16.07.06 Fra Rune Engelbreth Larsen < dsl118047@vip.cybercity.dk  >

--------------------------------------------------------------------
   HUMANISME.DK • TIL ORIENTERING
--------------------------------------------------------------------

Til protestmødet på Christiansborg Slotplads den 15. juli, hvor iranske flygtninge sultestrejker i protest mod dansk asylpolitik og deres egen udvisning, holdt jeg nedenstående tale.

Bedste hilsner

Rune Engelbreth Larsen
http://www.humanisme.dk
-----------------------
                                                     DE DANSKE POLITIKERES TORTURANSVAR

Af Rune Engelbreth Larsen

Hvor ofte hører vi ikke, at politikere ikke vil udtale sig om enkeltsager? Det hører vi, hver eneste gang der er smertelige og blodige konsekvenser af politikernes beslutninger – mens de derimod er ved at falde over hinandens ben, når det handler om at kommentere enkeltsager med populistisk slagkraft.

En muslim med mellemøstlig baggrund, som har gjort eller sagt noget forkasteligt, er således rigelig grund til at kommentere i detalje og kan let føre til krav om stramninger i udlændingeloven. Her er ingen problemer med at kommentere enkeltsager, når man ved samme lejlighed kan udstille muslimer som bekvemme syndebukke over én kam.

Men en mellemøstlig asylansøger, som har hængt sig eller er ved at sulte sig ihjel, eller en udvist flygtning, der ender i hænderne på de torturbødler, han er flygtet fra – her er politiker-kommentaren til gengæld: »Ingen kommentarer.« Hykleriet kender ingen grænser.

Hvorfor? Fordi konsekvenserne af dansk asylpolitiks umenneskelighed er blodige, og det må vi ikke blive mindet om.

Men konsekvenserne af Anders Fogh Rasmussens regeringsgrundlag og samarbejde med Dansk Folkeparti er i al sin gru OGSÅ flygtninge, der hænger sig i danske asylcentre. Konsekvenserne af dansk asylpolitiks umenneskelighed er OGSÅ flygtninge, der udvises for at blive fængslet, tortureret og pryglet ihjel.

Den danske regering sender samvittighedsløst flygtninge retur til regimer, som den samme regering fordømmer og forbander – de retoriske sejre er langt vigtigere end konkrete menneskeskæbner.

Det tør de ikke se i øjnene. Statsministeren tør ikke engang besøge børnene på et dansk asylcenter. Hvorfor ikke? Fordi flygtninge og asylansøgere for alt i verden skal forblive grå abstraktioner i statistikken og kolde tal på et stykke papir – ingen MÅ og ingen VIL vide, at de ikke bare skalter og valter med tal og bogstaver uden sjæl, men at de fuldkommen konkret knækker og knuser menneskeskæbner.

At der er levende og lidende, frygtende og døende mennesker af kød og blod, som hænger sig på danske asylcentre. At der er mennesker af kød og blod, som i årevis bliver nedbrudt psykisk af årelang ventetid og skandaløst lemfældig sagsbehandling. At der er mennesker af kød og blod, som bliver lænket og eskorteret på et fly tilbage til deres torturceller, hvorde bliver pint og plaget og skudt. Den sandhed skal begraves.

Men hvis det er vores holdning, at en diktator i en bananrepublik, der aldrig personligt har brændemærket, pisket eller lemlæstet et menneske i en nøgen fængselscelle, ikke desto mindre ER og BLIVER ansvarlig for hvert eneste drab og hver eneste knuste knogle og knækkede sind, som torturbødler udfører som konsekvens af diktatorens dispositioner – ja, så må dette ansvar gælde enhver politiker i ethvert land, hvis dispositioner fører til samme blodige resultat.

Derfor er også danske politikere naturligvis personligt ansvarlige for hvert eneste drab og hver eneste knuste knogle og knækkede sind, som torturbødler udfører som konsekvens af deres dispositioner..

Enhver politiker, der indretter lovene på en måde, så mennesker ender i et torturkammer, er og bliver i sidste ende selv en torturbøddel. Vi kan pakke denne uvelkomne sandhed ind, ryste på hovedet og nægte at sige det højt om vores egne, pæne politikere bag Christiansborgs slotsmure. Men sandheden er, at hver eneste danske politiker, som ikke har gjort alt for at forhindre en lovgivning, der som resultat driver flygtninge til selvmord eller sender flygtninge i hænderne på en torturbøddel, selv er en torturbøddel.

Hvornår har også den danske presse modet til at sige det, som det er? At det ikke kun er torturbødler i fjerne lande, som knækker og knuser mennesker til blodig lemlæstelse og død? At det i sidste ende er Anders Fogh Rasmussen, Bendt Bendtsen og Pia Kjærsgaard selv, som nedbryder, lemlæster og henretter flygtninge? For det er ubetvivleligt OGSÅ som konsekvens af deres skrivebordspolitik, at det sker.

Hvad pressen ikke tør sige, må vi sige højt til Fogh, Bendtsen & Kjærsgaard: Hver gang jeres love driver en asylansøger ud i selvmord eller sultestrejke, er det jer, vi vil holde ansvarlige. Hver gang jeres love driver en asylansøger tilbage i hænderne på de torturbødler, han er flygtet fra, er det jer, vi vil holde ansvarlige. Hver gang jeres love knuser en menneskeskæbne, er det JER, vi vil holde ansvarlige.

Mere information om dansk asylpolitik på http://www.arnehansen.net/index2.htm#2