Glen Mikkelsen,

 

Krigen mod terror er en kollektiv psykose

 

Billede: Siden 11. september 2001 har USA, bortset fra et angreb på Iran, næsten ikke kunnet gøre mere for at hælde benzin på det bål, der skaber terror, siger Noam Chomsky.   Foto: Daniel Nilsson/Polfoto

Siden 11. september 2001 har USA, bortset fra et angreb på Iran, næsten ikke kunnet gøre mere for at hælde benzin på det bål, der skaber terror, siger Noam Chomsky. Foto: Daniel Nilsson/Polfoto

FAKTA

Blå bog

Noam Chomsky


n Noam Chomsky er 77 år og professor i lingvistik ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).
––
n Han har forelæst og skrevet bøger om lingvistik, filosofi, videnshistorie, internationale forhold og amerikansk udenrigspolitik, med 2003-udgivelsen ’Hegemony or Survival’ som det seneste hovedværk.
––
n I 2006 er udkommet ’Failed State: America’.
––
n I 2005 blev Noam Chomsky i en fælles internetafstemning afholdt af det britiske Prospect Magazine og det amerikanske Foreign Policy stemt ind som verdens førende nulevende intellektuelle med dobbelt så mange stemmer som nummer to – Umberto Eco.

 

[INTERVIEW]
Glem alt, hvad du ved. Luk ørerne for ’magtens stemmer’, og se på USA’s Mellemøstpolitik én gang til. Noam Chomsky læser teksten over amerikansk udenrigspolitik og konkluderer, at krigen mod terror er en konstruktion

Der eksisterer ingen 'krig mod terror', hævder Noam Chomsky. Faktisk har USA intet fundamentalt imod islamister, så længe de gør, hvad der bliver sagt:

"Der er et kriterium - og kun et - der definerer, hvordan USA skelner mellem ven og fjende. Gavner de vores strategiske og økonomiske interesser? Hvis ja, er man 'ven'. Hvis nej, er man 'fjende'," siger han.

Chomsky, den progressive vestrefløjs 77-årige intellektuelle fyrtårn , er lingvist, forfatter, samfundsrevser, og erklæret libertariansk anarkist. Og han tager ingen fanger.

Verden er fyldt med kalkuleret ondskab, og den mest nedrige af slagsen udgår fra hans egen regering. Ikke fordi den selv forestår al ondskaben, men fordi dens politik "skaber og nærer vold, modstand og ekstreme bevægelser, og fordi ondskaben accepteres og endda tilskyndes, så længe den gavner et altdominerende USA's strategiske og økonomiske interesser".

Ingen krig mod terror
Men bare fordi man skyder alle officielle vestlige forklaringer i smadder, betyder det ikke, at verden ikke står over for en meget farlig konflikt:

- Hvordan vurderer du truslen fra den fremvoksende militante politiske islam?

"Truslen er endog meget seriøs, og den vil blive stadig større, hvis vi fastholder den nuværende politik," siger Noam Chomsky.

"Hvis det nogensinde bliver en prioritet reelt at konfrontere truslen, så ved vi udmærket, hvordan vi skal tackle den. Terrorister anser sig selv for at være en avantgarde, der ønsker at mobilisere befolkninger med reelle og legitime bekymringer. Bekymringer, der burde blive gjort noget ved, uanset relationen til terror, og dynamikkerne er helt oplagte."

"Militær tilstedeværelse i marionetregimer og vestligt sanktioneret politisk undertrykkelse i de muslimske lande skaber folkelig opbakning til enhver radikaliseret islamist. Derfor ser vi brede befolkninger, der historisk har været modstander af terror, men ikke kan se andre muligheder, der kæmper for deres rettigheder. Hvor kyniske og umenneskelige midlerne end må være," siger Noam Chomsky.

Chomskys kommentarer om årsag og virkning følger de analyser, som i den seneste tid er fremsat i Information fra en række internationale terrorforskere og den tidligere leder af CIA's al-Qaeda kontor Michael Scheuer.

Det bør ikke overraske, mener Chomsky, for "alle, der beskæftiger sig bare en smule lødigt med dette emne, kender jo disse mekanismer ud og ind. Det står altsammen på page one - i stor fed skrift," siger han.

- Du siger 'hvis det nogensinde bliver en prioritet at bekæmpe truslen'. Hvad mener du med 'hvis'?

"Der er ikke er nogen 'krig mod terror'! Det er et semantisk kneb, så et 'vi' kan blive konfronteret med en 'fjende', og medierne kan gå i kollektiv psykose."

"Bevares, vi ændrer i alle de vestlige samfund rammerne for vores civile rettigheder for at mindske terrortruslen mod os selv, men det kan maksimalt kaldes 'forsvar mod terror'. Det er samme mekanisme, som når vi forsøger at etablere missilskjoldet, så vi bliver stadig mere usårliggjorte. Eller vores enorme militære oprustning, mens 'den onde fjende' skal være nøgen og bevæbnet med visne grene - med mindre vi selv har solgt dem våbnene. Pointen er jo, at så kan vi fortsætte den politik, der skaber terror, uden at frygte konsekvenserne. Det er jo fuldkommen rationelt set gennem magtens optik, og siden 11. september 2001 har USA, bortset fra et angreb på Iran, næsten ikke kunnet gøre mere for at hælde benzin på det bål, der skaber terror" siger Noam Chomsky.

Islamismens fødselshjælper
Men han går meget længere. Det er ikke bare krigen mod terror, der er konstrueret. Chomsky mener også, at forestillingen om en forestående civilisationskamp mellem åbne, demokratiske samfund og de bevægelser eller lande, der måtte ønske et islamistisk Kalifat, er absurd.

Særligt finder han, at Bush regeringens "kamp mod 'islamofascisme' er en hån mod tænkende mennesker."

"USA og dets allierede har ikke nogen særlig indvending mod islamisme. Tværtimod har man næret islamismens mest ekstreme former i årtier. Washingtons ældste og mest værdifulde allierede i Mellemøsten er Saudi Arabien - den mest ekstremistiske af alle fundamentalistiske stater. I sammenligning er Iran et demokrati, der beskytter menneskerettigheder."

"Tag Indonesien - verdens folkerigeste muslimske land. Det blev opfattet som en fjende, da man fulgte en uafhængig kurs, men da Suharto tog over efter en nedslagtning, CIA sammenlignede med Hitler, Stalin og Mao, og åbnede landet for vestlig udplyndring, så var Indonesien en darling."

"Tag Reagan-administrationen, der gjorde en stor indsats for at indsamle, opdyrke, træne og udruste de mest ekstreme islamistister, den kunne finde, for at indsætte dem i Afghanistan-krigen. Ikke for at forsvare Afghanistan, men for at skade Sovjetunionen."

"Da de ikke længere var nødvendige, overlod man landet til de jihadister, som man havde skabt - sammen med Bin Laden. De var så voldelige, at befolkningen bød Taleban velkommen, og USA havde ingen indvendinger mod deres rædselsregime, lige indtil 11. september 2001 - en historie alle kender. Desuden støttede USA den morderisk brutale pakistanske diktator Zia ul-Haq, der også fik masser af saudisk hjælp til at skabe en magtfuld islamistisk bevægelse i Pakistan, der fuldkommen underminerede deres sekulære skolesystem. Resultaterne ser vi i dag, hvor de farligste ideologiske strømninger kommer hvorfra?" spørger Chomsky og svarer selv: "Pakistan".

Afledte konsekvenser er vigtoge
- Men er det ikke lidt for nemt, at læse fortidens politik i dens værst tænkelige og mest egoistiske kontekst? Indtil Murens fald blev mange lande benyttet som skakbrikker i konfrontationen mellem USA og Sovjet, men når vi fælder moralske domme, er det så ikke nødvendigt at forstå datidens politik som en afvejning af større og mindre onder?

"Selvfølgelig er det det. Men når vi, som vi bør, ser på magtens rationaler, så kan vi ikke bare glemme de 'afledte konsekvenser' for dem, der blev brugt som skakbrikker. Historen slutter ikke."

"USA reagerede på Sovjetunionen som den geopolitiske trussel, det var, og på samme måde reagerer man i Mellemøsten på den konkrete undertrykkelse, der har udgået og i dag udgår fra USA."

"Iran gøres pludselig til den store fjende, trods det faktum, at Iran aldrig nogensinde har angrebet et andet land. Den mest direkte amerikanske støtte til vold begået af muslimer mod muslimer er Saddam Husseins angreb på netop Iran. En støtte, der fortsatte efter Saddams værste krigsforbrydelser og inkluderede militære og økonomiske biddrag, da han slog ned på shia-opstanden i 1991, der meget tænkeligt kunne have væltet monstret. Men Washington vurderede - helt åbent og i medierne - at Saddam 'biddrog til stabilitet'. Med andre ord gjorde han, hvad der blev sagt. Det glemmer iranerne lige så lidt, som palæstinenserne - og muslimer i det hele taget - glemmer 50 års international svig, svigt og amerikanske FN-vetoer," siger Noam Chomsky.

Han mener, den største fejl, man kan begå som politisk iagttager, er, at fæste nogen form for lid til politiske lederes skåltaler om 'noble intentioner'. Historien udgør i følge Chomsky en ubrudt linje af eksempler på politiske ledere, der konsekvent og forudsigeligt skaber et positivt narrativ for selv de værste forbrydelser. Det, man i stedet bør gøre, er, at fokusere på, hvad der rent faktisk sker, efter de noble intentioner bliver fremsat.

- Med det udgangspunkt forekommer det lidt svært at acceptere retorikken om promovering og opbygning af demokratier?

"Det er en dårlig vittighed. Når det handler om magt, arbejder vi ud fra rendyrket opportunisme og har altid gjort det. Det gælder i forhold til ekstrem islamisme, som det gælder i forhold til demokratier, forfærdelige diktaturer eller enhver anden form for regime eller indflydelsesrig gruppe," siger Noam Chomsky.

Siger man 'olie', bliver man fordømt
- Du er persona non grata i den amerikanske main stream offentlighed, og de synspunkter, du her fremkommer med, vil også have svært ved at finde vej til den brede europæiske offentlighed. Samtidig er du i en internetafstemning sidste år blevet kåret til 'verdens største nulevende intellektuelle. Hvordan forklarer du selv den dualisme?

"Andre må forholde sig til den kåring. For mig betyder det intet. Til gengæld betyder spørgsmålet om dualismen meget. Årsagen er, at vi i USA og i Vestens medieoffentlighed som helhed lever under en rigid doktrin, en 'religiøs' fanatisme kunne man sige, der fortæller os, at USA havde invaderet Irak, selv hvis deres hovedeksportvarer var salat og agurker. Hvis man vover at sige 'olie', bliver man fordømt som anti-amerikansk, en konspirationsteoretiker, gammelmarxist eller blot vanvittig. Det er ulovligt at indrømme, at vi har en regering, der søger at fastholde og udbygge et imperium, selv om intet kan være mere oplagt. Hvis man ikke gider læse strategipapirerne fra The Project for the New American Century, kan man se på, hvilken politik vi konkret fører," siger Noam Chomsky.

Det fører således også til konklusionen på den kampagne, der omfatter tidens dominerende spørgsmål i Mellemøsten. I hvert fald, når Israel-Palæstina konflikten undtages, for den er i følge Noam Chomsky både for vigtig til at behandle i en bisætning, og - trods dens enorme potentiale for radikalisering af muslimer verden over - ikke det, USA's regerings fokus er rettet mod for nærværende:

Vil risikere en atomkrig
"Det handler selvfølgelig om olie og strategisk indflydelse. Regeringen har noteret sig, at Irak har udviklet sig helt anderledes end håbet - som alle eksperter havde forudset det ville. Hvis Irak bliver blot en smule demokratisk og uafhængigt, så bliver det en shia-regering, der vil få tætte bånd til og samhandel med Iran. Og allerede nu ser man, hvordan det dybt undertrykte shia-mindretal i Saudi Arabien, der bor lige oven på landets største oliekilder på østkysten, orienterer sig mod Iran og hylder Nasrallah."

"USA har kontrol over sunni-regimerne i Saudi Arabien, Egypten og Jordan, hvis befolkninger i vid udstrækning hader knæfaldet for USA. Shiitterne derimod har bred opbakning på grund af Irans styrkede rolle, modstand mod USA og den rendyrkede støtte til palæstinenserne. En suveræn og egenrådig shia-region vil destabilisere de amerikanske marionetstater i hele Mellemøsten. Den vil kunne sidde på hovedparten af verdens olie, den vil have enorm strategisk magt, og Iran-Irak vil være frit stillet til at rette samhandelsfokus mod Kina. USA vil starte en atom-krig, før man accepterer det scenarium," siger Noam Chomsky.

glm@information.dk

nInterviewet med Noam Chomsky er foretaget via e-mail korrespondance fra midten af august til starten af september