Fra Pancharajah Thambipillai thambi@stofanet.dk

 

Links til Sri Lankas forsvarsministerium >>> http://www.nationalsecurity.lk/fullnews.php?id=3703

 

En etnisk dansker og flere danske tamilere i søgelyset hos Sri Lankas forsvarsministerium.

 

Tamilvoice har flere gange ytret bekymring over at følsomme person oplysninger bliver videre givet til myndighederne på Sri Lanka via personer i DK med kontakt til paramilitære grupper på Sri Lanka. Indtil videre har ingen reageret, hverken de danske medier eller myndighederne her i landet.

 

I dag kan man på Sri Lankas forsvars ministeriums hjemmeside under deres top nyheder, læse en nyhed rettet mod Norges hjælp til fredsprocessen samt genopbygning. Der henvises til 2 lydklip som er på dansk. Lydklippene stammer fra en hjemmeside drevet af danskeren Arne Hansen fra Frederikshavn som arbejder for fred i verden. Hjemmesiden hedder Hjemmeside for flygtninge og positiv fred og er en dansksproget hjemmeside. Hvordan har Sri Lankas forsvarsministerium fået kendskab til hjemmesiden og hvordan har de kunnet forstå lydklippet som de referere i deres nyheder. I lydklippet interviewer Arne Hansen flere tamiler omkring indsamlingen efter tsunami katastrofen for 2 år siden. Nu er Sri Lankas forsvarsministerium altså i besiddelse af navnene på alle de tamiler og Arne Hansen og beskylder dem for at have indsamlet penge til LTTE.

 

Nyheden florerer nu på flere hjemmesider der støtter de paramilitære, men på de paramilitæres officielle hjemmeside i DK, er nyheden ikke at læse. På Arne Hansens hjemmeside ligger der flere nyheder om tamiler med navns nævnelse, bla. pga hans arbejde med flygtninge sager.

 

Tamilvoice har kontakt til personerne i lydklippet og har informeret både Arne Hansen og de involverede tamiler om at deres navne nu er kendt af Sri Lankas forsvarsministerium.

 

Relevante links

 

    * Tamilsk Demokratisk Forum Danmark udlevere oplysninger om eksil tamilere til Sri Lankas regering. http://tamilvoice.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=38

    * Tamilsk journalist fra Norge beder om Danmarks beskyttelse. http://www.tamilvoice.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=38

    * TRO-Danmarks kontor i Vejle udsat for hærværk fra paramilitære grupper?

http://www.tamilvoice.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=441&Itemid=38

    * Lavine af falske nyheder om TRO-Danmark og org.s Frivillige medarbejder

http://www.tamilvoice.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=38

 

Mere i www.tamilvoice.dk

Er De ikke interesseret i at modtage mails omkring situationen på Sri Lanka, høre jeg gerne fra Dem.

mvh

tamilvoice.dk

v/Pancharajah Thambipillai

Sænderkær 449

7190 Billund

tlf: 75354771/60860260

fax: 75354772

www.tamilvoice.dk

 

-------------------

 

(Denne email er videresendt af Arne Hansen med den oplysning at det Sri Lankanske forsvarsministerium ikke har angivet kilderne som man uden tilladelse har kopieret og som er  http://www.arnehansen.net/dialog/fred/050109maheswaran-tro.htm

og http://www.arnehansen.net/dialog/fred/050109tro-indsamling.htm

 

I øvrigt opfordres interesserede til at aflytte dem eller kopierne på http://www.nationalsecurity.lk/fullnews.php?id=3703

for at vurdere hvorvidt(hvordan) kilderne er blevet misbrugt i krigspropagandaen mod Tamil Rehabilitation Organisation(TRO) og den norske regering som mangeårig mægler og overvåger af den formelle våbenhvile..

 

Specielt er det foruroligende at det srilankanske militærs viderebringelse af navngivne danske tamilers ytringer og handlinger i forvansket form også kan opfattes som et forsøg på at intimidere danske tamiler til at ophøre med at ytre sig i danske medier og dermed begrænse ytringsfriheden i Danmark, hvilket danske forkæmpere for ytringsfrihed bør interessere sig for.

Man bør også interessere sig for de dansksprogede antageligt boende i Danmark som på den måde er medvirkende til at forsøge på at begrænse ytringsfriheden i Danmark ved skræmme danskere.

 

Hvis ovenstående link til det Sri Lankanske forsvarsministerium hjemmeside er bleve fjernet (hvilket nyligt  er sket 2 gange hvor forsvarsministeriets hjemmeside er blevet afsløret i at fremsætte falske beskyldninger) så er den relevante del af hejmmesiden vedhæftet  her

 

For en ordens skyld skal der ikke herske tvivl om at den herboende tamil hvis email jeg her videresender sympatiserer med de tamilske tigre som befrielsesbevægelse (jf manglende fremføring af kritik imod tigrenes voldshandlinger) hvilket han da heller ikke lægger skjul på når jeg påpeger ensidigheden. Men ud fra mit personlige kendskab til ham fra Uma-sagen i sin tid og flygtningesager, så har jeg tillid til at han kun viderebringer oplysninger om regeringssidens handlinger i god tro om deres sandhed og som regel med dækning i BBC og andre estimerede vestlige medier. Dermed opfylder han et stort hul i mediedækningen af den borgerkrig der beklageligvis  igen er under optrapning i Sri Lanka .

 

Derfor synes jeg det er flot at han ene mand  med gedigne journalistiske metoder har været i stand til at afsløre det Sri Lankanske forsvarsministeriums misinformationer af den vest lige presse (jf tidligere email) , som danske journalister åbenbart har haft svært ved at gennemskue, når danske medier ifølge Pancharajah ikke har villet tage hans emails seriøst.

 

Hvad gør Danmark for at støtte de norske fredsmæglingsbestræbelser?

 

Og hvad gør EU, der har givet den singalesikse regering på Sri Lanka blod på tanden ved blindt at følge Bush og sættte LTTE(tamilske tigre) på EOs terroristliste og derved saboteret de norske fredsmæglingsbestræbelser.

 

Arne Hansen, autodidakt journalist ved Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktion - med baggrund som mangeårig samfundsfags- og historielærer i gymnasiet og som  freds- og flygtningeaktivist i en menneskealder