Fribillet til danske lejesoldater

Danske lejesoldater får fortsat frit lejde, når de drager i krig for højestbydende. Justitsministeren afviser nemlig at underskrive FN-konvention

 Dagbladet Arbejderen d. 25. november 2006  

 

 

- Der er 48.000 lejesoldater i Irak. Der er en tendens til, at lejesoldater fylder mere og mere i krige overalt i verden, og især i Irak. Den udvikling bør Danmark være med til at sætte en stopper for.

Det mener Enhedslistens Rune Lund, der netop har opfordret justitsminister Lene Espersen til at underskrive FN`s konvention mod rekruttering, brug, finansiering og træning af lejesoldater.

Konventionen forbyder lejesoldater og forpligter de tilsluttede lande til at retsforfølge eller udlevere statsborgere, som vender hjem efter at have været i krig for penge.

Men justitsministeren afviser, at Danmark skal tilslutte sig konventionen. Den er for firkantet, mener ministeren. Konventionen åbner nemlig ikke op for at tage hensyn til '!baggunden og karakteren af for eksempel en konflikt mellem et regime i et land og en modstandsgruppe'.

Desuden er konventionen for vidtgående i sin definition af lejesoldater, fordi den ikke skelner mellem lejesoldater, der har '!udført aktive kamphandlinger' og lejesoldater der blot har '!udført bevogtningsopgaver eller deltaget som radiooperatør', skriver ministeren i sit svar til Rune Lund.

- Den skillelinje eksisterer ikke. Det ene øjeblik står en lejesoldat og bevogter en indgang. Det næste øjeblik er han i ildkamp. FN`s konvention er meget klar - den forbyder alle lejesoldater, der går i krig med det ene formål at tjene penge. Derfor forbyder konventionen ikke frihedskæmpere, der kæmper i fremmede lande, siger Rune Lund til Arbejderen.

- Justitsministeren mener ikke, der er behov for et generelt forbud mod lejesoldater. Hun synes, den danske straffelov er god nok til at dømme lejesoldater, som har begået mord, vold og hærværk i udenlandske krige og konflikter, fastslår Rune Lund.

Foreløbig har 38 - især afrikanske - lande skrevet under på konventionen, siden den blev vedtaget af FN i 1989. Derimod glimrer EU og USA ved sit fravær. Kun tre, Belgien, Cypern og Italien, ud af EU`s 25 medlemslande har skrevet konventionen ind i deres nationale lovgivning. Herudover har yderligere to EU-lande, Tysland og Polen, undertegnet konventionen.

Dermed har danske lejesoldater fortsat et fristed.

- Vi skal ikke derhen, hvor de vestlige regeringer kan betale sig fra at indlede krige. Ofte er lejehærene med til at optrappe konflikterne. Det er uacceptabelt at tillade firmaer at hyre mennesker, der er klar til at slås og myrde for at tjene penge, siger Rune Lund.

/mogo