tilbud om atomparaplysikkerhed overfor de trusler som Bush-regeringens indbildte forvrængede fjendebilleder  påstår vi har  og således lader os lænke os  til USA og derved mister vor egen handlefrihed til at tænke alternativt og kreativt og humant og ikkevoldeligt og langsigtet bæredygtigt i stedet for krysteragtigt at vælge at være med på USAs side i Bush-administrationens stjernekrigsstrategi for militær verdenskontrol gennem militarisering af rummet.
 
Det allerbedste ville selvfølgelig være hvis der også blev formuleret alternative strategier og konstruktive paroler for en ikkevoldelig bæredygtig verden

Med fredelig hilsen i al hast
Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn

post@arnehansen.net

 

-- 
Arne Hansen,
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark, Tlf.(+45)98425542
post@arnehansen.net, www.arnehansen.net, www.arnehansen.net/dialog (u.genopbyg)

 

Kære Arne Hansen
Tak for din mail. Når grundlaget for demonstrationerne (og for Nej til krig)
er begrænset - og vi f.eks. ikke i fællesskab har formuleret os om
stjernekrigen - skyldes det hensynet til at samle bredest muligt. 
Jeg er dog sikker på, at talerne vil inddrage begge emner (og helt sikkert
flygtningene). 
 
Med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Nej til krig

Helge Helge@enhedslisten.dk

 

 

 

Kære Arne!
 
Jeg håber, der er nogen der lytter til dig. Det skulle have været en
massiv anti-Irak-krigs-demo, men det giver jo ingen mening nu, da
soldaterne stort set er ved at pakke sammen. Så jeg kunne ikke være mere
enig med dig.
 
Det er vigtigt at ændre fokus, og det kunne have været meget, meget
vigtigt at inddrage de to aspekter, som du nævner. Det undrer mig
imidlertid ikke, at tankegangen (også) vedrørende denne demonstration har
været uhyre traditionel, konservativ vil jeg faktisk sige. Desværre.
 
De bedste hilsner
Annelise

a_ebbe@centrum.dk

 

 

 

Jeg er enig med Arne i at der er en vis snævertsynethed i Nej til Krig.

De har heller ikke opdaget at FredsVagten nu i små 5 år har haft 8 positive paroler hårdtkodet på vores 'FredsSkib'...

 

global retfærdighed; udryd fattigdom - ikke de fattige.
oplysning, respekt og dialog; skoler i stedet for bomber.
etnisk og kulturel mangfoldighed; mød verden med åbent sind.
enkel og bæredygtig livsglæde; global solidaritet.

Men Arne mangler osse selv en fundamental dagsorden i sin opregning af de trusler vi står overfor: løgnen om 9/11, og her kan jeg ikke undgå igen at anfægte Dragsdahls troværdighed, når han arrigt vrængende fornægter de oplagt mystiske forhold der omgærder denne begivenhed. Det er muligt han var god engang.

Forhold der peger utvetydigt på at det var et inside-job, forsåvidt de neokonservative udtrykte behov for en sådan begivenhed for at gennemføre deres globale politiske ambitioner, kombineret med at det mod alle rimelige odds ikke 'lykkedes' Bush-administartionen at forhindre det. Kombineret med at denne forsømmelighed i administrationen ikke er blevet draget retligt til ansvar, kombineret med umulige fysiske forhold, kombineret med at det ikke 'lykkedes' at fange bin Laden, etc.

 

Så kan vi strides om krigene i Afghanistan og Irak, den kommende i Iran, stjernekrig og rumskjold... altsammen er kun krusninger på overfladen hvis vi ikke gør op med den nye verdensorden (den snigende fascisme) der tog sit afsæt i Ground Zero. Hvis vi accepterer den officielle forklaring. Igen i dag i MetroX på side 14 stiller journalisten ikke spørgsmål ved at en mand der ikke har noget at miste, men masser at vinde derved, erklærer sig for 'hjernen bag 11. september'. Vi æder alt det råt der på nogen måde bekræfter vores naive billede af disse uhyggelige islamiske fanatikere. Her er venstrefløjen ikke bedre end højrefløjen, selvom I burde ha grundlag for at gennemskue magtens propaganda og ubegrænsede kynisme; og at Bush-slænget faktisk er mere uhyggelige i deres stålsatte ambition om at kontrollere verden.

 

Vi ser lige i DR2 i disse dage en engelsk dokumentarserie kaldets Frygtens Politik, hvori det igår torsdag klart dokumenteredes at de neokonservative havde brug for at skabe frygt for at gennemføre Project for a New American Century.

Så er det for mig meget svært at forstå at fornuftige folk i den vestlige verden fornægter alle tegn på at 9/11 var et 'inside job'.

 

 

 

Bo Richardt Bo Richardt bojak_bludo@yahoo.dk

FredsVagt og 9/11-Komite 


Arne Hansen <post@arnehansen.net> skrev:

Kære fredsfolk i Nej til krig, der organiserer 17. marts-demonstrationerne i Danmark

Husk lige krigsflygtningene og stjernekrigen Jeg har lige været inde på Nej til krigs hjemmeside med demonstrations-paroler på lørdag d. 17. marts. Det er stadig Irak og lidt Afghanistan der fokuseres på - og tilsyneladende intet andet

...


Det allerbedste ville selvfølgelig være hvis der også blev formuleret
alternative strategier og konstruktive paroler for en ikkevoldelig bæredygtig verden

 

 

Kære Arne.
Amnesti Nu har taletid - Ulla Strange Hansen - i morgen på Axeltorv ved Nej til Krigs demo (se hjemmesiden).
Og til glædelig korrektion: vi har når de håndskreven underskriftslister bliver talt med knapt 50.000 underskrifter.
Mange hilsner fra Gerd  Gerd Gottlieb gerdg@mail.dk