D 11.11.06 Fra holger terp <holgerterp@pc.dk>

FN for traktat om våbenhandel

 

http://www.fredsakademiet.dk/tid/2000/2006/oktober06/okt0627.htm

 

Af Holger Terp
redaktør
Det danske Fredsakademi

 

FN's genealforsamling har den 12. oktober 2006 vedtaget en resolution for at fremme en international traktat om våbenhandel:

 

Towards an arms trade treaty: establishing common international
standards for the import, export and transfer of conventional arms

 

Man er ikke imod våbenproduktion og våbenhandel som sådan; virksomheden skal bare finde sted inden for rammen af FN's charter, udelukkende til selvforsvar.

 

Idet man er klar over at

 

'the absence of common international standards on the import,
export and transfer of conventional arms is a contributory factor to conflict, the
displacement of people, crime and terrorism, thereby undermining peace,
reconciliation, safety, security, stability and sustainable development,

 

Derfor kræver generalforsamlingsresolutionen at generalsekretæren bl.a.,

 

'establish a group of governmental
experts, on the basis of equitable geographic distribution, commencing in 2008,
informed by the report of the Secretary-General submitted to the General Assembly
at its sixty-second session, to examine the feasibility, scope and draft parameters for
a comprehensive, legally binding instrument establishing common international
standards for the import, export and transfer of conventional arms, and to transmit
the report of the group of experts to the General Assembly for consideration at its
sixty-third session;

 

fordi sagen kommer på en foreløbig dagsorden i næste samling:

 

'include in the provisional agenda of its sixty-second session
the item entitled “Towards an arms trade treaty: establishing common international
standards for the import, export and transfer of conventional arms”.'

 

Dette initiativ er et af de vigtigste inden for international lovgivning siden forbudet mod kernevåben i 1996 og forbuddet mod landminer i 1999.

 

Det er derfor meget glædeligt at Danmark er medunderskriver af resolutionen og udenrigsministeren skal roses herfor.

 

Hvad vil det danske udenrigsministerium gøre for at omsatte resolutionen til praktisk politik?

 

Hvilke praktiske indvirkninger får resolutionen på den danske våbenproduktion og -eksport?

 

Tilbage står, at få de resterende store våbenproducerende og -eksporterende stater så som USA, Israel og Rusland til at underskrive resolutionen og få den gennemført som international lov.

Holger Terp, Det danske Fredsakademi