P r e s s e m e d d e l e l s e, torsdag den 18. januar 2007

 

Konference på Christiansborg om Irakkrigens grundlovsbrud Tirsdag den 23. januar

 

Irakkrigens katastrofale konsekvenser navnlig for civilbefolkningen dokumenteres dagligt i medierne. Og nu stilles der skarpt på dét grundlovsbrud førende juridiske eksperter anser Danmarks krigsdeltagelse i Irak for at være.

Tirsdag den 23. januar afholdes en konference på Christiansborg, hvor de juridiske problemer ved Danmarks krigsdeltagelse belyses af fhv. justitsminister og professor dr. jur. (statsforfatningsret) Ole Espersen samt grundlovssagens to advokater, Bjørn Elmquist og Christian Harlang.

Desuden vil den fremtrædende engelske advokat, Philip Sapsford, fortælle om retssagen i Storbritannien.

Også SFs formand, Villy Søvndal, og formanden for Grundlovskomiteen, professor Kai Lemberg, taler på konferencen.

Den 29. januar kl.9.30 begynder Østre Landsrets domsforhandling af den sag, som en kreds af borgere anlagde den 11. oktober 2005. De 26 sagsøgere, der tæller ægteparret Kirkmand, hvis søn, premierløjtnant Bjarke Kirkmand, blev dræbt af en vejsidebombe i Irak i oktober 2005, ønsker rettens ord for, at Danmarks deltagelse i det militære angreb på Irak skete i strid med Grundloven.

Og vil desuden forhindre, at Grundloven igen bliver overtrådt i forbindelse med nye militære angreb i strid med FN’s vedtagelser.

Kammeradvokaten, statens og statsministerens advokat, har overfor landsretten fremført, at sagsøgerne efter hans opfattelse ikke har søgsmålskompetance. At Danmark er i krig i Irak vedkommer ifølge Kammeradvokaten ikke den danske befolkning. Heller ikke ægteparret Kirkmand mener statsadvokaten det angår, at de mistede deres 21-årige søn i en grundlovsstridig dansk krigsdeltagelse i Irak.

Østre Landsret har afsat 12 dage i januar og februar, hvor blandt andet sagens 26 sagsøgere vil afgive forklaring til landsretten.

Ud over disse primære sagsøgere tæller sagen yderligere 3.400 støttesagsøgere (biintervenienter), der for en dels vedkommende vil møde op til den historiske retssag. Så vil man sikre sig plads, tilrådes det at møde op tidligt i Østre Landsrets retssal E i Bredgade 42 i København mandag d.29. januar, hvor retten er sat kl.9.30.

 

Læs mere på Grundlovskomiteens hjemmeside: www.gk2003.dk om de 3.400 danskeres retssag mod Folketinget og beslutningen om at gå i krig i Irak udenom FN.

 

Yderligere oplysninger hos:

Grundlovskomiteens sekretariat, tlf. 76 77 2003

Advokat Christian Harlang: mobil 40 78 43 54

Advokat Bjørn Elmquist: mobil 51 20 07 76

 

Grundlovskomiteen af 2003 vedr. Irakkrigen, Nybrogade 8, stuen, 1203 København K

 

 

 

K o n f e r e  n c e

IRAKKRIG    GRUNDLOVSBRUD    DOMSTOLSKONTROL

Vedtagelsen af grundloven bragte værdierne i overensstemmelse med værdierne i international lov og ret (FN-Pagten). Som første instans påbegynder Østre Landsret den 29. ds. den mundtlige behandling af sagen, som statsministeren forsøger at forsinke ca. to år ved først at påstå, at sagsøgerne (24 danske statsborgere + ægtefællerne Kirkmand) ikke skulle have ret til at få grundlovsovertrædelsen undersøgt ved domstolene (søgsmålskompetence).

 

Nu bliver der mulighed for at få mere information frem på:

Christiansborg

(Fællessalen)

                                           tirsdag den 23. januar 2007 kl. 16 – 18.30

Program

 

15.30          Registrering

16.00          Velkomst

                                  Prof. Kai Lemberg, fmd. Grundlovskomiteen

 

16.10           Grundloven og dansk krigsførelse

               Fhv. justitsminister, prof.dr.jur. (statsforfatningsret) Ole Espersen

 

16.40          Retssager i Storbritannien:  Iraq War and the Rule of Law

                                   Philip Sapsford, Barrister QC, London               

 

17.15          Pause

 

17.30          Villy Søvndal, formand for SF

17.40          Retssagen i Danmark

A.     Søgsmålskompetencen

                Advokat Christian Harlang

B.     Grundlovsbruddet i f.t. § 19 og § 20

                Advokat Bjørn Elmquist

18.15          Spørgsmål fra salen og svar

18.30          Afslutning

 

Ordstyrer:  Fhv. sognepræst MEP Ulla Sandbæk

 

 

Yderligere oplysninger:

Grundlovskomiteens sekretariat, Nybrogade 8, stuen, 1203 Kbh. K. Tlf. 76 77 2003

samt vores hjemmeside: www.gk2003.dk

 

Venlig hilsen

Jesper Petersen