Sri Lanka bløder - gør noget Danmark, skriver Folkekirkens Nødhjælp

 

AF: Kristian Lysholt Mathiasen, programmedarbejder i Folkekirkens Nødhjælp og Steffen Rasmussen, Folkekirkens Nødhjælps repræsentant i Sri Lanka,

 

 

 

Sri Lanka bløder

 

[SRI LANKA]
I Horisont på DR1 den 4. september blev vilkårene for civilbefolkningen på Sri Lanka grundigt beskrevet, og det ser ikke godt ud.

Fredsaftalen fra 2002 mellem regeringen og de tamilske tigre LTTE er nu uden reel virkning, og landet styrer direkte imod borgerkrig. Befolkningen i det nordlige og østlige Sri Lanka, som primært er tamiler, nåede ellers lige at nyde godt af freden, indtil de blev ramt af tsunamien den 26. december 2004. Det internationale samfund lader ikke til at reagere på optrapningen af konflikten, hvor ingen vinder, men hvor de menneskelige lidelser er forfærdelige og sætter dybe ar i civilbefolkningen.

Derfor må det internationale samfund sikre, at der kommer tilstrækkelig med nødhjælp frem til de mange internt fordrevne i Sri Lanka og til de, der flygter til Indien.

Her kunne Danmark passende gå i front og udvide eller justere vores hidtidige nærområdeindsats med en langsigtet nødhjælpsindsats, der sigter mod at forbedre forholdene for de berørte grupper og dermed undgå yderligere flygtningestrømme til Indien og interne fordrivelser. Det vil være et oplagt fokus for regeringens Nærområdebevilling.

Jagt på mad og sikkerhed
Siden april 2006 har regeringshæren og LTTE optrappet angrebene på hinanden, og kampene vil sandsynligvis blive intensiveret de kommende måneder.

Enhver snak om fredsforhandlinger synes af modparten at virke som et svaghedstegn, så der ikke den store optimisme at spore i forhold til en snarlig fred. Udviklingen er yderst trist, og konsekvenserne er fornyede flygtningestrømme til Indien og internt fordrevne på Sri Lanka, som lever under kummerlige vilkår.

Det anslås, at tsunamien og den langvarige konflikt skabte ca. 800.000 internt fordrevne, mens den seneste genopblusning af konflikten har medført mindst yderligere 100.000. Det er primært civile tamiler, der flygter fra hus og hjem - ofte uden at få personlige ejendele med - og de skubbes rundt alt efter, hvor de kan finde mad og sikkerhed.

EU-observatører ud
Folkekirkens Nødhjælp oplever denne forværring på tætteste hånd, og vi forsøger lige nu at afhjælpe en humanitær krise med uddeling af fødevarer til nogle af de intert fordrevne.

Men det undrer os, at det internationale samfund med FN i spidsen ikke gør mere for at afhjælpe den humanitære forværring. Ngo'er, som er til stede på Sri Lanka, konfronteres dagligt med massive krænkelser af menneskerettighederne og international humanitær lov.

Den skandinaviske gruppe af fredsobservatører (SLMM) har siden fredsaftalen i 2002 overvåget begge parter. Men efter at EU har sat LTTE på terrorlisten, er fredsobservatørkorpsets rolle og mandat blevet kraftigt svækket. LTTE svarede nemlig igen med at erklære, at alle statsborgere fra EU, som arbejder for SLLM, ikke længere kunne vide sig sikre i de nordlige og østlige områder.

Danmark bør handle nu
Medarbejde fra EU-lande er derfor trukket ud, og SLMM står nu uden de store muligheder for at følge overgrebene og skubbe på for en fredsløsning. Senest undersøgte fredsobservatørerne mordene på 17 nødhjælpsmedarbejdere og konkluderede, at disse henrettelser er den mest seriøse forbrydelse mod humanitære hjælpearbejdere i verden.

I august hilste vi en udtalelse fra lederne af den såkaldte Tokyo Donor Conference (EU, Japan, Norge og USA) velkommen, fordi de krævede uafhængige, internationale undersøgelser af de mange tilfælde, hvor man har mistanke om alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Intet tyder dog på, at FN eller det internationale samfund for alvor føler sig forpligtet til at involvere sig eller tage anbefalingerne alvorligt. Men FN - og Danmark - bør handle nu. Det danske medlemskab af Sikkerhedsrådet kunne passende bruges til at presse på for at FN's Menneskerettighedsråd senere på måneden handler i forhold til Sri Lanka.